Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Next

Odgovor so obnovljivi viri in jedrska energija

V skupini GEN sledimo naši viziji: postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije po konkurenčni ceni, odličen v mednarodnem merilu.
Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije
3. 11. 2023 | 17:50
20. 11. 2023 | 16:06
7:21

Sočasnost podnebne in energetske krize je bistveno spremenila razmere v evropski energetiki. Če sta bili pred dvajsetimi leti glavna izziva energetike liberalizacija trga in uvedba tržnega gospodarstva, so sedanji izzivi povsem drugačni. Podnebna kriza zahteva opustitev uporabe fosilnih virov in prehod na nizkoogljične vire. Po drugi strani je nedavna energetska kriza pokazala pomen krepitve energetske samozadostnosti. Slovenija je za zdaj dobro prestala krizo v preskrbi z energijo, tudi po zaslugi skupine GEN, kjer zanesljivo in nizkoogljično preskrbo odjemalcev z električno energijo zagotavljamo po sprejemljivih in zajamčenih cenah, saj razpolagamo z zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije po predvidljivi ceni, predvsem s proizvodnjo zanesljive, konkurenčne in čiste električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško, katere polovični lastnik je skupina GEN.

Krška jedrska elektrarna (Jek) zagotavlja električno energijo za približno 20 odstotkov potreb Slovenije in 16 odstotkov potreb Hrvaške. Je zgled obratovalne odličnosti, ki se pri postavljanju lastnih ciljev primerja z mednarodnim okoljem, izpolnjuje najvišja merila uspeha ter temelji na predani in strokovni ekipi. Z zanesljivo in konkurenčno proizvodnjo močno pripomore k ugodnemu položaju gospodarstva in sprejemljivi ravni energetske neodvisnosti obeh držav, prav tako pa z velikimi rotirajočimi masami zagotavlja dragoceno stabilnost delovanja elektroenergetskih sistemov obeh držav. Tudi v nedavnih zahtevnih razmerah na začetku letošnjega avgusta, ko je Slovenijo zajela ena največjih naravnih katastrof, je bila Nuklearna elektrarna Krško edini večji generator, ki je neprekinjeno deloval pri polni moči.

Gre za primer meddržavnega lastništva jedrske elektrarne, ki je v svetu edinstven in že več kot 40 let zanesljivo deluje v dobro obeh držav. Tako bo ostalo tudi v prihodnje, saj so bile v zadnjih letih izvedene vse potrebne aktivnosti za dolgoročno obratovanje, vključno s pridobitvijo novega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje do leta 2043. Bistvena za podaljšanje življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško in povečanje jedrske varnosti je bila izgradnja suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo, zaveza obeh držav pa ostaja čimprejšnja postavitev dolgoročnega skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.

Uspešno in zanesljivo obratovanje, katerega zgled je krška jedrska elektrarna, je ključni temelj uspešnosti tudi za prihodnji čas, kar pa nameravamo v skupini GEN še nadgraditi. Če bomo v Sloveniji in širši regiji poskrbeli za brezogljičen in samozadosten sistem, bo kot tak tudi zanesljiv in cenovno konkurenčen. V tem duhu v skupini GEN sledimo svoji viziji: postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije po konkurenčni ceni, odličen v mednarodnem merilu. Naš nadaljnji razvoj usmerjamo v nove investicije v jedrske tehnologije ter obnovljive vire energije, skupaj z viri prožnosti.

Sedanje stanje v širši regiji jasno kaže prav to – potrebo po dodatnih novih in čistih virih električne energije. Ti so nujni, če se želimo izogniti pričakovanemu povečanju uvozne odvisnosti. Jedrska energija kot zanesljiv in do okolja prijazen vir z regijskega in globalnega gledišča odgovarja na oba izziva, tako energetske neodvisnosti kot podnebne nevtralnosti. Jedrsko energijo kot varen in ekonomičen vir v načrtovanje prihodnjih energetskih mešanic vključuje vse več evropskih in svetovnih držav, ne samo z vidika zanesljivosti energetskega sistema, temveč tudi zaradi njenega pomembnega prispevka k ekonomski rasti.

Večdesetletne izkušnje z upravljanjem različnih virov v naši energetski skupini potrjujejo, da jedrska energija v kombinaciji z obnovljivimi viri omogoča mnoge sinergije in tvori idealno energetsko mešanico. Vzpostavljanje vsakršnega konflikta med obema možnostma bi bilo v škodo slovenskemu razvoju. V skupini GEN zato intenzivno razvijamo obe področji. Kot nosilec razvoja jedrske energetike v Sloveniji razvijamo osrednji projekt nacionalnega pomena, gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, Jek 2, ki bo skupaj z obnovljivimi viri energije temelj za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije. Pomembno bo pripomogel k razvoju sodobne, zanesljive, varne, do okolja prijazne in v prihodnost usmerjene preskrbe Slovenije z električno energijo, s tem pa tudi k cenovni stabilnosti in konkurenčnosti te energije za velike in male odjemalce.

Umestitev Jek 2 je načrtovana v neposredni bližini sedanje jedrske elektrarne, ki z uspešnim preteklim delovanjem predstavlja temelj zaupanja lokalnega in širšega okolja ter je gradnik družbene sprejemljivosti jedrske energije. To je tudi prvovrstna energetska lokacija, ki ima zelo dobro povezljivost v elektroenergetsko omrežje s tremi visokonapetostnimi daljnovodi in ustreza zakonskim usmeritvam pri gradnji novih energetskih objektov.

Zdaj potekajo aktivnosti za pripravo na odločanje o projektu, pri čemer skupaj s pristojnimi ministrstvi koordinirano usklajujemo ključne mejnike do končne odločitve o investiciji. V GEN energiji zdaj vso pozornost usmerjamo v pripravo vloge za državni prostorski načrt, in sicer tako, da bi v prostor lahko umestili tudi elektrarno z večjo močjo, do 2400 MW. Razlogov za ponovni razmislek o moči elektrarne je več, tudi izkazani interesi po sovlagateljstvu.

V zadnjem letu smo v Sloveniji pri projektu naredili velik korak naprej, saj je Jek 2 dobil ustrezno prioriteto in obravnavo na najvišji politični ravni, da v GEN energiji lahko usklajeno z drugimi deležniki pospešeno pripravljamo vse potrebne podlage za odločanje. To je projekt, ki presega skupino GEN: je osrednji nacionalni projekt Slovenije in z vidika celovitega regionalnega razvoja hkrati tudi velika priložnost za širšo regijo v smislu kakovostnih in stabilnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, poslovnih priložnosti za slovenska in regijska podjetja iz različnih gospodarskih panog ter zagotavlja multiplikativni učinek na BDP. Pomemben bo tudi z vidika krepitve stabilnosti elektroenergetskega omrežja, z zanesljivim obratovanjem pa velika jedrska elektrarna omogoča tudi učinkovito vključevanje večjega deleža obnovljivih virov energije.

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine