Nove pokojnine: nekatere višje, druge protikrizne

Dokupljena pokojninska doba se bo na novo odmerila v pokojnino.
Fotografija: Zakon (ZPIZ-2) ljudi spodbuja, naj delajo dlje, a protikoronski paket PKP7 nasprotno napoveduje, da bodo po novih »protikriznih« predlogih delavce lahko na hitro upokojili. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Zakon (ZPIZ-2) ljudi spodbuja, naj delajo dlje, a protikoronski paket PKP7 nasprotno napoveduje, da bodo po novih »protikriznih« predlogih delavce lahko na hitro upokojili. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – S prihajajočim letom se bodo nekatere pokojnine spremenile, še zlasti tistim, ki so si do konca leta 2012 dokupili pokojninsko dobo. Začela bo veljati izenačitev pravic individualnih kmetov s pravicami t. i. združenih kmetov, za moške se postopoma zvišuje odmerni odstotek, že januarja se bo pokojninski mošnjiček povečal z 2,5-odstotno uskladitvijo pokojnin in drugih prejemkov, junija bo upokojence razveselil še letni dodatek.

Zakon (ZPIZ-2) ljudi spodbuja, naj delajo dlje, saj so za to tudi dodatno »nagrajeni«, a protikoronski paket PKP7, ki naj bi začel vel­jati še v tem tednu, napoveduje nasprot­no, namreč, da bodo po novih »protikriznih« predlogih delavce lahko na hitro upokojili. Najprej o »novosti«, dokupu pokojninske dobe, ki so ga ljud­je opravili do konca leta 2012, torej pred osmimi leti; ta se ne bo nekje izgubila, ampak se bo lahko kmalu uveljavila – po 1. januarju 2021.»Zavod bo moral zavarovancem, ki so z dokupom pokojninske dobe (izvedenim do 31. 12. 2012) uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, v roku šestih mesecev od uveljavitve novele po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali starostno pokojnino namesto predčasne, pri čemer bo dokupljena doba do 31. 12. 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa.

Učinek takšne odmere pokojnine bo lahko v odpadu zmanjšanja pokojnine zaradi priznanja starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine, poleg tega bo lahko pomenila ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo bo zavarovancu pripadalo od začetka uporabe zakona, to pomeni od 1. januarja 2021.

V enakem roku bo moral zavod na novo odmeriti starostno pokojnino zavarovancem, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 2012, to je po ZPIZ-1, pri čemer bo dokup študija in vojaškega roka upoštevan kot delovna doba,« so na Zpizu zapisali v sporočilu za javnost.
 

Dokupljena leta je treba »aktivirati«


Novo, višjo pokojnino na račun dokupljenih let, kakor je prej opisano, bo moral zavarovanec sam uveljaviti; na kratko rečeno, dodatna leta je treba »aktivirati«. »Uživalcem pokojnine ali dela pokojnine, ki so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, se bo ta priznal na njihovo zahtevo.

Če bo ta vložena v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2H, jim bo višje izplačilo pripadalo od začetka uporabe tega zakona, drugače pa od prvega dne naslednjega meseca po vložit­vi zahteve,« razlagajo na Zpizu.
 

Dlje delaš, več pokojnine dobiš – po zakonu


Zakon (ZPIZ-2), kakor poudarjajo v sporočilu Zpiza, spodbuja tudi »odlaganje uveljavitve pravice do starostne pokojnine ali vsaj njenega dela in tudi ponovno vključitev v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas ali za krajši delovni oziroma zavarovalni čas od polnega.«Kaj to pomeni? »Po določbah ZPIZ-2 se zavarovancem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-2 ali prej veljavnih predpisih, od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40-odstotna starostna pokojnina, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve.

Ta del pokojnine se lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po treh letih se zavarovancem izplačuje 20-odstotna starostna pokojnina.«
 

Proaktivno možnost – dlje časa delati – po PKP7 ukiniti?


Kaj bo to v resnici pomenilo, potem ko se je v sedmem protikoronskem paketu PKP7 (o njem danes teče razprava, jutri naj bi začel veljati) pojavil predlog, ki »se nanaša na zakon o delovnih razmerjih, s katerim bi omogočili prekinitev delovnega razmerja ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev.

Delovno razmerje bi bilo tako mogoče nadaljevati ob soglasju delavca in delodajalca, s čimer bi uravnotežili pravni položaj delodajalcev.« Obrtniški funkcio­narji so to hitro, že 22. decembra, potrdili, naslednji dan so se jim priključile delodajalske organizacije – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije ... Logično je, da se je hitro odzvala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, s podpisom predsednice ZSSS Lidije Jerkič: »Odpoved zaradi razloga izpolnitev pogojev zaradi izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev kot taka je po našem mnenju v prvi vrsti diskriminacija na podlagi starosti.«

Komentarji: