Lastniki Save na različnih bregovih

SDH vlaganju v zadolženo kranjsko družbo ni naklonjen, 
sklad York pa.
Fotografija: Skupščina bo odločala tudi o podaljašanju roka za AIK banko, ki želi prevzeti Gorenjsko. Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Skupščina bo odločala tudi o podaljašanju roka za AIK banko, ki želi prevzeti Gorenjsko. Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Pogledi državnih lastnikov in sklada York na konsolidacijo slovenskega turizma, se, kot kaže, razlikujejo. SDH na ponedeljkovi skupščini Save namreč ne bo podprl dokapitalizacije Save, zato je možno, da sklep ne bo izglasovan. SDH se zdaj zavzema za konsolidacijo turizma pod okriljem Save Turizma, čemur pa menda ni naklonjen York.

Sava je za 16. april sklicala skupščino, na kateri delničarjem predlaga 21,6 milijona evrov dokapitalizacije, ki bi jih družba namenila za prevzem Hotelov Bernardin. A kot kaže, vsi lastniki Save, ki je v 45-odstotni lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad) ter 42-odstotni lasti York Global Finance Offshore, temu niso naklonjeni.

SDH je tako svojemu nadzornemu svetu predlagal, naj sklepa o dokapitalizaciji ne podpre. Uprava Kada pa po naših informacijah podpira omenjeno dokapitalizacijo, a za to potrebuje soglasje nadzornikov družbe, ki pa so glede tega menda razdeljeni in bodo o tem odločali danes.

Nujna je podpora države

York po drugi strani podpira dokapitalizacijo Save, a je sam ne more izglasovati. Tudi če bo Kad dobil zeleno luč za dokapitalizacijo Save, bo v njegovem imenu na skupščini glasoval SDH, ki lahko v primeru različnih stališč glasuje po svoji presoji.

In kje so zadržki SDH, da se konsolidacija turizma – združitev Save Turizma, Hotelov Bernardin in Istrabenza turizma – izpelje pod okriljem Save? Po neuradnih informacijah je to velika zadolženost Save, ki je imela konec lanskega leta okoli 126 milijonov evrov dolga. Menijo namreč, da Sava, tudi če ji bo uspelo prodati delež v Gorenjski banki in preostale naložbe do novembra 2019, ne bo mogla poplačati upnikov, kot to predvideva prisilna poravnava. Največje premoženje Save je sicer Sava Turizem, katere delnice so zastavljene pri SDH, ki je hkrati tudi upnik Save.

Prevzem Hotelov Bernardin

Poleg tega še ni jasno, ali in kdaj bo stečajna upraviteljica NFD holdinga delnice Hotelov Bernardin ponudila upnikom, med katerimi je tudi Sava, ki je sicer že 9-odstotna lastnica te družbe. S konverzijo terjatev bi pridobila 37-odstotni delež in bi morala dati prevzemno ponudbo.

SDH zdaj menda predlaga, da bi prevzem Bernardina in konsolidacija turizma potekala prek Save Turizma, ki bi ji pri tem pomagali s financiranjem v višini 4,7 milijona evrov. Razmišlja se o tem, da bi Sava Turizem, potem ko bi Sava pridobila 37-odstotni delež v Bernardinu, tega odkupila in nato dala prevzemno ponudbo. Temu pa nasprotuje York, ki je po naših informacijah upravama in nadzornikom SDH in Kada poslal ostro pismo. York menda podpira izključno dokapitalizacijo Save. Ta krovna družba, kjer v upravnem odboru kot delavski predstavnik sedi tudi njen nekdanji šef Matej Narat, bi seveda v primeru scenarija s Savo Turizmom postala povsem odvečna.

Podaljšanje roka 
za AIK banko

Delničarji Save bodo na predlog SDH v ponedeljek odločali tudi o tem, da bi AIK banki podaljšali rok za pridobitev dovoljenj Srbske narodne banke in Banke Slovenije za prevzem Gorenjske banke (GB), in sicer do konca veljavnosti kupoprodajne pogodbe med AIK banko in lastniki GB, to je do konca aprila.
Če se upnikom oziroma lastnikom Save ne bo uspelo dogovoriti, lahko delnice Gorenjske banke proda Banka Slovenija sama; v tem primeru se bojijo, da izkupiček ne bo sedanjih 298 evrov za delnico. Če se bo delnice prodalo po nižji ceni, pa bi padel program prestrukturiranja Save, ki predvideva pomembno razdolžitev s prodajo GB. York je po naših informacijah včeraj poslal pismo nadzornemu svetu SDH, v katerem je opozoril na problem.

York in Kad za zamenjavo

York in Kad se po naših informacijah zavzemata za to, da – če lastniku AIK banke Miodragu Kostiću do konca meseca ne bo uspelo predložiti vseh potrebnih soglasij regulatorjev (seja sveta Narodne banke Srbije, na kateri lahko Kostić dobi vnovično soglasje, je danes) – upniki prevzamejo delnice Gorenjske banke in v novem konzorciju začnejo nov proces prodaje. Pri tem bi moral sodelovati tudi SDH, ki pa zamenjavi terjatev za delnice banke ni najbolj naklonjen.

Tako bi omogočili, da bi prejeli dividende Gorenjske banke za leto 2017 in 2018, ki jih Sava zaradi znane odločbe Banke Slovenije ne more dobiti. Hkrati bi tako lahko prevzeli tudi upravljanje Gorenjske banke, saj zdaj tehnično gledano banko obvladuje Kostić; Sava namreč nima upravljavskih pravic v Gorenjski banki.

Tako bi tehnično razdolžili Savo, holdingu bi ostal samo turizem in bi se lahko prisilna poravnava uspešno končala. Savi bi ostalo okoli 80 milijonov evrov dolgov. V kratkem se bo namreč še dodatno razdolžila, saj se končujeta prodajna procesa za Terme Lendava in Banovci.

Komentarji: