Banke z nekaj manjšim dobičkom, a s precej več posojili

Marca rekorden porast stanovanjskih posojil, hkrati nastajajo neto slabitve in rezervacije, vloge gospodinjstev pa so upadle, ugotavlja Banka Slovenije.
Fotografija: Banke zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer spet bolj oblikujejo slabitve in rezervacije, ugotavlja Banka Slovenije. FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Banke zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer spet bolj oblikujejo slabitve in rezervacije, ugotavlja Banka Slovenije. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dobiček bank pred obdavčitvijo je v prvem četrtletju s 96,8 milijona evrov za dobrih sedem odstotkov zaostajal za lanskim v istem obdobju. Vzrok za zaostanek je ob sicer višjem dohodku bank namreč ponovno oblikovanje neto oslabitev in rezervacij, ki je do konca marca znašalo 10,6 milijona evrov, medtem ko so banke lani v istem obdobju svoje neto slabitve in rezervacije še sproščale v višini 8,9 milijona evrov, ugotavlja Banka Slovenije v mesečnem poročilu o poslovanju bank.

Neto oblikovanje oslabitev in rezervacij v marcu je posledica spremenjenih makroekonomskih razmer ter poslabšanih izgledov in negotovosti, tak ukrep pa so opravili pri devetih od šestnajstih bank in hranilnic. 

Na drugi strani so banke v marcu živahno posojale. Prirast posojil podjetjem je bil v marcu precej večji kot v povprečju prejšnjih dvanajst mesecev, medletna rast teh posojil je ostala visoka (8,6 odstotka) in je med najvišjimi v evrskem območju. Podobno kot v prejšnjih mesecih so k rasti najbolj prispevala posojila družbam v dejavnostih preskrbe z elektriko in vodo ter v predelovalnih dejavnostih, po namenu pa posojila za financiranje obratnih sredstev in investicij v osnovna sredstva.

Velik porast stanovanjskih posojil

Za sedem odstotkov so se marca medletno povečala tudi posojila gospodinjstvom. Pr tem izstopa zlasti rast stanovanjskih posojil, njihov obseg se je marca – ob okrepljenem novem posojanju – povečal za sto milijonov evrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot v povprečju v predhodnih dvanajstih mesecih. S tem se je medletna rast stanovanjskih posojil okrepila na 11 odstotkov in še naprej močno presegala povprečje evrskega območja (5,4 odstotka). Obseg novih potrošniških posojil se je marca povečal, medletno upadanje potrošniških posojil pa se je še nekoliko zmanjšalo, ugotavljajo v BS.

Vloge gospodinjstev so se marca, podobno kot lani v istem mesecu, zmanjšale. Tokratno izrazito zmanjšanje za 276 milijonov evrov (na slabih 24 milijard evrov) je rezultat zmanjšanja pri večini bank. Medletna rast teh vlog se je s tem upočasnila na 4,2 odstotka. 

Preberite še:

Komentarji: