Javno naročilo brez nujne konkurence

Vodovodno omrežje: V Novem mestu sumljiv način izbire cevi
Fotografija: So res najboljše le vodovodne cevi enega proizvajalca? Foto Simona Fajfar
Odpri galerijo
So res najboljše le vodovodne cevi enega proizvajalca? Foto Simona Fajfar

Ljubljana, Novo mesto – Šestindvajset milijonov evrov vreden projekt posodobitve dolenjskega vodovoda – znan kot projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – kaže na dejstvo, da ima večji del Slovenije z novimi posodobitvami vodovodnih sistemov vgrajene cevi le enega proizvajalca.

»Kot kaže, bo treba nekatere prakse, ki so bile pri javnem naročanju v zdravstvu (npr. žilne opornice) že odkrite, pregledati in javno izpostaviti tudi na področju gradbenih projektov,« so konec lanskega leta opozorili na mestni občini Novo mesto, kjer so zadovoljni, da so na dveh sodiščih oziroma pri dveh tožbah doslej dobili potrditev, da so projekt dolenjskega vodovoda peljali po pravilih, ki veljajo za javno naročanje. Gre za projekt, v katerega je vključenih pet občin: Šentjernej, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto, začel se je leta 2013 z javnim razpisom za zagotovitev kakovostnejše preskrbe s pitno vodo za 45.000 ljudi.

Bistvo problema tega projekta, zaradi katerega so različni deležniki vložili različne tožbe na sodiščih, so – če posplošimo – vodovodne cevi, ki so jih vgradili. V podobnih projektih po Sloveniji, katerih nosilke so bile občine Postojna, Žužemberk, Kočevje, Dravograd, Velenje in ki so bili finančno podobno obsežni, so vgradili cevi proizvajalca Pont-a-Mousson, katerega ekskluzivni zastopnik je podjetje CMC Group. V Novem mestu so že v razpisu iz popisa cevi črtali zahteve, ki jih je lahko izpolnil le proizvajalec Pont-a-Mousson, ter naziv tega proizvajalca, druge občine pa so to obdržale. »Pri tem je zanimivo, da gre za identične popise, čeprav so jih projektirali različni projektanti,« pravi neimenovani poznavalec.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil pa je kljub temu med preverjanjem projekta dolenjskega vodovoda ugotovila, da so bile z razpisno dokumentacijo zahtevane »projektirane cevi proizvajalca Pont-a-Mousson«, vendar naročnik, to je občina Novo mesto, tega ni upošteval. Taka ugotovitev je, opozarja neimenovani poznavalec, v neskladju z zakonom: »Če je sprejet dogovor, ki izključuje konkurenco, je oškodovano javno premoženje, ker mora naročnik zaradi pomanjkanja konkurence plačati višjo ceno, kot bi jo iztržil sicer. To pa je tudi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja javna naročila, in s predpisom Evropske unije glede prepovedi izključevanja konkurence.«

Da v Novem mestu niso izrecno zahtevali cevi proizvajalca Pont-a-Mousson in da ni bilo kršenja javnonaročniške zakonodaje, izhaja iz obeh odločitev sodišč in tudi iz mnenj ministrstva za javno upravo in Inženirske zbornice Slovenije. Temu je pritrdilo tudi ministrstvo za okolje in prostor, ki pa je kljub temu mestni občini Novo mesto izreklo popravni ukrep za vračilo sredstev, ker se je oprlo na mnenje državne revizijske komisije in še ne pravnomočno sodbo prekrškovnega sodišča. Po podatkih Državnega odvetništva Republike Slovenije je bilo zaradi projektov evropske kohezijske politike junija lani na sodiščih odprtih 42 postopkov.

Komentarji: