Kostić bi lahko že do poletja zavladal Gorenjski banki

S sklicem je AIK banka prehitela lastnike Save, kar pomeni, da bi lahko imela glavno besedo na volilni skupščini.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – AIK banka Miodraga Kostića, bi lahko že poleti zavladala Gorenjski banki in dobila štiri od šestih nadzornikov. Včeraj je namreč zahtevala sklic izredne skupščine banke in tako prehitela lastnike Save, med katerimi sta tudi državna SDH in Kad, ki bi lahko ostala celo brez vpliva. 

Potem ko je AIK banka pred kratkim svoj delež v Gorenjski banki povečala na 32,47 odstotka, je zahtevala sklic izredne skupščine delničarjev zaradi imenovanja treh novih nadzornikov. Tako je izkoristila prepočasno odzivanje državnih lastnikov Save, SDH in Kad, pri prevzemanju deleža v Gorenjski banki.

Po neuspešni prodaji Savinega deleža v Gorenjski banki, ki ga je država pogojevala s pridobitvijo dovoljenj regulatorjev AIK banki, je zdaj na mizi scenarij, da bi delnice kranjske banke prevzeli njeni upniki, med katerimi so tudi lastniki Save. To so Slovenski državni holdinga (SDH), Kapitalske družbe (Kad) in sklad York. S tem naj bi spet pridobili glasovalne pravice za Savin 37-odstotni delež, ki jih Sava trenutno nima, in tako zagotovili protiutež Kostićevemu vplivu na skupščini, na kateri se bo odločalo o treh novih nadzornikih.

Namesto avgusta že julija

A AIK banka jim je z zahtevo po sklicu izredne skupščine, ki mora biti izvedena v 60 dneh, odvzela mesec dni časa. Domen Trobec je iz nadzornega sveta odstopil lani, Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku pa se bo nadzorniški mandat iztekel 28. avgusta in do takrat bi morala biti izvedena skupščina banke.

Iz AIK banke so sporočili, da so se za sklic izredne skupščine odločili zaradi zagotovitve pravočasnega imenovanja nadzornega sveta banke. Pri tem se sklicujejo na to, da tega ni na dnevnem redu seje nadzornega sveta, ki bo v četrtek, čeprav naj bi po naših informacijah nadzorni svet, ki je že začel nominacijske postopke o sklicu redne skupščine odločal na junijski seji. Za kandidata je bil menda evidentiran tudi Gregor Bajraktarević, član uprave Kada.

V nadzornem svetu Gorenjske banke že sedi Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora AIK banke, poleg nje pa Kostić zdaj po naših informacijah predlaga še Jurija Bajca, Tima Umbergerja in Vladimirja Sekulića. Bajec je po dosegljivih podatkih redni profesor na beograjski ekonomski fakulteti, Tim Umberger je svetovalec v zasebnem investicijskem skladu East Capital ter strokovnjak za Balkan in vzhodne trge, Sekulić pa je član upravnega odbora AIK banke in tam zastopa družbo BDD & MV Investments Beograd.

Infografika: Delo
Infografika: Delo


Za imenovanje novih nadzornikov zadostuje navadna večina delničarjev, vprašanje pa je, ali bo upnikom Save zlasti državnima skladoma uspelo pravočasno odkupiti delnice Gorenjske banke in koliko glasov bodo sploh imeli na izredni skupščini. Delničarji Save bodo namreč šele 22. junija na skupščini odločali o prodaji 37-odstotnega deleža upnikom in šele nato lahko stečejo postopki za prenos delnic.

Nujno soglasje 
Banke Slovenije

Po neuradnih informacijah naj bi državna lastnika kupila okoli 17 odstotkov banke, York dobro polovico manj. Vendar morata SDH in Kad za tak delež pridobiti soglasje Banke Slovenije, za katero menda še nista zaprosila. K deležu državnih lastnikov bi se lahko štel tudi malo več kot petodsotni delež, ki ga imata v lasti Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije. Brez soglasja bančnega regulatorja bi imela država le desetino glasov.

Če upnikom tega odkupa delnic do skupščine ne bo uspelo izpeljati, bo imel popolno prevlado Kostić. Sava je, kot rečeno, brez glasovalnih pravic skupaj z lastnimi delnicami pa je torej brez glasov kar 45-odstotni delež.

Na SDH in v Kadu dogajanja v zvezi z Gorenjsko banko ne komentirajo. Vsi nadaljnji koraki uprave banke bodo skladni z možnostmi, ki jih predvideva zakonodaja, podrobnosti pa trenutno ne moremo komentirati. V Gorenjski banki so nam odgovorili, da bodo vsi nadaljnji koraki uprave banke skladni z možnostmi, ki jih predvideva zakonodaja, podrobnosti pa da trenutno ne morejo komentirati.

Komentarji: