»Zmaga« za Kitajsko v etapi, a ne v tekmi

Še vedno velja, da so v celotnem obdobju industrijske revolucije največ izpustov prispevale sedanje razvite države.
Fotografija: Zdaj na Kitajskem v ozračje izpustijo več škodljivih plinov kot v vseh državah OECD skupaj.
FOTO: Darley Shen/Reuters
Odpri galerijo
Zdaj na Kitajskem v ozračje izpustijo več škodljivih plinov kot v vseh državah OECD skupaj. FOTO: Darley Shen/Reuters

Kitajska je leta 2019 k skupnim svetovnim izpustom šestih toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida, metana in didušikovega oksida, prispevala kar 27 odstotkov, s tem pa je prvič presegla tudi skupni »dosežek« najrazvitejših držav, ki so povezane v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je objavila Rhodium Group, mislišče s sedežem v ZDA.

Kitajski izpusti so presegli 14 gigaton, preračunano v ekvivalente CO2, kar je več kot trikratnik izpustov in leta 1990. Podatki za leto 2020 še niso dokončni, Rhodium Group pa ocenjuje, da so se na Kitajskem povečali za 1,7 odstotka. Kitajska sama podatkov o izpustih ne objavlja redno – leta 2019 je Združenim narodom poročala o podatkih za leto 2014, ko je ustvarila 12,3 gigatone izpustov. Se je pa najhitreje rastoča država zadnjih desetletij zavezala, da bo začela izpuste zniževati pred letom 2030, do leta 2060 pa želi postati »ogljično nevtralna,« čeprav je njeno gospodarstvo še zelo odvisno od energetsko potratne industrije, ki uporablja fosilna goriva, predvsem premog.

Po drugi strani pa razvite države še vedno nosijo precej večje zgodovinsko breme izpustov. Na področju uporabe fosilnih goriv in proizvodnje cementa so države OECD od začetka industrijske revolucije v ozračje izpustile 900 gigaton toplogrednih plinov, kitajski delež pa dosega približno četrtino te količine, ocenjuje Rhodium Group.

INFOGRAFIKA: Delo
INFOGRAFIKA: Delo

Preberite še:

Komentarji: