Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Video: »To ni tekmovanje, ampak pot, na kateri se nam mora pridružiti čim več drugih«

Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje in to poskuša omiliti trajnostna gradnja. Sinonim za trajnostno gradnjo in energetsko učinkovite hiše je Lumar.
Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar: »Trajnost ni samo nekaj, o čemer govorimo, ampak jo z našimi izdelki ali poslovanjem tudi udejanjamo.« FOTO: Črt Piksi
Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar: »Trajnost ni samo nekaj, o čemer govorimo, ampak jo z našimi izdelki ali poslovanjem tudi udejanjamo.« FOTO: Črt Piksi
7. 6. 2024 | 11:15
7. 6. 2024 | 11:15
16:37

S tem ko trajnostna gradnja poskrbi za energetsko učinkovitejše objekte, manjše izpuste toplogrednih plinov in manjšo količino odpadkov, pa sadove tega načina gradnje opazijo predvsem stanovalci, saj je v trajnostno grajenih hišah bivanje udobnejše in predvsem cenejše.

Podjetje Lumar že vrsto let vpeljuje trajnostne prakse v svoje delovanje, kar se kaže v njegovih inovativnih izdelkih in številnih prizadevanjih za okolju prijazno gradnjo. Trajnost je vtkana v vse pore delovanja podjetja, od prvih korakov k energetski učinkovitosti do najnovejših inovacij, kot je iQwood.

Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar: »Trajnost ni samo nekaj, o čemer govorimo, ampak jo z našimi izdelki ali poslovanjem tudi udejanjamo.« FOTO: Črt Piksi
Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar: »Trajnost ni samo nekaj, o čemer govorimo, ampak jo z našimi izdelki ali poslovanjem tudi udejanjamo.« FOTO: Črt Piksi

»V Lumarju smo se pred 20 leti odločili, da stopimo na pot energetske učinkovitosti, na napredno pot, ki temelji na razvoju. Spoznavamo, da smo produkte, podjetje in poslovne modele razvijali v pravi smeri, kar nam potrjujejo kupci in zunanja javnost z nagradami in priznanji. Zavedamo se, da trajnost ni tekma, kdo je prvi, ampak da je pomembno, da jih je čim več zraven. Trajnost je pot, na kateri se nam mora pridružiti čim več drugih, da bomo na koncu vsi prišli na cilj,« pravi Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar. Poudarja, da je zadnja leta zelo modno govoriti o trajnosti, medtem ko se pri Lumarju njenega pomena zavedajo že dolga leta. Da so na pravi poti, potrjujejo številne nagrade in certifikati.

Trajnost je ena najpomembnejših vrednot podjetja Lumar. Kaj je vodilo k temu?

Zelena streha na poslovni stavbi Lumar. FOTO: Lumar
Zelena streha na poslovni stavbi Lumar. FOTO: Lumar

V podjetju Lumar je trajnost bistveni del naše filozofije, je del našega DNK, kar gotovo izhaja iz tega, da je bil naš direktor Marko Lukić zelo uspešen alpinist in je zelo povezan z naravo. Že na začetku je svoj odnos do narave vnesel v podjetje in ga na nas prenaša še zdaj.

Trajnost v Lumarju ni samo beseda, ampak je del našega razmišljanja, del našega poslanstva. Gre za način, kako delujemo, ne samo kot podjetje, ampak to filozofijo integriramo v naše produkte, v naše hiše. Naše hiše so trajnostne, ker sledijo zahtevam po energetski učinkovitosti in visokem bivalnem udobju. Vgrajujemo materiale, ki imajo najmanjši vpliv na okolje. Zavedamo se, da gradimo objekte, ki bodo dom za družino ali uporabnike in ki bodo kar 50 let ali več stali v našem okolju.

Družbi, ki je 40 ali 50 let navajena samo tekmovanja, kdo bo najboljši, moramo dopovedati, da to ni pomembno. Pomembno je, da si zraven. In na to miselnost moramo preklopiti vsi.

Trajnosti pri vas ne razumete samo na ravni izdelka, ampak tudi širše. Kaj vse zajema trajnost pri Lumarju?

Lumar je sinonim za trajnostno gradnjo in energetsko učinkovite hiše. FOTO: Črt Piksi
Lumar je sinonim za trajnostno gradnjo in energetsko učinkovite hiše. FOTO: Črt Piksi

Trajnost je ena naših ključnih vrednot, je vodilo podjetja ne samo na ravni produkta, ampak tudi na ravni poslovanja. Zadnja leta se zdi, da je modno govoriti o trajnosti, vsi se pogovarjajo o tem. Pri nas pa se že dolga leta zavedamo njenega pomena. Naša trajnost na ravni produkta se je začela leta 2007, ko smo postavili prvo pasivno hišo in ko smo sklenili, da želimo graditi energetsko učinkovito. V tistem času so se vse komponente trajnosti uporabljale ločeno. Najprej je bila pomembna energetska učinkovitost, potem je prišlo šele na vrsto bivalno ugodje. V vseh teh letih smo ta dva standarda uresničili in zdaj se začenjamo spraševati, iz česa pa hiše gradimo. Vse to zajema pojem trajnosti v smislu produkta: energetska učinkovitost, bivalno ugodje in vplivi na okolje.

Pomembno je zavedanje, kakšen vpliv ima hiša, ko se gradi. In če kot podjetje deluješ in zagovarjaš trajnost, moraš upoštevati tudi to. Ko smo leta 2017 začeli pisati svojo prvo poslovno strategijo za področje trajnosti, smo pridobili tudi znanje, kako sistematizirati vse komponente in procese. Na podlagi tega smo si potem zadali cilje, kam želimo priti v naslednjih petih letih, in sicer tako za produkte kot za poslovanje in energetiko.

Osnovno vodilo naše trajnostne strategije pravi, da moramo biti mi, ki gradimo trajnostne hiše, prvi med tistimi, ki govorijo o trajnosti.

Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar FOTO: Črt Piksi
Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar FOTO: Črt Piksi

Med drugim si prizadevate za ogljično nevtralno proizvodnjo do leta 2025. Kako daleč ste pri tem cilju?

Zadali smo si zeleno zavezo, da bi postali ogljično nevtralni do leta 2025. Naredili smo že kar nekaj velikih korakov v tej smeri – energetsko smo sanirali poslovno stavbo, na proizvodni hali smo postavili zeleno streho in namestili sončno elektrarno. Elektrificirali smo celoten vozni park, tudi delovni stroji so vsi na električni pogon. Ker sami proizvedemo od 85 do 90 odstotkov električne energije, ki jo potrebujemo za proizvodnjo hiš, smo zmanjšali stroške električne energije. Z vsem tem pa tudi ozaveščamo, širimo zgodbo in vplivamo na druge.

V naslednji fazi nas čaka investicija v nov sistem ogrevanja, ki bo temeljil na izrabi našega odpadnega lesa. Uvajamo tudi noto krožnosti, saj vse, kar počnemo, povzroča nekaj izpusta. Če je mogoče, bi radi dosegli nekakšno ogljično izravnavo, zato za izravnavo naših izpustov vlagamo v pogozdovanje, in sicer bi radi do leta 2027 v skupni iniciativi s športno plezalko Janjo Garnbret zasadili štiri tisoč dreves. Tisoč smo jih že lani na Krasu, letos bomo odšli na Štajersko. Tako nekaj vračamo v okolje..

Kaj je bilo ključno za to, da je trajnostna strategija zares zaživela?

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Pri oblikovanju trajnostne strategije oziroma pri tem, da ta strategija tudi zaživi, je ključno vodstvo, ki mora biti naklonjeno temu dokumentu in njegovi implementaciji. Pomembno je, da strategijo piše širši krog sodelavcev, torej ne le upravni odbor ali vodstvo podjetja, ampak so vključeni tudi zaposleni iz različnih skupin. Prav zaposleni v veliki meri implementirajo strategijo, in če so vključeni v pripravo dokumenta, je potem tudi njegovo uresničevanje bistveno uspešnejše. Zaposleni so tu ključni del zgodbe.

Trajnost je postala nujna za uspešnost podjetij. V čem Lumar izstopa pri svojih prizadevanjih za trajnost?

Lumar je lani v Bruslju prejel nagrado za svoje trajnostno poslovanje SME EnterPrize. FOTO: Lumar
Lumar je lani v Bruslju prejel nagrado za svoje trajnostno poslovanje SME EnterPrize. FOTO: Lumar

Pomembna je predvsem iskrenost. Verjetno izstopamo po tem, da to, kar govorimo, tudi naredimo in da smo odkriti v komuniciranju. Zavedamo se, da trajnost ni tekma, kdo bo prvi in kdo bo najboljši. Če nisi prišel do popolnega uspeha, lahko poveš, do kod si prišel in kaj še lahko narediš. Nagrade so dobra potrditev prizadevanj, saj za njimi stoji metrika. Pri prijavi moraš oddati podatke in odgovore. Če jih podjetje nima, je to razvidno že pri prijavi.

Svojo prvo pasivno hišo ste postavili leta 2007. Kako bi primerjali pasivno gradnjo v tistem času z današnjimi načini gradnje?

Lumar Komfort 202 FOTO: Miran Kambič
Lumar Komfort 202 FOTO: Miran Kambič

Od prve pasivne hiše do danes se je zgodilo kar veliko. Tisto so bili pionirski projekti že z vidika vgrajenih materialov, ki jih ni bilo veliko na trgu. Iskali smo ponudnike, ki izpolnjujejo naše pogoje. Danes je energetska učinkovitost, ki se najbolj kaže pri pasivni hiši, postala standard, saj je velika večina materialov že primernih za to vrsto gradnje.

Pri prvih pasivnih hišah je bila v ospredju predvsem energetska učinkovitost, koliko hiša porabi. Med glavnimi cilji sta bili zrakotesnost in izolacija. Ko je to postalo standard in ko smo imeli vedno več izkušenj, smo začeli dodajati druge elemente. Pozneje ni bilo več pomembno samo, koliko hiša porabi, ampak tudi, koliko je dnevne svetlobe, kakšna je kakovost zraka in kakšno je zvočno ugodje. Prav na teh točkah je največ sprememb. Danes se ob teh dveh postavkah, ki ju jemljemo za samoumevni – energetska učinkovitost in visoko bivalno ugodje –, začenjajo pogovori o tem, iz česa so ti materiali narejeni.

Energetsko visoko učinkoviti objekti danes porabijo izredno malo energije, zato imajo tudi nizek odtis. Ko pa pogledamo odtis hiše v njenem celotnem življenjskem ciklu, ugotovimo, da je bistveno bolj pomembno to, iz česa je zgrajena. Ta tematika je vedno bolj v ospredju. Pomembno je tudi, kako bo mogoče te hiše ponovno uporabiti oziroma kako se bodo materiali reciklirali.

Ali bomo čez 50 let sploh še gradili klasično?

Lumar Individual FOTO: Lumar
Lumar Individual FOTO: Lumar

Kje pa, vprašanje je, kje bomo sploh živeli čez 50 let, na kakšen način. Veliko bolj se bomo ukvarjali s tem, kako se obvarovati pred visokimi temperaturami in vsemi ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki jim bomo priča.

Kakšna pa je prihodnost trajnosti? O čem se bomo pogovarjali čez 20 ali 50 let?

Zavedanje o tem, iz česa je hiša zgrajena, je še v začetni fazi. Preteklo bo še nekaj let, da bo tudi širša javnost to ponotranjila. V Lumarju radi rečemo, da je trajnostna gradnja stičišče različnih tehnologij. K hiši lahko dodamo sončno elektrarno, baterijo, polnilnico za električni avtomobil, potem so tu še druge rešitve. V smislu trajnosti sta aktualna tudi »zero-waste-home« – dom brez odpadkov in samooskrba z zelenjavo.

Lumarjeve hiše so že po arhitekturni zasnovi zelo povezane z okoljem, imajo veliko steklenih površin. Kako še dosegate to povezanost?

Energetsko učinkovita hiša Lumar Aspectus združuje trajnostne rešitve in visoko bivalno udobje. FOTO: Lumar
Energetsko učinkovita hiša Lumar Aspectus združuje trajnostne rešitve in visoko bivalno udobje. FOTO: Lumar

Koncept trajnostne gradnje je interdisciplinaren. Gre za povezovanje arhitektov, strojnikov, projektantov in inženirjev gradbene fizike. Velike steklene površine, ki se zdaj uporabljajo in prepuščajo tudi veliko toplote, moramo začeti projektirati veliko bolj premišljeno. Pri razvoju pasivne hiše smo se najprej osredotočali na to, kako zmanjšati potrebo po energiji za ogrevanje. Zaradi podnebnih sprememb bodo poletja vedno bolj topla, zato se bomo morali bolj usmeriti v preprečevanje čezmernega pregrevanja oziroma iskanje rešitev za hlajenje, za katero se porabi čim manj energije.

Kakšno je povpraševanje kupcev po trajnostnih hišah? Koliko so ozaveščeni in tudi zahtevni?

Kupci so vse bolj ozaveščeni. Tudi raziskave kažejo, da so mlajše generacije pripravljene plačati nekaj več za trajnostne izdelke, kar je povezano s tem, da Lumar gradi svojo blagovno znamko na stvareh, ki jih resnično izvedemo. Znani smo kot blagovna znamka, ki ponuja trajnostne rešitve, in naši kupci lahko izbirajo med veliko možnostmi. Njihova pričakovanja so morda res višja, ampak pri nas je trajnost že standard, je del naše filozofije in jo ponujamo vsem našim kupcem.

Inovativni produkti, kot je iQwood, povezujejo tehnološki napredek s trajnostnim razmišljanjem. Direktor Lumarja Marko Lukić in direktor iQwooda Martin Hladnik s nagrado za inovacije German Innovation Award. FOTO: Lumar
Inovativni produkti, kot je iQwood, povezujejo tehnološki napredek s trajnostnim razmišljanjem. Direktor Lumarja Marko Lukić in direktor iQwooda Martin Hladnik s nagrado za inovacije German Innovation Award. FOTO: Lumar

Eden vaših zelo naprednih in uspešnih produktov je iQwood. Kaj ta element ponuja uporabnikom?

Naš novi produkt iQwood je z vidika trajnostne gradnje prepoznan tudi v mednarodnem okolju. Lumar je leta 2021 kot večinski lastnik vstopil v slovensko podjetje iQwood, ki se ukvarja s proizvodnjo lesenih masivnih mozničenih elementov. Gre za konstrukcijski les, ki je med seboj spojen brez lepila. Kot mehansko vezno sredstvo se uporabljajo izključno leseni mozniki in kot tak je popolnoma naraven, ohranja vse prednosti lesa – skladišči ogljikov dioksid in ima dobre tehnične karakteristike.

iQwood je zelo inovativen produkt, ki temelji na izključno slovenski tehnologiji in slovenskem znanju. Izdelan je iz slovenskega lesa, kar je še ena trajnostna komponenta, saj trajnost zahteva tudi uporabo lokalnih materialov. Zato lahko govorimo o konceptu »od hloda do hiše«.

iQwood ima zelo velik potencial in se zelo hitro razvija, kar potrjujejo različne nagrade. Prejel je že srebrno in zlato nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije, letos pa še zlato nagrado za inovacije German Innovation Award. Tehnološko je zelo napreden in v njem vidimo velik potencial. Končuje se gradnja vrtca v Selnici ob Dravi, ki je v celoti zgrajen s tem produktom oziroma s tehnologijo iQwood, kar nas zelo vesli.

Kako bo stanovalec opazil, da je njegova hiša iz sten iQwood?

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Ključna prednost elementov iQwood je v tem, da jih lahko vgradimo kot vidne elemente. Tako ima vsak uporabnik stik z leseno površino. Lesene površine oddajajo snovi, ki ugodno vplivajo na bivalno okolje. Stanovalci so bolj v stiku z lesom in občutijo njegovo svežino v prostoru. Je pa tudi te stene mogoče obdelati z mavčnimi ploščami in barvami, tako da ni nujno, da les ostane viden.

Vaša vzročna hiša v Dragomlju se lahko pohvali tudi s certifikatom Active House. Kaj vse vključuje ta shema?

Vzorčna hiša v Dragomlju je bila prva stanovanjska hiša v Sloveniji, ki je bila certificirana po certifikacijski shemi Active House, ki so jo razvili za kvantitativno vrednotenje trajnostnih stavb. S konkretnimi številkami ovrednoti tri področja: energetiko, bivalno ugodje in vplive na okolje, in ko se prijavljaš za ta certifikat, moraš v nekem minimalnem standardu izpolniti vsa tri področja. S to shemo smo še enkrat želeli potrditi našo tehnologijo, s katero ustvarjamo aktivne hiše, ki sledijo trajnostnim zahtevam.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

S katerimi certifikati se lahko pohvalijo vaši produkti?

V Lumarju smo veseli, da smo prejemniki treh znakov kakovosti v graditeljstvu, ki jih podeljuje Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij ZRMK. To je potrditev, da so naše tehnične rešitve med najboljšimi, kar jih imamo v Sloveniji.

Lumar je med prvimi pridobil certifikat za gradnjo pasivnih hiš, ki ga podeljuje inštitut Passivhaus v Darmstadtu. V zadnjih letih, ko se usmerjamo v trajnost na ravni celotnega podjetja, tudi na ravni poslovanja, nam prav tako zelo veliko pomenijo nagrade na področju poslovanja. Že drugič smo prejeli certifikat Green Star, ki se obnavlja vsako leto, kar je dodatna spodbuda, da vsako leto naredimo korak naprej v smeri trajnostnega poslovanja. Takšna je bila nagrada HORUS pred dvema letoma. Prejeli smo prav tako nagrado za inovativnost German Innovation Award.

Dve individualno zasnovani hiši Lumar FOTO: Lumar
Dve individualno zasnovani hiši Lumar FOTO: Lumar

Lani ste za trajnostno poslovanje prejeli mednarodno nagrado SME EnterPrize. Kaj vam ta nagrada pomeni?

Lanska nagrada SME EnterPrize nam pomeni res veliko, saj na ta način lahko vrednotimo naša prizadevanja za trajnost, še zlasti pomembno pa je, da jih kot takšna zaznava tudi javnost. Očitno je, da na tem področju delamo prave stvari, saj so nas med 7000 prijavljenimi iz vse Evrope izbrali kot enega od desetih junakov trajnosti. Danes je že vse trajnostno, vsi poslujemo trajnostno, vsi produkti so trajnostni, vendar v večini primerov zadaj ni metrike in meril. Tovrstne nagrade pa potrjujejo, da podjetje zares nekaj naredi na tem področju.


Naročnik oglasne vsebine je Lumar

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine