Predstavitvena informacija

Javno obvestilo družbe KDD, d. o. o.

31. 12. 2021 se imetnikom izteče rok za prevzem vrednostnih papirjev in pripadajočih denarnih nadomestil.
Fotografija: FOTO: KDD
Odpri galerijo
FOTO: KDD

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. o. o., imetnike in druge upravičence, katerih nematerializirani vrednostni papirji so bili ob ukinitvi registrskih računov pri KDD preneseni na skupni namenski račun za prenos na Kapitalsko družbo, d. d. (KAD), obvešča, da njihov prevzem lahko opravijo le še do 31. 12. 2021.

To storijo z Zahtevo za prenos vrednostnih papirjev oz. denarne protivrednosti s skupnega namenskega računa za prenos na KAD. Oddati jo morajo najpozneje do 31. 12. 2021 s priporočeno pošto na naslov: KDD - Centralna klirinško depotna družba, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Po izteku 31. 12. 2021 bodo neprevzeti vrednostni papirji oz. neprevzete denarne protivrednosti v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) prešli v lastništvo Kapitalske družbe, d. d. S tem imetniki nepovratno izgubijo ne le donose, temveč tudi vrednostne papirje oz. njihove denarne protivrednosti.

Več na www.kdd.si

Telefon: 01 307 35 00

E-pošta: info@kdd.si


Naročnik oglasne vsebine je KDD