Dobra davčna letina za pokojninsko blagajno

Svet Zpiza: Največja rast prihodkov je bila s Fursa, svet je odločal o pokojninskih osnovah.
Fotografija: Davčni prihodki Zpiza so se lani ustavili pri 4,2 milijarde evrov, kar je skoraj 300 milijonov več kot leto prej. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Davčni prihodki Zpiza so se lani ustavili pri 4,2 milijarde evrov, kar je skoraj 300 milijonov več kot leto prej. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je na zadnji seji seznanil s poročilom finančne uprave, ki potrjuje, da so bili davkarji pri pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje lani uspešni, saj se je v pokojninsko blagajno steklo 4,2 milijarde »davčnih« evrov, kar je 7,4 odstotka več kot leto prej.

Prihodek Zpiza od pobranih prispevkov za socialno varnost je bil za 291 milijonov evrov večji kot leto prej. »Porast prihodkov, pobranih na Fursu, je bil najvišji prav za blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,« so ugotovili in v razpravi poudarili dobro sodelovanje finančne uprave in zavoda. Še leta 2013 so namreč v strukturi Zpizove blagajne davki predstavljali zgolj 66,1 odstotka prihodkov, potem pa je kriza začela popuščati in leta 2014 so dohodki Zpiza iz tega vira dosegli 67 odstotkov, naslednje leto 72,4, predlanskim so se dvignili na 75,7 odstotka in se lani že spogledovali z 80 odstotki.


Sklepi o pokojninski osnovi


Sicer pa so člani sveta zavoda sprejeli sklepe o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem nadomestilu za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine. V sklepih so določeni zneski za letošnje leto, in sicer od 1. januarja.

Najnižja pokojninska osnova je za pokojnine, uveljavljene v tem letu, 858 evrov oziroma 628 evrov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. Najvišja pokojninska osnova je 3434 oziroma 2514 evrov. Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 223 evrov. Nadomestila iz 80., 84., 85., in 86. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za invalidnost, nastalo v letu 2019, se od 1. januarja odmerijo od osnove najmanj 491 evrov, medtem ko nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena za invalidnost, nastalo v tem letu, lahko znaša največ 1966 evrov. Del vdovske pokojnine je največ 100 evrov za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1966 evrov.

Komentarji: