MarkoMark z aneksom za Glinščico

Analiza: Viadukt dražji kot v prvi pogodbi, vendar kljub vsem dodatkomcena v okviru finančnega načrta – Veliko več bo stal tretji sklop
Fotografija: Zahtevni viadukt Glinščica povezuje dva najdaljša predora v 13 kilometrov dolg predorski sistem. Foto 2TDK
Odpri galerijo
Zahtevni viadukt Glinščica povezuje dva najdaljša predora v 13 kilometrov dolg predorski sistem. Foto 2TDK

Prvi viadukt na novi železniški progi med Divačo in Koprom je dograjen in računi zanj so dokončno sklenjeni. Nadzorni svet državnega projektnega podjetja 2TDK, ki ga vodi Hilda Pipan, je na včerajšnji seji dal soglasje k podpisu zadnjega aneksa pogodbe z izvajalci del iz skupine MarkoMark Nival v višini 1,6 milijona evrov.

Končna vrednost pogodbenih del za viadukt Glinščico ni več 8,5 milijona evrov, kolikor so ponudili izvajalci že poleti 2019, za toliko je bila tudi sklenjena pogodba (po dolgi reviziji) spomladi 2020, temveč z vsemi nepredvidenimi in dodatnimi deli znaša 10,11 milijona evrov. To je povsem v skladu s tedaj veljavnim investicijskim programom (IP), ki je za ta projekt predvideval podoben znesek, komentirajo v 2TDK.

Trd oreh na progi

Gradnja Glinščice je spadala med pripravljalna dela projekta drugi tir, ki je sofinanciran z evropskimi nepovratnimi sredstvi v višini do 85-odstotnega deleža upravičenih stroškov, ki jih je Slovenija prejela od instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Čeprav so zanj porabili le približno en odstotek načrtovane končne vrednosti investicije v celotni železniški odsek, pa je to zelo zahteven in ključni del proge. Zahteven zaradi zelo težke dostopnosti terena v ozki kraški grapi in ključen zato, ker so se šele po njegovi dograditvi lahko lotili kopanja dveh najdaljših predorskih cevi tudi iz doline Glinščice.

Viadukt meri 215 metrov in poteka v zavarovanem območju krajinskega parka Beka. Zasnovan je kot zaprta škatlasta armiranobetonska konstrukcija, ki povezuje prvi in drugi predor v neprekinjeni 13-kilometrski predorski objekt. Glavni razlog za podražitev je bilo dejstvo, da so izvajalci šele ob prihodu na gradbišče ugotovili, da je nosilnost temeljnih tal slabša, kot so pričakovali glede na predhodne raziskave. Te so bile sploh zahtevne, saj je bil teren v dolini Glinščice v času raziskav praktično nedostopen. Kasneje so ugotovili, da morajo viadukt preprojektirati in namesto predvidenega plitvega izpeljati globoko temeljenje, saj je pod enim od opornikov zazijala manjša kraška jama. Aneks 1,6 milijona evrov je torej predvsem posledica preprojektiranja, drugačne izvedbe temeljenja in opornika, pa tudi posledica dejstva, da je MarkoMark Nival prevzel gradnjo dveh portalov (za predor Lokev in Beka), kar so potem izvzeli iz pogodbe graditeljev teh dveh predorov. Na delovišču je bilo preprosto premalo prostora, da bi lahko gradilo več podjetij hkrati.

Pavle Hevka trdi, da so MarkoMark Nival dobro opravili delo. Foto Boris Šuligoj
Pavle Hevka trdi, da so MarkoMark Nival dobro opravili delo. Foto Boris Šuligoj

Pred tem aneksom je 2TDK podpisal z MarkoMark Nivalom še dva aneksa, s katerima so podaljšali rok gradnje za deset mesecev. Prva pogodba (ki je tako ali tako zamujala več kot pol leta zaradi revizijskih postopkov) je predvidela dokončanje Glinščice do konca leta 2021. Z gradbišča pa so se graditelji tega viadukta umaknili šele v začetku jeseni 2022, ko sta bila narejena tudi oba portala v predor T1 proti severu in v T2 proti jugu.

Dražji tir zaradi
dražje infrastrukture

Prav zapleti v Glinščici (tudi pandemija in počasna izdaja dovoljenj za tuje delavce) so v največji meri vplivali na to, da je 2TDK pred dnevi podaljšal terminski načrt tako, da se bo gradnja drugega tira zaključila predvidoma dva meseca pred koncem leta 2026. Podražitve materialov, energentov in delovne sile pa so vplivale na to, da je 2TDK pripravil predlog novelacije investicijskega programa, ki čaka na potrditev vlade kot skupščine družbe 2TDK. Če je prejšnji, ravno tako novelirani investicijski načrt, predvideval za projekt 995 milijonov evrov, pa zdajšnji predlog govori o 1,082 milijarde (skupaj z rezervacijami za nepredvidena dela) ali 9,3-odstotni podražitvi. S takim investicijskim programom bi se vrnili na tistega iz časa prvega ministrovanja Alenke Bratušek, ki so ga izdelali leta 2019. Največji delež k tako povišanemu IP prispeva bistveno dražja izvedba tretjega sklopa, za katerega so pred dnevi razpisali javno naročilo. Samo cena tretjega sklopa (napajalna infrastruktura, videonadzor in varovanje, tiri, vozna mreža, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, nadgradnja obstoječih sistemov in deviacija obstoječe proge pri Divači) se je s prej predvidenih 150 milijonov povzpela na 232 milijonov evrov. Natančnejšo ceno tega sklopa bodo lahko opredelili 6. marca, ko naj bi prispele ponudbe izvajalcev.

Nadzorniki so upravi 2TDK včeraj sporočili, da lahko s SŽ ŽGP, GH Holdingom in podjetjem Riko sklene pogodbo za izvedbo deviacije proge pri Divači za 9,2 milijona evrov.

Doslej so delavci podjetij Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin izkopali že 15,3 kilometra predorskih cevi. Od tega 175 metrov iz Glinščice v predor Lokev in 190 metrov v predor Beka. Sicer pa je doslej izkopanih 2050 metrov predorskih cevi v T1 Lokev in 1220 metrov predorskih cevi v T2 Beka.

Preberite še:

Komentarji: