Predstavitvena informacija

Companywall bonitetna hiša slovenskim podjetjem že podelila nove bonitetne ocene

Uporabniki finančnega informatorja Companywall Business za svoje poslovne partnerje, kupce, dobavitelje in konkurenco že preverjajo nova letna poročila za leto 2017.
Fotografija: Companywall 
Odpri galerijo
Companywall 

Uporabniki finančnega informatorja Companywall Business za svoje poslovne partnerje, kupce, dobavitelje in konkurenco že preverjajo nova letna poročila za leto 2017. Poleg najnovejših bilanc, kazalnikov in drugih poslovnih informacij, so na voljo tudi nove bonitetne ocene, ki jih bonitetna hiša Companywall letos dodelila več kot 120 tisoč gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom ter ocenila, da slovensko gospodarstvo glede na pretekla leta posluje še uspešnejše.Že konec leta 2017 je Statistični urad RS objavil povzetek za gospodarstvo, v katerem je razkril uspešno rast. To so po analizi novih letnih poročil potrdili tudi analitiki bonitetne hiše Companywall, ki prepoznavajo pozitiven trend tako pri povečanju zaposlenih, prihodkov (tudi na tujih trgih), kot tudi neto čistega dobička.

»Ocenjujemo izboljšanje slovenskega gospodarstva in nas veseli, da dnevno vse več podjetnikom, ki uporabljajo Compaynwall Business ali so imetniki certifikata bonitetne odličnosti, pomagamo pri bolj transparetnem in bolj varnem odločanju v nestanovitnem poslovnem svetu,« pravi direktorica podjetja Companywall Maja Kljun.


Pozitivni trendi v gospodarstvu


Glede na podatke Poslovnega registra Slovenija je bilo v letu 2017 ustanovljenih 4.563 družb (6 % več kot v letu 2016) in 15.017 samostojnih podjetnikov, kar predstavlja 1 % manj podjetnikov kot jih je bilo ustanovljenih leta 2016. S poslovanjem je prenehalo skupno 15.408 poslovnih subjektov, kar predstavlja manjši delež glede na leto 2016. Med družbami se je povečal delež stečajnih postopkov (8 % več kot v letu 2016 oziroma skupno 1.085 stečajnih postopkov), med samostojnimi podjetniki pa se je število stečajnih postopkov zmanjšalo za 22 % glede na leto 2016.

Samostojni podjetniki so po podatkih predloženih AJPESU v letu 2017 povečali tudi prihodke na mednarodnih trgih, in sicer za 12 %, gospodarske družbe pa za 19 % na trgu EU in za 16 % na trgu izven EU.  »Prepričana sem, da mnogi med njimi tudi po zaslugi certifikata bonitetne odličnosti, saj nam imetniki redno poročajo, da jim odpira nove poslovne priložnosti,« analizo še komentira Maja Kljun.

Navedeni pozitivni poslovni trendi so vplivali tudi na bonitetne ocene, ki jih je mednarodna bonitetna hiša Companywall za leto 2018 dodelila več kot 120 tisočim poslovnim subjektom.


Kdaj pričakovati težave in kako se jim izogniti? Preverite bonitetno oceno!


Bonitetna ocena predstavlja takojšnjo razlago stanja podjetja oziroma oceno kreditnega tveganja. Boljšo bonitetno oceno kot ima poslovni subjekt, manjša je verjetnost, da bo v tem letu prišlo do insolventnosti podjetja oziroma stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.

Slovenska podjetja, ki so oddala letna poročila za leto 2017, je bonitetna hiša Companywall razvrstila v pet bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami, ki si sledijo od najboljše AAA, AA+, A+, do BBB in najslabše CCC.
Negativni trendi pri poslovanju so v bonitetni hiši Companywall izraženi z bonitetnimi ocenami BBB in CCC. Sodelovanje s tako ocenjenimi podjetji od podjetnikov zahteva večjo previdnost oziroma ustrezno zavarovanje plačila, saj negativni dogodki (blokade računov, stečajni ali sodni postopki ...) pri partnerjih in kupcih lahko hitro vplivajo tudi na vaše finančno zdravje, posledično pa na nižjo bonitetno oceno.

»Bonitetni oceni poslovno okolje doma in v tujini pripisuje vse večjo veljavo, zato je nujno da podjetniki strmijo k doseganju čim višje. Pravočasno reakcijo na kateri koli poslovni dogodek, vam omogoča Companywall Business in preverba bonitetne ocene v njem,«  na vprašanje odgovarja Kljunova.
 

V poslovnem svetu šteje pravočasna informacija –  Naj vas Companywall Business opremi s pravimi podatke za boljše poslovne odločitve

 
Companywall 
Companywall 

Companywall Business  je moderno poslovno orodje, ki na enem mestu ponuja mnogo več kot le vpogled v bonitetne ocene. Registrirani uporabniki pregledujejo velike zbirke različnih poslovnih podatkov kot so blokade računov, računi odprti v tujini, seznam stečajev in dnevno posodobljen seznam dražb premičnin in nepremičnin.

Na voljo so tudi dodatna orodja, ki na zelo pregleden in enostaven način omogočajo nadaljnjo analizo poslovanja:

1. Izvoz bonitetnega poročila v slovenskem ali angleškem jeziku

2. Lista za sledenje

Seznam, ki ga kreirate sami in nanj dodate poljubno število podjetij, s katerimi sodelujete ali vas zanimajo. Na domači strani so informacije o njih pregledno zbrane na enem mestu, hkrati pa je lista za sledenje povezana tudi z vašim elektronskim naslovom, tako da ob vsakršni spremembi prejmete obvestilo, tudi ko v portal niste prijavljeni.

3. Preverjanje lastništva nepremičnin za posamezni poslovni subjekt (na voljo tudi neregistriranim uporabnikom)

4. Kdo me je iskal

Opcijska funkcija s katero spremljate, kateri registrirani uporabniki so pregledovali vaše bonitetne informacije ter število neregistriranih obiskovalcev, katerim je na voljo dostop do vaših osnovnih podatkov.

5. Companywall Business +

Na enem mestu so z grafičnim prikazom na voljo podatki o poglobljeni bonitetni oceni, informacije o sodnih postopkih, davčnih dolžnikih, nepredlagateljih REK obrazcev, ali podjetje sodeluje z davčnimi oazami in katerimi, ali je davčni dolžnik, ali sodeluje pri javnih naročilih ...
»Da se pomembnosti pravih informacij na pravem mestu zaveda vse več podjetij, kaže dejstvo, da dnevno beležimo porast uporabnikov poslovnih informacij v finančnem informatorju Companywall Business,« pravi Kljunova.

Pri tem dodaja: »Tako večje gospodarske družbe kot manjši poslovni subjekti se vse bolj zavedajo, da je število podatkov vsak dan večje in jih je zato posledično težje spremljati oziroma težje ovrednotiti. Zato skrbimo, da dnevno posodabljamo
najpomembnejše informacije na enem mestu, ki podjetnikom zanesljivo pomagajo pri ustvarjanje zdravega gospodarstva


Companywall Foto
Companywall Foto


Ob bok najboljšim podjetjem se postavite s certifikatom bonitetne odličnosti


Podjetjem, ki so pridobila eno od treh najboljših ocen v bonitetnem razredu A, bonitetna hiša Companywall izda certifikat bonitetne odličnosti.

Metodologija, po kateri je izračunana bonitetna ocena, ki jo bonitetna hiša Companywall objavi v portalu Companywall Business je enotna tudi za izdajo certifikata bonitetne odličnosti, zato je vseeno, na kakšen način ste bonitetno oceno preverili.

Certifikat bonitetne odličnosti enako kot bonitetna ocena predstavlja posebno zanesljivo orientacijo, ko nimate dostopa do popolnih podatkov o poslovanju podjetja. Ker je bonitetna hiša Companywall mednarodna prepoznavna, je certifikat bonitetne odličnosti ovrednoten kot zanesljiv in kredibilen tudi v tujini.