Podkast in izgovarjanje kratic

Zadnje čase se v objavljenih besedilih kar naprej srečujem z besedo »podkast«.
Fotografija: Ker se že lotevam jezikovnega vprašanja, bom opozoril na še eno, to je, kako v slovenščini beremo kratice. FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Ker se že lotevam jezikovnega vprašanja, bom opozoril na še eno, to je, kako v slovenščini beremo kratice. FOTO: Marko Feist

Zadnje čase se v objavljenih besedilih kar naprej srečujem z besedo »podkast«. Ker besede ne poznam in je doslej v objavljenih besedilih, vsaj kolikor jaz vem, pisci besedil niso uporabljali, sem jo poskušal najti v slovarjih in pravopisnih priročnikih; tudi v slovarju tujk. Nisem je našel.

Ker se že lotevam jezikovnega vprašanja, bom opozoril na še eno, to je, kako v slovenščini beremo kratice. Navajeni smo, da jih imenujemo – a, be, ce itd. Zdaj pa ugotavljam, da avtorji besedil čedalje pogosteje uporabljajo angleško poimenovanje – ej, bi, si itn. To se mi ne zdi ustrezno. Še več, v tem ne vidim le privilegiranja angleške in ameriške pisave, temveč tudi angleške in ameriške miselnosti in kulture, ki smo jima čedalje bolj naklonjeni in poslušni.

Naj navedem primer po mojem mnenju napačne rabe. Kratico BYD je pisec prevedel kot »bi-uaj-di«, namesto »be-ipsilon-de«. Izjema pri takšni rabi je lahko le, če s kratico navajamo tipično angleško ali ameriško institucijo, npr. BBC, ki jo izgovarjamo »bi-bi-si«.

Vnaprej se zahvaljujem za pojasnila, ki jih pričakujem od slovenistov.

Preberite še:

Komentarji: