Šrotovi svetniki preprečili glasovanje

Ne zanima jih, kako so odpadki iz Celja odšli v Velenje in ali je sanacija vrtca potekala, kot bi morala
Fotografija: Deponija pri stari Cinkarni Celje. FOTO:Tomi Lombar/Delo
Odpri galerijo
Deponija pri stari Cinkarni Celje. FOTO:Tomi Lombar/Delo

Celje – Mestni svet je na dnevni red uvrstil predlog svetniške skupine SMC, naj nadzorni odbor Mestne občine Celje (MOC) izvede nadzor nad sanacijo onesnažene zemlje vrtca Hudinja in nad ravnanjem z izkopi. A o tem na koncu svet ni glasoval, saj so svetniki, ki podpirajo župana Bojana Šrota, sejo zapustili in mestni svet je bil nesklepčen.

Kako je MOC odvoz nenevarne odpadne zemlje iz vrtca Hudinja zaupala podjetju VOC, to pa jo je predalo Tomingu inženiringu, ki jo je brez dovoljenj vgradil v nasip med Velenjskim in Šaleškim jezerom, smo podrobno že poročali. Prav tako, da je manjši del zemlje oziroma nevarnega odpadka podjetje CEP odpeljalo v Saubermacherjevo začasno skladišče nevarnih odpadkov v Kidričevem.

Svetnica Maša Cigale, ki je v torek v imenu svetnikov SMC vložila pobudo za nadzor, je predlagala, naj nadzorni odbor MOC poda mnenje o smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna, o zakonitosti delovanja občinskih organov pri sanaciji zemlje vrtca Hudinja ter o ravnanju z izkopi. Zastavlja se namreč vrsta vprašanj. Zakaj je občina zemljo na igrišču vrtca zamenjala šele lani, čeprav je že leta 2005 opravila analizo zemlje na igriščih vrtcev in je vedela, da je onesnažena s težkimi kovinami? Zakaj je sanacija Hudinje stala več, kot je bilo predvideno? Zakaj je bila zemlja začasno odložena v Stari cinkarni? Kako je lahko večji del odpadka končal na gradbišču v Velenju oziroma Šoštanju?
 

Glasovanje ne, županova razlaga pa


A ob 22. točki, v katero je župan s sklepom mestnega sveta v torek uvrstil predlog SMC, je bil mestni svet nesklepčen. Do takrat so sejo že zapustili svetniki SLS z Markom Zidanškom na čelu, večina svetnikov SDS in tudi predsednik SD Stane Rozman. Drugi svetniki SD so ostali, tudi svetnik Levice in svetniki Desusa, pa seveda SMC. A Šrot točke kljub nesklepčnosti ni preložil, temveč je v razpravi zatrdil, da so delovali pravilno in da so odvoz zemlje VOC-u in CEP-u plačali v dobri veri, da bosta ravnala prav.

Svetnik Levice Matija Kovač dodaja, da je res, kar je povedal Šrot, namreč, da je bil v Velenje odpeljan nenevaren del odpadka, a tudi zanj bi prevzemnik potreboval dovoljenja.

»To ne zadostuje,« pravi Cigaletova: »Letos bo občina zamenjala onesnaženo zemljo v še enem vrtcu, kasneje v drugih. Postopke občine z zemljo vrtca na Hudinji moramo razčistiti, da bo v prihodnosti vse narejeno prav.«

Po nekaterih napovedih, to možnost je omenil tudi Šrot, se lahko zgodi, da se celjski mestni svet do lokalnih volitev ne bo več sestal. Zato v celjski SMC razmišljajo, da bi pobudo kot predlog poslali neposredno nadzornemu odboru MO Celje, ki ga vodi Izidor Salobir.

Komentarji: