Pred prelomnim letom Luke Koper

Pristanišča: Enajst zaposlitvenih agencij se je prijavilo, da bi za eno leto (drago) posredovale delavce
Fotografija: Strošek za redno zaposlene in taksa za drugi tir bosta leta 2019 za 20 milijonov znižala dobiček.
Odpri galerijo
Strošek za redno zaposlene in taksa za drugi tir bosta leta 2019 za 20 milijonov znižala dobiček.

Koper – Prihodnje leto bo za Luko Koper z več zornih kotov prelomno. Redno bo zaposlila približno 500 delavcev, prek agencij (z enakovrednimi plačami) pa še 346. Včeraj so odprli ponudbe in ugotovili, da se je na razpisane posle prijavilo 11 zaposlitvenih agencij. Višji stroški za delo in taksa za pretovor, ki bo namenjena drugemu tiru, bodo prihodnje leto znižali dobiček za približno 20 milijonov evrov. Nadzorniki so s sprejetim poslovnim načrtom ocenili, da bo prihodnje leto le še 38 milijonov evrov čistega dobička, letos pa ga bo 56,8 milijona evrov.

Na javno naročilo Luke Koper se je prijavilo 11 agencij, ki so pripravljene posredovati delavce Luki Koper. Ocenjena vrednost naročila je 13,6 milijona evrov. Luka Koper poskuša s tem razpisom prek agencij zagotoviti zaposlitev za 346 delavcev (od luških transportnih delavcev do viličaristov in voznikov tovornih vozil) na svojih desetih terminalih. Ti delavci bodo delo opravljali namesto dosedanjih izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Ponudniki morajo biti registrirani za posredovanje začasne delovne sile in biti vpisani v register teh agencij, imeti dovoljenje ministrstva, v zadnjem letu ne smejo imeti blokiranih računov, neporavnanih obveznosti in morajo izpolnjevati pogoj o nekaznovanosti. Pri izbiri najboljših bo Luka upoštevala odstotek pribitka, bonitetno oceno, reference in kadrovsko usposobljenost. Vsaj pet od enajstih prijavljenih se je preoblikovalo iz dosedanjih IPS. Vsaka se lahko prijavi za delo na največ treh terminalih. Vsi delavci bodo za enako delo prejeli enako plačilo kot redno zaposleni v Luki. Pribitki, ki jih ponujajo agencije, pa se neverjetno razlikujejo: od najnižjih 35,99 odstotka na mesečno plačo do 177,9 odstotka pribitka.Luka Koper bo najprimernejše posredovalce delavcev izbrala do konca januarja in z njimi sklenila pogodbo za eno leto (z možnostjo krajšega podaljšanja). V Luki Koper bodo zainteresirani čim prej prekiniti sodelovanje z agencijami ravno zaradi visokih pribitkov, ki jih bodo morali plačevati posrednikom. Zaposlovanje prek agencij je eden od treh stebrov velikega prehoda z dosedanjega sistema zaposlovanja s pomočjo podjetij IPS ​na preverjeno primernejšo obliko zaposlovanja. Agencije so v tem modelu nekakšno nujno zlo, saj bi bilo v Luki skoraj nemogoče čez noč prezaposliti vseh skoraj tisoč delavcev, ki so doslej delali prek IPS. Redno so tako in tako načrtovali dodatnih 200 zaposlitev, zdaj pa poteka nelahek postopek zaposlitve 307 rednih delavcev, ki so zdaj še zaposleni v IPS. Ta postopek se je začel že oktobra in bo trajal vsaj do marca. Najtežji del šele pride, ko bodo delavce vpeljali v delo.
 

Poslovanje v letu 2018 in načrt za 2019


Dolgoročno bodo v Luki še zmeraj zaposlovali od 300 do 400 delavcev prek zunanjih pogodbenih podjetij (predvsem študentov, upokojencev in samostojnih podjetnikov), in to na tistih položajih, kjer so velika nihanja v prihodu tovorov. V Luki so izračunali, da bo redno zaposlovanje delavcev in zaposlovanje prek agencij za podjetje pomenilo vsaj deset milijonov evrov dodatnih stroškov na leto.

Včeraj so nadzorniki Luke Koper sprejeli oceno poslovanja za leto 2018 in potrdili poslovni načrt za leto 2019. Fizični kazalci za letos kažejo 23,8 milijona ton pretovora ali dva odstotka več kot leto prej, prihodnje leto pa načrt predvideva 24,7 milijona ton. Letos bodo pretovorili 990.000 kontejnerjev in 774.400 avtov. Letos naj bi skupina ustvarila 224,6 milijona evrov vseh prihodkov, za prihodnje leto jih načrtuje 242,7 milijona evrov. Letošnji EBITDA bo dosegel izjemnih 96,9 milijona evrov, kar je celo 49 odstotkov več kot leta 2017, prihodnje leto bo ta 73,4 milijona evrov (torej 24 odstotkov nižji). Tudi dobiček bo 33 odstotkov nižji. Vse to bo predvsem posledica višjih stroškov za delovno silo in pretovorne takse po zakonu o drugem tiru.
Za prihodnje leto v Luki načrtujejo nadaljnje znižanje zadolženosti na 107 milijonov evrov, to je devet odstotkov manj od predvidene za leto 2018. Hkrati naj bi izpeljali za 71,7 milijona evrov investicij, kar je 2,7-krat več, kot jim jih je uspelo izpeljati v iztekajočem se naložbeno skromnem letu (19,3 milijona evrov).

Preberite še:

Komentarji: