Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Kmalu spremembe obračunavanja omrežnine v industriji

Bliža se 1. julij, ko bodo začele veljati spremembe pri obračunavanju omrežnine v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo (ZOEE).
FOTO: Arhiv Podjetja Metronik 
FOTO: Arhiv Podjetja Metronik 
6. 6. 2024 | 10:25
6. 6. 2024 | 10:25
5:24

Namesto dosedanjih dveh je predvidenih pet časovnih blokov v dveh sezonah, kar bo povečalo kompleksnost zaračunavanja, za večje porabnike pa tudi stroške.

Glavni namen sprememb je bolj strateško upravljanje porabe oziroma odjema električne energije iz omrežja, predvsem v obdobjih visokega povpraševanja z zaračunavanjem višjih cen. To naj bi industrijske odjemalce, ki v Sloveniji porabijo skoraj polovico električne energije, spodbudilo, da svoje delovanje usmerijo k obdobjem nižje porabe, kar bo prispevalo k boljši razporeditvi obremenitve na električnem omrežju in pospešilo zeleni prehod.

Temelj rešitve je sistem za nadzor in upravljanje porabe energije

FOTO: Arhiv podjetja Metronik 
FOTO: Arhiv podjetja Metronik 

Upravljanje aktivnega odjema električne energije v industriji lahko dosežemo s pomočjo sodobnih naprav in sistemov. Osnova je uporaba pametnih števcev in merilnih naprav, ki omogočajo natančno spremljanje porabe v realnem času in prenos podatkov v centralni sistem za upravljanje porabe energije.

Jedro rešitve za avtomatsko upravljanje aktivnega odjema električne energije je sistem za upravljanje porabe energije, ki ima tudi namenski modul za izravnavanje konic. Omogoča spremljanje porabe vseh ključnih porabnikov v realnem času, analizo podatkov in napovedi porabe ter njeno optimizacijo z ustreznim prilagajanjem delovanja porabnikov, kjer je to mogoče in smiselno. Pri tem je pomembno, da se v prvi vrsti osredotočamo na porabnike, ki niso najbolj občutljivi oziroma kritični za industrijske procese.

Za učinkovito izkoriščanje večtarifnega sistema je ključno, da na podlagi podatkov o porabi prepoznamo vzorce porabe in energetsko intenzivne procese čim bolje prilagodimo tarifnim razredom.

Avtomatizirana rešitev iz Metronika

V Metroniku za nadzor in upravljanje porabe energije že leta razvijamo in uvajamo lasten energetski informacijski sistem MePIS Energy. Sestavljen je iz več modulov za spremljanje (Energy Monitoring) in upravljanje porabe energentov (Energy Management) ter energetsko knjigovodstvo.

Za upravljanje aktivnega odjema električne energije smo razvili namenski modul, ki na podlagi napredne analitike in umetne inteligence omogoča več pomembnih učinkov – od napovedovanja porabe in opozarjanja na možno preseganje dogovorjene moči (konice) do avtonomnega izvajanja korektivnih ukrepov za izravnavanje konic s prestavljanjem ali začasnim zmanjševanjem porabe na podlagi vnaprej določenih pravil. To pomeni, da modul lahko deluje tudi samostojno in za doseganje pozitivnih učinkov ne potrebuje posredovanja zaposlenih.

Uporabnikom prav tako omogoča, da na podlagi načrtnega upravljanja porabe električne energije simulirajo in izvajajo spremembe dogovorjene obračunske moči, kar dodatno pripomore k optimizaciji stroškov.

Trije koraki do uvedbe v prakso

Foto Arhiv Podjetja Metronik Shutterstock
Foto Arhiv Podjetja Metronik Shutterstock

Uvedba rešitve za upravljanje aktivnega odjema električne energije in optimizacijo povezanih stroškov poteka v naslednjih korakih.

Izračun prihrankov in analiza porabnikov

V prvem koraku pregledamo obstoječe stanje in na podlagi preteklih podatkov izračunamo možne prihranke. Sledi pregled ključnih porabnikov električne energije, ki nimajo občutnega vpliva na proizvodnjo, in njihove prilagodljivosti porabe (npr. HVAC sistemi, toplotne črpalke).

Merilni načrt in določanje prioritet

V drugem koraku izdelamo načrt zbiranja podatkov iz ključnih porabnikov v realnem času ter komunikacij med porabniki in informacijskim sistemom. Nato določimo scenarije in prioritete porabnikov, kar potrebujemo za izravnavanje konic.

Namestitev energetskega informacijskega sistema MePIS Energy in usposabljanje

V tretjem koraku namestimo sistem za nadzor in upravljanje porabe energije MePIS Energy, ki je lahko v informacijskem okolju uporabnika ali v oblaku. Prav tako pomemben dejavnik za učinkovito uporabo MePIS Energy ter razumevanje dinamičnega tarifiranja in upravljanje porabe energije v skladu s tarifnimi spremembami pa je usposabljanje zaposlenih.

V podjetjih, kjer nimajo lastnih strokovnjakov, sodelujemo tudi pri razvoju in uvajanju ukrepov za upravljanje aktivnega odjema električne energije. To pomeni na primer napovedovanje problematičnih intervalov porabe in alarmiranje v primeru predvidenih odstopanj nad dogovorjeno močjo, predlogi za izklop ali spremembo urnikov glede na prioriteto porabnika, možnosti za samodejni izklop porabnikov in podobno.


Naročnik oglasne vsebine je Metronik

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine