Predstavitvena informacija

So pionirji in pogumno zrejo v prihodnost

Pred dobrega četrt stoletja, ko je Slovenija stopila na samostojno pot, so se Slovenci resneje srečali z vrednostnimi papirji in borzo. V tistem času smo dobili tudi prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo.  
Objavljeno
22. maj 2018 11.03
Posodobljeno
01. junij 2018 10.17
FOTO: Digital Vision./Getty Images
Oblikovanje prvega slovenskega vzajemnega sklada KD Galileo je leta 1992 postavilo temelj današnji družbi KD Skladi, ki že vrsto let uspešno upravlja investicijske sklade in ponuja različne storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Družbo KD Skladi so ustanovili leta 1994 pod imenom Kmečka družba in pripadla ji je ta čast, da so bili prva družba za upravljanje v Sloveniji. Dve leti po ustanovitvi so pri tedanji Kmečki družbi v upravljanje prevzeli že omenjeni vzajemni sklad KD Galileo, ki so mu sledili novi vzajemni skladi in s tem tudi nove možnosti za vlaganja.

Pogumno v prihodnost
»Enako kot pred več kot četrt stoletja verjamemo v prave korake, za katere s posluhom za vsakega vlagatelja posebej skrbijo najboljši upravljavci in najboljši finančni svetovalci. KD Skladi smo bili vedno pionirji na svojem področju, smo prva družba za upravljanje v Sloveniji, upravljamo prvi vzajemni sklad v Sloveniji KD Galileo, prvi obvezniški sklad v Sloveniji KD Bond, prvi denarni sklad v Sloveniji KD MM in lani smo prvi ustanovili regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. In to je naš veliki kapital. Na poti pravih odločitev smo KD Skladi vaš svetovalec, ko gre za finance. Drznil si bom zapisati, da smo v tistem, kar počnemo, najboljši. Enako kot v številkah izraženi podatki o uspešnem upravljanju, tudi cene naših storitev in naš tehnološki razvoj kažejo, da smo na področju vzajemnih skladov številka ena v Sloveniji. Pogumno in z zaupanjem gledamo naprej! Naša vizija v naslednjih petih letih je biti vodilna družba za upravljanje v Sloveniji ter postati eden od vodilnih ponudnikov plemenitenja sredstev vlagateljev v srednji in jugovzhodni Evropi. Ohranjamo vodilno vlogo v svoji industriji in uresničujemo svojo strategijo, to je dobro upravljanim UCITS skladom za male vlagatelje smo dodali tudi alternativne investicijske sklade za institucionalne vlagatelje, s čimer se tudi odzivamo potrebam na trgu. Aktivno delamo za razvoj področja alternativnih skladov in širitev na različne naložbene razrede,« pravi Luka Podlogar, predsednik uprave.

Za različne naložbene sloge
Skladi KD Skladov investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Tako ponujajo pestro paleto dolgoročno perspektivnih naložbenih politik, med katerimi lahko vlagatelji v vsakem trenutku oblikujejo portfelj po svojih željah in potrebah.

Izberete lahko kratkoročno, zelo varno in stabilno varčevanje v skladu denarnega trga, pri katerem lahko izkoristite boljšo likvidnost naloženih sredstev kot na primer z vezanimi bančnimi vlogami. Ali pa izberete srednje- in dolgoročno varčevanje v obvezniških in delniških skladih, od osnovnega globalno razpršenega sklada delniških skladov do ožje usmerjenih geografskih in panožnih delniških skladov.

»Vlagateljem zagotavljamo produkte, primerne njihovemu življenjskemu slogu in obdobju. Odlikuje nas odličnost v upravljanju naložb in finančnem svetovanju, za kar prejemamo številna priznanja, tudi mednarodna. Zaupanje ohranjamo s poglobljenim poznavanjem trga, dolgoletnimi izkušnjami ter s predanostjo uresničevanju naših skupnih naložbenih ciljev,« pravijo v KD Skladih.


Vrhunska ekipa
Brez dobrih sodelavcev ni poslovnega uspeha. Tega se še kako zavedajo v družbi KD Skladi, zato so ustvarili prijazne delovne razmere in okolje, ki vsakemu članu ekipe zagotavljajo možnost kreativnega izražanja, razvijanja učinkovitosti in zanesljivosti. »Za dosego naših ambiciozno zastavljenih ciljev potrebujemo zavzete in strokovne sodelavce, ki jim omogočamo razvoj njihovih potencialov tako na strokovnem kot tudi na osebnostnem področju,« pravijo v družbi in dodajo, da jim dejavnost določa neprestane izboljšave in odzivanje na živahen ritem sprememb.

Naši sogovorniki pojasnijo, da je upravljanje premoženja skupinsko delo. »Le kot vrhunsko uigrana ekipa lahko sistematično in dosledno zagotavljamo izbor najboljših naložbenih možnosti in ustrezno varnost, skladnost in vrednotenje naložb. Naš naložbeni proces je prav zaradi tega dobro utečen in nadzorovan, hkrati pa vsakemu posamezniku ali delu ekipe omogoča, da se odloča neodvisno in ustvarjalno. Naša ključna prednost je prav skupen potencial vseh zaposlenih,« sklenejo v družbi.

Odličnost jim priznajo tudi drugi
KD Skladi so že vsa leta v vrhu slovenskih družb za upravljanje, tako po višini sredstev kot po kakovosti upravljanja, za kar so njihovi skladi prejeli že številna domača in tuja priznanja. »Nekateri naši sodelavci so bili na razpisu revije Moje finance izbrani kot najboljši upravitelji skladov: za leto 2010 je naziv prejel David Zorman, za leta 2013, 2015 in 2017 Primož Cencelj ter za leto 2016 Aleš Lokar. Za leta 2013, 2015 in 2016 smo bili KD Skladi tudi razglašeni za najboljšo slovensko družbo za upravljanje. Med letoma 2008 in 2017, ko so potrošniki med skladi izbirali najbolj zaupanja vredno blagovno znamko, smo vsakič, torej devetkrat zapored, prejeli naziv trusted brand,« še povedo v družbi KD Skladi.

Trajnostno in družbeno odgovorno naravnani
Družba KD Skladi je tako kot Skupina KD Group dejaven partner, ki posamezno ali kot del skupine aktivno podpira, soustvarja in izboljšuje okolje, v katerem deluje in živi. Menijo, da tako pripomorejo k uveljavljanju vrednot, v katere trdno verjamejo: vztrajnost, disciplina, strokovnost in pogum. To so tudi lastnosti, ki so izjemno pomembne za dolgoročno varčevanje. In prav te vodijo na vrh tudi slovenski jadralki Tino Mrak in Veroniko Macarol, zato so KD Skladi ponosni sponzor njune ekipe. »Skupaj gremo do cilja: zlate olimpijske medalje v Tokiu 2020,« še pravijo. So tudi ponosni katere članica je med drugimi tudi svetovna mladinska prvakinja v šahu Laura Unuk.
Kot del Skupine KD sodelujejo tudi v njeni ustanovni AS Fundacija, ki se bo v prihodnje osredotočala predvsem na pomoč mladim talentom pri njihovem izobraževanju in tako dodatno krepila svoje temeljno poslanstvo. Z aktivnim in sistematičnim pristopom vpeljuje sistem iskanja mladih, nadpovprečno nadarjenih in marljivih posameznikov ter jim omogoča šolanje na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture v najboljših šolah doma in po svetu.


Vse je mogoče
Dobro upravljanje premoženja gre z roko v roki z dobrim upravljanjem okolja, v katerem živimo. Zato so si KD Skladi jeseni 2013 zastavili prav posebno poslanstvo: ljudi so želeli spodbuditi k razmišljanju o življenjskih ciljih, sanjah in načrtovanju lastne prihodnosti. Plod je bil razpis natečaja Vse = mogoče!, z glavno nagrado 10.000 evrov, ki bo posamezniku z najbolj prepričljivimi cilji oziroma sanjami pomagala pri njihovem uresničevanju. Natečaj je potekal tri leta zapored in skupaj se je nanj prijavilo več kot 900 projektov. Trije med njimi so postali zmagovalni in potrdili, da sodelovanje, timsko delo, zastavljen cilj, izvirnost in drznost vedno znova vodijo k uspehu. Veliki zmagovalec prvega natečaja Vse = mogoče! Jernej Slivnik je tako uresničil svoje sanje in se je letos na monoskiju udeležil paraolimpijskih iger v Južni Koreji.

Postati največji v regiji
Vizija KD Skladov je, kot pravijo v družbi, ostati najpomembnejši in najbolj kakovosten slovenski upravljavec finančnih naložb in postati največji po višini sredstev v upravljanju. A to je le del njihove ambiciozno zastavljene vizije. Med domačimi in tujimi institucionalnimi vlagatelji želijo biti prepoznani kot vodilni specialist za jugovzhodno Evropo in postati eden največjih upravljavcev premoženja v tem delu Evrope.

»Prepričani smo, da uspešno upravljanje regionalnih naložb zahteva lokalno prisotnost in odlično poznavanje lokalnih gospodarskih in družbenih razmer. Zaradi več kot 25-letne tradicije upravljanja naložb iz jugovzhodne Evrope imamo vzpostavljen učinkovit dostop do informacij o poslovanju podjetij in stanju ter smereh razvoja celotnih gospodarstev. Naša vizija je te prednosti še bolje izkoristiti ter svoj tržni položaj povečati in utrditi,« sklenejo naši sogovorniki iz družbe KD Skladi.