Šole ne bi smele biti zaprte, vlada mora ukrepati v treh dneh

V danes objavljenem uradnem listu ustavni sodniki razveljavljajo vladni sklep o šolanju na daljavo. Čez tri dni nazaj v šole šolarji s prilagojenim programom?
Fotografija: Nič več šole na daljavo? FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Nič več šole na daljavo? FOTO: Uroš Hočevar

Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za presojo ustavnosti vladnih sklepov o šolanju na daljavo. Ta je bila vložena, kot je razvidno iz Uradnega lista RS, na pobudo dveh mladoletnih oseb z zakonitima zastopnikoma. 

Ustavno sodišče je po presoji razveljavilo sklepe vlade o šolanju na daljavo. Takole so zapisali: »Preden predpisi začnejo veljati, morajo biti objavljeni. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu (glej 154. člen Ustave). Ker obravnavani sklepi Vlade niso bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, torej niso mogli začeti veljati. Sklepa Vlade z dne 5. 11. 2020 in z dne 12. 11. 2020 se zato nista smela uporabljati, sklep Vlade z dne 26. 11. 2020 pa se ne sme uporabljati.«

Vlada ima zdaj tri dni časa za ukrepanje, so še zapisali na ustavnem sodišču. »Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Jaklič, ki je napovedal odklonilno ločeno mnenje. Sodnica Mežnar in sodnik Pavčnik sta napovedala pritrdilni ločeni mnenji. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 73. člena Poslovnika sklenilo, da se sklep odpravi takoj, ločena mnenja pa se odpravijo po poteku rokov iz 72. člena Poslovnika,« je še zapisano v uradnem listu. 


Celotno odločitev ustavnih sodnikov lahko preberete na tej povezavi Uradnega lista RS

Ustavni pravnik je zgrožen: Tu se najbolj vidi, kako vlada dela s pravom

»Odločitev pomeni, da je odlok veljal en teden, vsa podaljšanja pa niso bila veljavna, ker nikoli niso bila objavljena. Tako tudi sklep ministrice o šolanju na daljavo,« je dejal za 24ur ustavni pravnik Rajko Pirnat. »Pravne posledice so možne, morda kakšni odškodninski zahtevki, mislim pa, da je večji problem na ugledu pravnega ravnanja države. Tu se najbolj vidi, kako vlada dela s pravom.«

Kaj pa omejitve gibanja?

Gibanje med občinami in omejitve gibanja lahko imata enako težavo. »Jaz jih nisem našel v uradnem listu. Odloki so bili enkrat objavljeni, potem pa ne več. Upam, da bo vlada to čim prej uredila in objavila ter naredila pregledno.« Pirnat je dodal, da se zaveda da morajo biti ukrepi v veljavi v tej trenutni situaciji in jih je treba spoštovati, ampak morajo pa biti pravno veljavni.  

Komentarji: