Nepremičnina z elektrarno na strehi je vredna več

Samooskrbna elektrarna poveča tržno vrednost nepremičnine, saj lastna proizvodnja energije pomeni nižje stroške uporabe.
Fotografija: Ko kupite in postavite sončno elektrarno na svojo nepremičnino, postanete v prenesenem pomenu tudi lastnik elektroenergetskega podjetja. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Ko kupite in postavite sončno elektrarno na svojo nepremičnino, postanete v prenesenem pomenu tudi lastnik elektroenergetskega podjetja. FOTO: Blaž Samec

V Sloveniji se zadnja leta nenehno povečuje število naprav za energetsko izkoriščanje solarne energije (sončnih elektrarn) na ali ob družinskih nepremičninah.Sončna elektrarna je po svoji naravi intermitirajoč vir električne energije, pri katerem razpon proizvodnje znaša od nič do sto odstotkov. Ta razpon je odvisen od časovnih in okoljskih razmer, ki vladajo tisti čas v okolju.
Glede na tako naravo proizvodnje energije ta energetski vir potrebuje neko dodatno podporo, da bo nepremičnina, ki jo sončna elektrarna preskrbuje z energijo, zanesljivo neprekinjeno napajana.

Vir, ki zagotavlja dodajanje manjkajočega dela energije, je običajno (javno) električno omrežje. Priključitev nepremičnine s sončno elektrarno na električno omrežje imenujemo neto meritev (ang. net metering), in sicer po posebnosti priključnega števca električne energije, ki prikazuje razliko med prijeto ter oddano energijo v omrežje. Praviloma se obračuna enkrat na leto.Ko kupite in postavite sončno elektrarno na svojo nepremičnino, postanete v prenesenem pomenu tudi lastnik elektroenergetskega podjetja. Posledično postanete odgovorni za učinkovito proizvodnjo in porabo električne energije in s tem tudi za uravnavanje izkoristka elektrarne.

To pomeni, da je pomemben predvsem pravilen pristop pri projektiranju in gradnji sončne elektrarne, in sicer zato, da bi dosegli maksimalen izkoristek. Prav tako je pomembno časovno načrtovanje vključevanja električnih porabnikov v hišno omrežje, ko se izvaja proces proizvodnje električne energije.
 

Koristi postavitve SE na lastni nepremičnini


Na spletu najdemo veliko poročil o vplivu sončnih elektrarn na vrednost nepremičnin, ki dokazujejo, da ima sončna elektrarna poleg svoje lastne tudi dodano vrednost, s katero vpliva na povečanje vrednosti nepremičnine.

Obstaja več koristi, ki jih imajo tako lastniki nepremičnin kot tudi skupnost v celoti, kadar se lastniki odločijo za postavitev sončne elektrarne na svoji nepremičnini. Najpomembnejše so: (1) nižji račun za porabljeno električno energijo, (2) zmanjšanje ogljikovega odtisa v okolju, (3) delna energetska neodvisnost v času obratovanja elektrarne, (4) zmanjšanje izpostavljenost višanju cene električne energije v prihodnosti in (4) višja vrednost same nepremičnine.

Na podlagi zadnje naštete koristi lahko lastnik nepremičnine s sončno elektrarno pričakuje tudi hitrejšo in ugodnejšo prodajo nepremičnine, če se za to odloči. Ta ugotovite velja tudi za nepremičnine, grajene za trg.

Investicijo v sončno elektrarno na ključ zahteva poleg izbire primernega projekta ter izvajalca tudi skrbno proučitev finančnih vprašanj ter drugih pogojev gradnje.<br />
FOTO: Mike Blake/Reuters
Investicijo v sončno elektrarno na ključ zahteva poleg izbire primernega projekta ter izvajalca tudi skrbno proučitev finančnih vprašanj ter drugih pogojev gradnje.
FOTO: Mike Blake/Reuters

 

Zakonska ureditev


Zakonska podlaga, ki ureja gradnjo in obratovanje sončne elektrarne v zasebni lasti, izhaja iz prvega odstavka 314. člena in prvega odstavka 315. člena energetskega zakona (Ur. l. št. 60/19 in 65/20).

V podzakonskem aktu, uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. št. 17/19), pa so določeni pogoji za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, ter drugi tehnični pogoji in ukrepi v zvezi s postavitvijo sončne elektrarne.

Ti pogoji definirajo način obračuna, letne omejitve moči naprav za samooskrbo, način priključitve naprav za samooskrbo, zagotavljanje varnosti ter obveznosti operaterja.

Elektrarna za samooskrbo ne sme presegati 11 kVA nazivne moči in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za priključitev.

Sončna elektrarna mora zaradi varnosti izpolnjevati določbe pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Lastniku sončne elektrarne za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.


 

Kako financirati samooskrbo z elektriko?


Investitor oziroma lastnik bodoče sončne elektrarne lahko zagotovi finančna sredstva za gradnjo sončne elektrarne na več načinov.

Prva možnost je seveda celotna lastna finančna udeležba v investiciji. Druga možnost je delna lastna finančna udeležba in pridobitev spodbude v nepovratnih sredstev EKO sklada RS (do 80 odstotkov vrednosti priključne moči odjemnega mesta). Več informacij je mogoče pridobiti na portalu EKO sklada – www.ekosklad.si. Tretja možnost je kredit EKO sklada RS pod pogojem, da višina kredita ne presega priznanih stroškov naložbe, to pa je najmanj 1500 in največ 40.000 evrov.

Pod določenimi pogoji je mogoče pridobiti tudi skupna finančna sredstva iz nepovratnih sredstev in kredita, ki jih razpisuje EKO sklad RS (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo).
 

Gradnja sončne elektrarne na ključ


Ena izmed možnost postavitve sončne elektrarne je tudi njena postavitev na ključ. Celovite ponudbe za gradnjo sončnih elektrarn na ključ vključuje v svoj program več podjetij, ki jih hkrati projektirajo in gradijo. Večina se jih ukvarja tudi z distribucijo električne energije ali pa so z distributerji povezana.

Investicijo v sončno elektrarno na ključ zahteva poleg izbire primernega projekta ter izvajalca tudi skrbno proučitev finančnih vprašanj ter drugih pogojev gradnje.

Ponudniki sončnih elektrarn na ključ ponujajo svetovanje, izmere na domu, pomoč pri pridobivanju subvencije, ureditev dokumentacije za gradnjo vse do priključitev na omrežje, montaža elektrarne (običajno v enem dnevu), vzdrževanje in možnost zavarovanja za primer morebitnih poškodb.

Te točke programa postavitve sončne elektrarne na ključ za posameznika večinoma ne pridejo v poštev (oziroma so težko izvedljive), zato je skrb pri iskanju pravega postavljavca elektrarne res pomembna.
Brezplačno svetovanje s področja solarne energije pa zagotavlja tudi EKO sklad v svojih energetskih pisarnah.

Sončna elektrarna mora zaradi varnosti izpolnjevati določbe pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. FOTO:Edgar Su/Reuters
Sončna elektrarna mora zaradi varnosti izpolnjevati določbe pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. FOTO:Edgar Su/Reuters

 

Kakšno vrednost pridobi nepremičnina?


Znižanje porabe električne energije, prevzete od distribucijskih podjetij (ki jo prinese lastna proizvodnja električne energije), se neposredno preslika v zvišanje vrednosti nepremičnine, ki je opremljena s sončno elektrarno.

Raziskavo o zvišanju vrednosti nepremičnine so avtorji Nevin, Benderand in Gazan objavili leta 1999 v reviji The Appraisal Journal. Sklep raziskave določa, da je razmerje med povprečno letno privarčevano vrednostjo porabljene energije in zvišanjem vrednosti nepremičnine približno 1 : 20. To pomeni, da vrednost nepremičnine zraste povprečno 20-kratni letni povprečni strošek na položnicah porabe električne energije.

Seveda pa taka logika ne more veljati skozi celo življenjsko dobo sončne elektrarne. Dejstvo je, da se elementi elektrarne kot tudi sama elektrarna z leti starajo in izrabljajo, kar se nato kaže v zmanjševanju količine proizvedene električne energije, s tem pa tudi nižanjem njene učinkovitosti.
 

Sklep


Investicija v sončno elektrarno je v današnjem času ena od premisleka vrednih finančnih potez, saj predstavlja varno naložbo denarnih sredstev. Njen prispevek je tudi večja vrednost lastne nepremičnine, hkrati pa pomeni tudi korak k izpolnjevanju okoljskih zahtev v zvezi z znižanjem ogljičnega odtisa.

Preberite še:

Komentarji: