Bia Separations z novimi lastniki

Pravnomočno končanje insolvenčnega postopka omogoča normalno poslovanje in investiranje ter sprostitev dokapitalizacijskega denarja s fiduciarnega računa
Fotografija: Bio Separations
Odpri galerijo
Bio Separations

Ljubljana – Prisilna poravnava Bie Separations je postala pravnomočna. To daje ajdovskemu proizvajalcu tehnologije za proizvajalce zdravil možnost rasti in investiranja, poleg tega pa se bo s fiduciarnega računa sprostil dokapitalizacijski denar. Bia Separations bo tako dobila nove lastnike.

Mali vlagatelji so v Bio Separations vplačali 925.000 evrov novih denarnih vložkov – in s tem presegli zahtevani prag 900.000 evrov – upniki pa konvertirali še 1,38 milijona evrov terjatev. »Zdaj bomo naredili novo lastniško strukturo, v skladu s tem, kar so vplačali mali vlagatelji,« je pojasnil prokurist družbe Matej Penca. Po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi se bo denar s fiduciarnega računa sprostil.

Poročilo prisilne upraviteljice Petre Pavličič o vplačilu novih deležev kaže, kakšna bo predvidoma nova lastniška struktura Bie Separations, če niso vmes terjatev prodali. Avstrijska družba Purify Handels, distributerka ajdovskega podjetja v Avstriji, je z 200.000 evri dokapitalizacijskega vplačila pridobila 15,7-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe, Avstrijec Jakob Glatz s 150.000 vložka 11,8-odstotni in Marko Gerl, predsednik upniškega odbora, s 100.000 evri 7,9-odstotni. Med upniki, ki so svoje terjatve konvertirali v kapital, je največ konvertirala družba tveganega kapitala Meta ingenium, in sicer pol milijona evrov, kar bi ustrezalo desetodstotnemu deležu. Direktor Bie Separations Aleš Štrancar je v lastniški delež konvertiral za slabih 55.000 evrov terjatev in vplačal še 40.000 evrov dokapitalizacije ter bo tako imel dobre štiri odstotke družbe. Novi lastniki bodo slovenske in avstrijske družbe ter fizične osebe. Skupaj je dokapitalizacijo vplačalo 20 vlagateljev, terjatve pa je v kapital konvertiralo 21 upnikov.

Spomnimo, doslej je bila 75-odstotna lastnica avstrijska družba Bia Separations GmbH, ki je prav tako v stečaju, njen stečajni upravitelj pa je s pritožbami na sodišča poskušal doseči stečaj ajdovskega podjetja. Avstrijci so se dvakrat pritožil na vodenje prisilne poravnave na okrožno sodišče in zoper sklep prvostopenjskega sodišča še dvakrat na višje sodišče, a so bili pri tem neuspešni. Zato Bia Separations do tega tedna, kljub 94-odstotni podpori upnikov, ni mogla končati postopka prisilne poravnave.

S tem, ko je postala prisilna poravnava pravnomočna, bodo upniki lahko dobili poplačilo. Družba je ob začetku prisilne poravnave zavarovanim upnikom ponudila 100-odstotni, navadnim pa 80-odstotno poplačilo v slabih petih letih po potrjeni prisilni poravnavi.
 

Zdaj osredotočenost na razvoj, prodajo in investicije


Pravnomočna prisilna poravnava jim omogoča, da bodo lahko začeli normalno poslovati, je dejal Penca: »Veseli smo, da smo tudi uradno dočakali konec postopka, ki nas je omejeval pri razvoju in poslovanju. Ves čas smo trdili, da so naši argumenti za prisilno poravnavo najboljši tako za upnike kot partnerje in kupce ter tudi za naše zaposlene. Postopek je bil dolg ter je zahteval veliko aktivnosti in našega časa. Zdaj se bomo ponovno lahko osredotočali le na svoj razvoj in preboj na področju znanosti.« Po njegovih besedah bodo lahko investirali v širitev proizvodne tehnologije za čiščenje zdravil, kar pa je sicer odvisno od naročil.

Matej Penca: »Veseli smo, da smo tudi uradno dočakali konec postopka, ki nas je omejeval pri razvoju in poslovanju.« Foto Jože Suhadolnik
Matej Penca: »Veseli smo, da smo tudi uradno dočakali konec postopka, ki nas je omejeval pri razvoju in poslovanju.« Foto Jože Suhadolnik


Ker je bila družba v prisilni poravnavi, je na mesec zaradi negotovosti med kupci izgubila za 100.000 evrov posla, onemogočeno jim je bilo pridobivanje evropskih sredstev. Potencial rasti pa je ob končani prisilni poravnavi ogromen, nam je že pred časom povedal Penca. Klinične študije za zdravila trajajo od 10 do 15 let, zato morajo kupci vedeti, da bo njihov dobavitelj v tem času zdržal. V zadnji fazi klinične študije pa je dobavitelj za čiščenje zdravila tudi del registracije zdravila, kar pomeni, da mora proizvajalec zdravila uporabljati izdelke tega dobavitelja tudi 20 let po registraciji.

Komentarji: