Odpravili štiri okoljske kršitve, dobili štiri nove

Slovenija bo prosila za več časa za odgovor na štiri nove kršitve, tudi pri prenosu direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč.
Fotografija: Slovenija še nima prenesenih vseh predpisov o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Slovenija še nima prenesenih vseh predpisov o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaprla kršitve zaradi pomanjkljivega prenosa predpisov o ponovni uporabi, predelavi, recikliranju ter odlaganju izrabljenih vozil, o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in o ocenah tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija pa je odprla štiri druge kršitve, zaradi nenotifikacije predpisov o odpadkih, neizpolnjevanja obveznosti po direktivi o ohranjanju prosto živečih ptic, neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

Kot so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor (Mop), bo Slovenija EK prosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, saj se ta izteče že 9. avgusta.

Slovenija ni izpolnila poročevalske obveznosti po direktivi o izrabljenih vozilih o doseženih ciljih ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja izrabljenih vozil za leti 2015 in 2016. V odgovoru je Slovenija seznanila EK, da na podlagi poročil zavezancev ni razpolagala z vsemi zahtevanimi podatki, ugotovili pa so tudi, da je pravilnost poročil vprašljiva. Januarja je Mop obvestil EK, da je bila obveznost poročanja za leti 2015 in 2016 izpolnjena in da so bila poročila posredovana v informacijski sistem EDAMIS.

image_alt
Covid-19 slabo vpliva tudi na razgradnjo vozil


Oktobra lani je EK Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neprenosa sprememb direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih v slovenski pravni red. Marca letos je Mop sporočil EK, da je bila uredba sprejeta januarja in objavljena v uradnem listu.

Predpisi o odpadkih bodo v celoti preneseni oktobra. FOTO: Leon Vidic/Delo
Predpisi o odpadkih bodo v celoti preneseni oktobra. FOTO: Leon Vidic/Delo


V tem svežju je bil tudi uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in o spremembi direktiv v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike. V odgovoru je Slovenija pojasnila, da je navedene obveznosti že izpolnila, in sicer z izdelavo in objavo dveh dokumentov, dopolnilnega programa spremljanja kemijskega stanja vodnih teles površinskih vod in predhodnega programa ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov.

image_alt
Kampanja za vodo se je začela


Že novembra 2019 je EK je izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos sprememb direktive v zvezi z oceno tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje v slovenski pravni red. Ma Mopu so pripravili spremembe štirih pravilnikov, sprejeti pa so bili marca letos.


Nove kršitve


EK je oktobra lani poleg drugih zaznanih kršitev izdala še  uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive o odpadkih v pravni red. Slovenija je v odgovoru seznanila EK, da bo direktivo v celoti prenesla z novim zakonom o varstvu okolja, novo uredbo o odpadkih in uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). »EK smo obvestili, da bo celoten prenos dokončan oktobra letos,« pravijo na Mopu.

image_alt
Vlada po hitrem postopku ureja področje odpadkov


Vendar EK s tem ni bila zadovoljna in je stopnjevala ukrepanje, Sloveniji je poslala obrazloženo mnenje, saj naša država ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da se direktiva brez odlašanja prenese v nacionalno zakonodajo ter zagotovi popoln prenos. EK ima možnost, da zadevo po preteku roka za odgovor na obrazloženo mnenje predloži sodišču EU in zahteva denarno kazen.

Nekaj novih območij Nature 2000 bo treba določiti ob morju. FOTO: Jure Eržen/Delo
Nekaj novih območij Nature 2000 bo treba določiti ob morju. FOTO: Jure Eržen/Delo


Nova območja Nature 2000


Že maja 2016 je EK odprla neformalno poizvedbo v zvezi z dokončanjem določitve območij Natura 2000 v Sloveniji. V skladu z direktivo o ohranjanju prostoživečih ptic morajo države članice razvrstiti kot posebna območja varstva najprimernejša ozemlja za ohranjanje vrst ptic iz priloge te direktive ter redno ponavljajoče se selitvene vrste. EK je ugotovila, da so potekale znanstvene raziskave v projektu LIFE+ SIMARINE NATURA, na podlagi katerih so bili določeni novi seznami pomembnih morskih območij za sredozemskega vranjeka na slovenskem morskem območju. V zvezi s tem so želeli pojasnilo, kako in do kdaj namerava Slovenija izpolniti obveznosti iz direktive. Po proučitvi slovenskega odgovora je EK sprejela odločitev, da neformalno poizvedbo zapre ter nadaljuje postopek z odprtjem kršitve.

image_alt
Narava je temelj razvoja, a za nekatere cokla


EK ugotavlja tudi, da Slovenija do julija 2019 ni pripravila in začela izvajati enotnega akcijskega načrta ali niza akcijskih načrtov za izponjevanje uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Razgradnja izrabljenih vozil že leta ne poteka tako, kot bi morala. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice
Razgradnja izrabljenih vozil že leta ne poteka tako, kot bi morala. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice


Uradni opomin pa je Slovenija dobila zaradi nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. EK je pri pregledu predpisov, ki prenašajo direktivo SEVESO III v pravni red Slovenije, ugotovila nekatere primere neskladnosti. Mop bo odgovor pripravil v sodelovanju z ministrstvom za obrambo.

Preberite še:

Komentarji: