Vlada soglaša z dopolnili k predlogu PKP10

Podaljšuje tudi lanske turistične bone, in sicer do konca junija 2022.
Fotografija: Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP10) bo državni zbor na izredni seji obravnaval v ponedeljek. FOTO: Matej Družnik
Odpri galerijo
Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP10) bo državni zbor na izredni seji obravnaval v ponedeljek. FOTO: Matej Družnik

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlaganimi dopolnili k predlogu zakona o dodatnih ukrepih zaradi posledic covida-19 ter sprejela odzivno poročilo na revizijsko poročilo računskega sodišča, so sporočili z vlade. Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo vlada prispevala 1,37 milijona evrov, so še sklenili na današnji seji.

Vlada soglaša s predlogi dopolnil, ki se nanašajo na nomotehnično ureditev umestitve členov v poglavja in dele zakona, popravke posameznih členov glede na pripombe zakonodajno pravne službe, zaposlene pri izvajalcih, ki izvajajo neposredno laboratorijsko diagnostiko novega koronavirusa in so v stiku s kužninami obolelih, zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo mrliško pregledno službo, kontrolne mrliške preglede pred upepelitvijo in avtopsije ter zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo dejavnost patologije in so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi neposrednega dela v zvezi z epidemijo covida-19. S predlaganimi dopolnili so upoštevane tudi pripombe Zveze potrošnikov Slovenije z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika, so sporočili z vlade.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP10) bo državni zbor na izredni seji obravnaval v ponedeljek. Zakon med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah.

Podaljšuje tudi lanske turistične bone, in sicer do konca junija 2022. Poleg tega v dopolnjeni obliki, ki jo je minuli teden potrdil odbor za finance, prinaša začasno zvišanje najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike s 57. na 63. plačni razred. Prav obravnava dopolnil, ki niso bila skladna s poslovnikom DZ, je na odboru pripeljala do obstrukcije dela opozicije.

Vlada je na dopisni seji poleg tega razporedila in prerazporedila sredstva državnega proračuna za leto 2021. Med drugim je ministrstvu za zdravje razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 18,4 milijona evrov za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo covida-19, in sicer za prejete račune za nakup cepiv za covid-19, za zahtevek zavoda za zdravstveno zavarovanje za izvedbo PCR-testiranja ter za nakup zdravil proti covidu-19. V okviru finančnega načrta ministrstva je vlada prerazporedila 2,6 milijona evrov.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov državnega proračuna za obdobje 2021-2024 uvrstila projekt nove proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2 in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1,37 milijona evrov, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Vlagatelj je eno izmed uspešnejših podjetij v tem delu Evrope, ki izvaja elektronsko montažo. V okviru projekta bo kupil in prilagodil nepremičnine poslovnim potrebam, selil obstoječo proizvodnjo na novo lokacijo ter povečal kapacitete na novi lokaciji z investicijo v novo tehnološko opremo. Z nakupom dodatnega dela stavbe v Celju bo vlagatelj pridobil dodatnih 2800 kvadratnih metrov in bo tako odpravil ozka grla pri oskrbi ter povečal obseg in kakovost proizvodnje.

Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v osnovna sredstva do skupne višine 1.366.608 evrov, pri čemer se v letu 2021 izplača največ do 571.495,40 evrov. Sredstva za leti 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu.

Vlada je sprejela tudi odzivno poročilo na revizijsko poročilo o uspešnosti vlade ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri zmanjševanju revščine v obdobju od leta 2017 do 2020. V njem vlada pojasnjuje, da bo predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2022 do 2030 obravnavala do 15. januarja.

Komentarji: