Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Skupina KONČAR – vodilni v regiji na področju elektroenergetike

Zgodovina Skupine Končar se je začela pred dobrim stoletjem.
Foto: Končar
Foto: Končar
22. 2. 2021 | 08:30
22. 2. 2021 | 09:04
8:26
Tedaj je bila le majhna delavnica, danes pa so eni od največjih izvoznikov na Hrvaškem. Postali so simbol za dolgoživost, tradicijo, inovativnost in strokovnost.

 
Vodilni v regiji, ki svoje izdelke in storitve ponuja na skoraj 130 trgih


Podjetje KONČAR se je sčasoma uveljavilo kot vodilno v regiji na področju elektroindustrije in utrdilo kot eno od najstarejših podjetij na Hrvaškem. V prejšnjem stoletju so dostavili več kot 400.000 transformatorjev različnih vrst, napetosti in moči na vse celine, zgradili in revitalizirali so 375 hidroelektrarn, proizvedli in revitalizirali 700 generatorjev ter proizvedli in dostavili 330 lokomotiv, 180 nizkotalnih tramvajev in vlakov.
 

Uspešno poslovanje kljub številnim izzivom


Kljub izzivom, s katerimi so se v letu 2020 spoprijemala vsa podjetja na lokalni in globalni ravni, je Skupina KONČAR v minulem letu uresničila nekatere od največjih uspehov do zdaj. Pri tem na domačem trgu najbolj izstopata Sončna elektrarna Vis, trenutno največja sončna elektrarna na Hrvaškem, ki so jo zagnali septembra 2020, in podpis nove pogodbe s HŽ Potniškim prevozom.

Podjetje KONČAR je minulo leto prav tako uresničilo velike uspehe pri konkuriranju na tujih trgih. Poleg podpisa pogodbe z latvijskim podjetjem Liepājas Tramvajs, za katerega bodo proizvedli in dostavili 12 nizkotalnih tramvajev, je družba KONČAR – Merilni transformatorji lani naredila velik korak naprej. Za strateško enega od najpomembnejših operaterjev električne energije v ZDA so dostavili devet transformatorjev za lastno napajanje transformatorskih postaj z napetostjo 525 kV in močjo 250 kVA. Ta projekt je izjemno pomemben, ker so to največji transformatorji, ki jih je družba proizvedla, in tudi med največjimi transformatorji takšnega tipa na svetu.
Foto: Končar
Foto: Končar


Podjetje KONČAR je imelo leta 2020 skoraj 3 milijarde kun prihodkov, kar pomeni 6-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Leta 2021 načrtujejo poslovne prihodke v znesku 3,4 milijarde kun. Pri tem napovedujejo vlaganje v nadaljevanje rasti prihodkov od izvoza, načrtovani znesek katerih je 1,9 milijarde kun oziroma skoraj 60 odstotkov celotnih prihodkov od prodaje, medtem ko so načrtovani prihodki od prodaje na domačem trgu 1,4 milijarde kun, kar je 23-odstotna rast v primerjavi z letom 2020. Letos načrtujejo največji izvoz na trge Nemčije, Švedske, Avstrije, Latvije, Madžarske, Makedonije in Združenih arabskih emiratov.

»Elementi poslovanja, na katere bomo v letu 2021 najbolj osredotočeni, so projekti v tujini in izvozu ter digitalizacija izdelkov in procesov. Konkurenčnost in poslovanje na tujih trgih odpirata nove priložnosti, od novodogovorjenih projektov pa se 58 odstotkov nanaša na tuje trge. Da pa bi lahko nadaljevali uspešno poslovanje na domačem in tujem trgu, je ključno, da kot podjetje nadaljujemo proces digitalizacije. Menim, da bodo v bližnji prihodnosti vsa podjetja, ki ne sprejmejo te realnosti, težko preživela ali ostala konkurenčna,« poudarja Gordan Kolak, predsednik uprave.

Gordan Kolak, predsednik uprave. Foto: Končar
Gordan Kolak, predsednik uprave. Foto: Končar

Projekti na sosednjih trgih – Slovenija


Podjetje KONČAR je dostavilo, vgradilo in zagnalo opremo v sklopu številnih izgradenj in/ali revitalizacij hidroelektrarn s srednjo ali veliko močjo v Sloveniji.

Lani so konzorcij podjetij Litostroj Power, KONČAR – Inženiring za energetiko in transport ter RIKO podpisali pogodbo s Hidroelektrarno na spodnji Savi v zvezi z dostavo elektrotehnične opreme za izgradnjo nove hidroelektrarne Mokrice v Sloveniji.

HE Mokrice bodo šesta, hkrati pa tudi zadnja hidroelektrarna na območju spodnje Save z instalirano močjo 28 MW in načrtovano povprečno proizvodnjo 131 GWh. V sklopu projekta KONČAR bodo proizvedli in dostavili tri horizontalna cevna sinhronska generatorja s posamezno močjo 13,8 MVA, s pripadajočimi sistemi vzbujanja in sistemom za monitoring agregatov.

V minulih letih je Končar sodeloval pri večjih pomembnih projektih na slovenskem trgu – dostavil je opremo za projekte, kot so HE Brežice, ki je bila zagnana leta 2017, in za številne druge hidroelektrarne na slovenskem delu reke Save.

Foto: Končar
Foto: Končar

Vrhunske tehnično-tehnološke rešitve


Družba KONČAR – Distributivni in specialni transformatorji je leta 2020 podpisala novo dvoletno pogodbo za dostavo transformatorjev z močjo od 100 do 630 kVA ter napetostjo 10,5 in 21 kV za nemško energetsko podjetje. Čeprav je bilo sodelovanje s tem podjetjem pomembno tudi prej, je za podpis nove pogodbe družba morala izboljšati tehnični dizajn v skladu z EU-regulativo Ecodesign o zmanjšanju izgub. Pred pogodbo so opravili zahteven postopek predkvalifikacije, pri izpolnjevanju zahtev EU-regulative pa so uporabili vrhunske tehnično-tehnološke rešitve.

Strojna soba v HE Mariborski otok leta 1948. Foto: Končar
Strojna soba v HE Mariborski otok leta 1948. Foto: Končar

Simbol podjetja KONČAR je muzejski eksponat


Leta 1948 je bil na hidroelektrarni Mariborski otok zagnan generator, težek 220 ton, ki je pozneje postal simbol podjetja KONČAR.

Ta generator je prvi, ki je bil zgrajen v tovarni Rade Končar, nato je uspešno delal 40 let. Danes je ta simbol shranjen v HE Mariborski otok kot muzejski eksponat.

Foto: Končar
Foto: Končar

KONČARJEVA oprema v velikem pogonu na tujem trgu


Marca 1957 je podjetje KONČAR dostavilo inicialni del opreme, ki bi morala biti uporabljena za prvi kapitalni projekt v velikem pogonu na tujem trgu. Gre za projekt hidroelektrarne Chichoki Mallian v Pakistanu.
Zgradili so tri transformatorje z močjo 5,5 MVA in napetostjo 11/3,3 kV. S takšnimi poslovnimi koraki je podjetje KONČAR že v zgodnjih letih poslovanja kazalo pripravljenost za konkuriranje na tujih trgih.

Foto: Končar
Foto: Končar

Veliki projekti na domačem trgu


Leta 2020 je podjetje KONČAR podpisalo pogodbo s HŽ Potniškim prevozom, ki se nanaša na kupoprodajo novih 11 elektromotornih vlakov za mestno-primestni prevoz in 10 elektromotornih vlakov za regionalni prevoz. Po načrtu bi se dostava naročenih vlakov morala začeti v začetku leta 2022.

Foto: Darko Tomas / Cropix Cropix
Foto: Darko Tomas / Cropix Cropix

Prvi svetovni certifikat za kibernetično varnost kritične infrastrukture


Inovativna platforma za digitalizacijo avtomatiziranih elektroenergetskih sistemov PROZA NET je prva takšna platforma, ki je leta 2019 dobila certifikat za usklajenost z mednarodno priznanim industrijskim standardom.
S tem je ta sistem, ki ga je proizvedlo podjetje KONČAR, postal prvi sistem na svetu, ki ima certifikat za kibernetično varnost kritične infrastrukture.

Foto: Končar
Foto: Končar

 Največja sončna elektrarna na Hrvaškem


Lani so zagnali SE Vis, ki je največja sončna elektrarna na Hrvaškem, z nazivno močjo 3,5 MW. To je eden od novejših projektov podjetja KONČAR.

Skupina KONČAR je bila odgovorna za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo po načelu »na ključ v roke«. To je pomenilo dostavo opreme, izvedbo gradbenih in elektromontažnih del, postavitev temeljev, montažo nosilnih konstrukcij, montažo in zagon fotonapetostnih modulov. Poleg tega je bilo podjetje KONČAR pristojno za razvoj, dostavo, montažo in zagon pretvornika KonSol 720, dostavo in implementacijo SCADA sistema PROZA NET ter na koncu za priključitev elektrarne na priključno postrojenje TS 35/10 kV Vis. SE Vis je eden od najpomembnejših projektov podjetja KONČAR na hrvaškem in mednarodnem trgu.
VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine