Zmanjšanje ponudbe posojil je ohladilo gospodarstvo

Svetovni trg: Kitajska bo zelo verjetno izbrala bolj vzdržno obliko postopnega razdolževanja podjetij
Fotografija: Infografika Delo
Odpri galerijo
Infografika Delo

Slaba posojila kitajskih bank so v prvi polovici leta dosegla 1,96 bilijona juanov (250 milijard evrov). Kitajski regulator bank in zavarovalnic je objavil, da je bila rast slabih posojil v drugem četrtletju rekordna, delež slabih posojil pa je dosegel 1,9 odstotka, kar je največ po marcu 2009. Na delež slabih posojil sta vplivala slabša likvidnost, ki je poslabšala kakovost sredstev bank, ter strožja politika prepoznavanja slabih posojil in kapitalske ustreznosti.

Kitajska je strožja pravila začela uvajati pred dvema letoma, ko se je lotila razdolževanja svojega gospodarstva z zatiranjem vzporednega bančnega sektorja oziroma bančništva v senci. To je sprožilo težje pridobivanje posojil, predvsem za manjše kreditojemalce in tiste s slabo kreditno sposobnostjo.

Razdolževanje se že kaže v precejšnjem zmanjšanju novih posojil, dodatnih vlaganj v osnovna sredstva in infrastrukturo. V prvih sedmih mesecih je bilo izdanih za 10,7 bilijona juanov (1,3 milijarde evrov) kreditov, kar je 15 odstotkov manj glede na preteklo leto. Julijska rast investicij v infrastrukturo je bila glede na preteklo leto le 0,1-odstotna, investicije državnih podjetij pa so v povprečju padle za 2,1 odstotka. Še naprej pa pospešeno rastejo investicije zasebnega sektorja, ki so zrasle za 8,2 odstotka.

Ohlajajoča rast gospodarstva in grožnje po dodatnih carinah na izvoz v ZDA pa zdaj silijo kitajsko komunistično vlado, da razmisli o svoji politiki razdolževanja. Vlada se je odločila, da bo radikalno razdolževanje kitajskega gospodarstva prilagodila in uvedla politiko vzdržnega zadolževanja. Prav tako si kitajski regulator bank in zavarovalnic želi nadaljevati kreditiranje gospodarstva in omogočiti finančnim institucijam hitrejše financiranje, predvsem malih podjetij in infrastrukture. Kitajska centralna banka je za zagon gospodarstva ponovno omilila svojo politiko, sprostila pogoje za kapitalsko ustreznost, povečala likvidnost in zmanjšala ceno za posojila. Kitajska sedemdnevna referenčna obrestna mera za posojila je do sredine avgusta padla celo pod 2,5 odstotka, kar je najnižje od sredine leta 2016, medtem ko se je maja gibala malo pod tremi odstotki.

Vse kaže na to, da je Kitajska skrenila s poti razdolževanja in bo zadolževanje le upočasnila. Konec razdolževanja bo kratkoročna spodbuda za kitajsko gospodarstvo, vendar bo glede na veliko zadolženost, ki je po nekaterih ocenah presegla 300 odstotkov BDP, na daljši rok imelo negativen vpliv.

To predstavlja velik izziv tudi za kitajski globalni projekt nove svilne poti. Kljub velikemu navdušenju kitajskega vodstva projekta Poti in ceste ne bo lahko izpeljati. Projekti se že srečujejo s težavo pridobivanja sredstev zasebnega kapitala, saj jih je veliko nezanesljivih in ne zagotavljajo zadovoljivih donosov. Zaradi pomanjkanja zasebnega kapitala se bo morala Kitajska zanašati na zadolževanje, če želi obdržati ritem dokončanja projektov, kar pa v sedanjih razmerah velike zadolženosti in politike razdolževanja ni vzdržno.

Komentarji: