Gradbena inšpekcija znova zavrnila občino Vrhnika

S tem so občini preprečili možnost odločanja v postopku sanacije v požaru poškodovanega Kemisa.
Fotografija: Svojo odločitev na inšpektoratu utemeljujejo z obrazložitvijo, da lahko odstopijo od spoštovanja mnenja sodišča, če so za takšno postopanje utemeljeni razlogi. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Svojo odločitev na inšpektoratu utemeljujejo z obrazložitvijo, da lahko odstopijo od spoštovanja mnenja sodišča, če so za takšno postopanje utemeljeni razlogi. FOTO: Blaž Samec

Gradbeni inšpektorat Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je tudi v drugo zavrnil zahtevo za vstop občine Vrhnika v inšpekcijski postopek kot stranske udeleženke. S tem je občini preprečil možnost odločanja v postopku sanacije v požaru poškodovanega Kemisa. Občina se bo proti odločbi pritožila.

Vrhniška občina je 3. novembra lani preko odvetnika Tomaža Petroviča podala zahtevo za vključitev v ugotovitveni postopek, ki ga gradbena inšpekcija vodi v primeru sanacije v maja lani poškodovanega obrata za zbiranje nevarnih odpadkov na Vrhniki. Svoj pravni interes za vstop v postopek je občina utemeljila na podlagi členov zakona o graditvi objektov, ki govorijo o pomembni vlogi in pravicah občine glede možnosti soodločanja o objektih, za katere se zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja.

Občina že vseskozi zastopa stališče, da bi moral Kemis za gradbena dela, ki jih izvaja na objektih, v katerih skladišči nevarne odpadke, pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbena inšpekcija pa podjetju dopušča njihovo sanacijo na podlagi izjeme v zakonu o graditvi objektov, ki pravi, da za gradnjo objektov, ki so potrebni za preprečitev oziroma zmanjšanje posledic neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

IRSOP je 24. novembra lani zahtevo za vključitev občine v ugotovitveni postopek zavrnil. 30. januarja letos je pritožbo občine zavrnilo tudi ministrstvo za okolje. Zoper sklep okoljskega ministrstva je občina nato vložila tožbo na upravno sodišče, ki pa ji je ugodilo. Dosodilo je, da ima položaj stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, med drugim zato, ker je Kemis priključen na javno komunalno in vodno omrežje, in zadevo ponovno vrnilo v presojanje gradbenemu inšpektoratu. Ta je zdaj v odločbi, ki jo je 5. julija občini vročil preko njenega odvetnika Petroviča, kljub drugačni sodbi sodišča vlogo občine zavrnil.

Občina že vseskozi zastopa stališče, da bi moral Kemis za gradbena dela, ki jih izvaja na objektih, v katerih skladišči nevarne odpadke, pridobiti gradbeno dovoljenje. FOTO: Mavric Pivk
Občina že vseskozi zastopa stališče, da bi moral Kemis za gradbena dela, ki jih izvaja na objektih, v katerih skladišči nevarne odpadke, pridobiti gradbeno dovoljenje. FOTO: Mavric Pivk


Svojo odločitev na inšpektoratu utemeljujejo z obrazložitvijo, da lahko odstopijo od spoštovanja mnenja sodišča, če so za takšno postopanje utemeljeni razlogi. Ti razlogi po njihovem mnenju obstajajo. Občina »v svoji vlogi ne izkaže … neposredne … na zakon ali drug predpis oprte osebne koristi pravne koristi, ki bi lahko bila prizadeta v predmetnem postopku ali ki bi morala biti v predmetnem postopku kakorkoli varovana. Le interes seznanitve s potekom postopka in z ugotovitvami inšpektorja pa za vstop v postopek ni dovolj,« pišejo v odločbi.

Komentarji: