Banke januarja z dobičkom in medletnim padcem kreditov

Vloge gospodinjstev se bližajo 23 milijardam evrov, medletna rast kreditov nebančnemu sektorju pa je negativna prvič po 2016, ugotavlja Banka Slovenije.
Fotografija: Likvidnost bančnega sistema ostaja dobra, medtem ko je zmanjšanje kapitalske ustreznosti predvsem posledica zmanjšanja pri eni od bank, ugotavlja Banka Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Likvidnost bančnega sistema ostaja dobra, medtem ko je zmanjšanje kapitalske ustreznosti predvsem posledica zmanjšanja pri eni od bank, ugotavlja Banka Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Banke so januarja sicer poslovale s 17,4 milijona evrov dobička po davkih, kar je deset milijonov več od lanskega v istem obdobju, vendar je ob negativni rasti neto dohodka k temu prispevalo tudi neto sproščanje oslabitev in rezervacij v višini pet milijonov evrov, izhaja iz mesečnega poročila Banke Slovenije o poslovanju bank. 

Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je januarja povečala za 448 milijonov evrov na 45 milijard evrov in je bila medletno višja za 8,1 odstotka. Obseg posojil podjetjem se je januarja rahlo povečal, medtem ko so se posojila, namenjena financiranju potrošnje, zmanjšala. Kljub januarskemu mesečnemu povečanju je medletna rast posojil nebančnemu sektorju prvič po novembru 2016 postala negativna, znašala je –0,6 odstotka. Pozitivna medletna rast se je ohranila le pri stanovanjskih posojilih in posojilih tujcem. 

Izrazita rast vlog gospodinjstev (konec januarja so dosegle skoraj 22,9 milijarde evrov) se je nadaljevala tudi na začetku letošnjega leta, banke pa so glavnino teh sredstev ponovno usmerile na račune pri centralni banki.

Deleži nedonosnih izpostavljenosti so se januarja nekoliko zmanjšali. Likvidnost bančnega sistema ostaja dobra, medtem ko je zmanjšanje količnika kapitalske ustreznosti predvsem posledica zmanjšanja pri eni od bank, še ugotavljajo v Banki Slovenije.

Komentarji: