Na vrtec čaka šeststo otrok

Sprejem v vrtce: od 76 čakajočih otrok, katerih starši imajo stalno bivališče v MOL in izpolnjujejo pogoj stalnosti, jih le pet izpolnjuje tudi starostni pogoj.
Fotografija: Ob letošnjem vpisu v ljubljanske vrtce je bilo za otroke, mlajše od treh let, kar 192 vlog manj kot lani. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Ob letošnjem vpisu v ljubljanske vrtce je bilo za otroke, mlajše od treh let, kar 192 vlog manj kot lani. FOTO: Leon Vidic

Ljubljana – Za prihodnje šolsko leto je 23 ljubljanskih javnih vrtcev prejelo 3510 vlog za vpis otrok, kar je 217 vlog manj kot lani. Sprejetih je 2868 otrok, od tega 2357 mlajših od treh let in 511 starejših. Starši so že odpovedali vloge za 42 otrok, in sicer za 36 mlajših in šest starejših.

Kar 192 vlog manj kot lani je bilo za mlajše otroke (lani so zanje starši oddali 3156 vlog). Za otroke, starejše od treh let, pa so starši oddali 25 vlog manj (lani jih je bilo 571), kažejo podatki mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. To bi lahko pripisali zmanjševanju števila rojstev po letu 2010 – po podatkih Sursa je bilo še pred osmimi leti v Sloveniji rojenih 22.343 otrok, leta 2016 jih je bilo 20.345; po podatkih MOL je tudi manj vpisa iz drugih občin.


Čakalni seznam


Otroci, ki niso dobili prostega mesta v vrtcu, so bili uvrščeni na čakalni seznam. Od 21. maja je oblikovan centralni čakalni seznam (CČS), na katerem so otroci razvrščeni po številu doseženih točk. Mestni odlok o sprejemu otrok v vrtec določa, da otroke v vrtec vključujejo tudi po prednostnem vrstnem redu po starosti, prostem mestu v posameznem oddelku in programu. Prednost pri vpisu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami in ogroženi zaradi socialnega položaja družine.

Novost ob vpisu v vrtce v prihodnjem šolskem letu je tudi, da če bodo starši trikrat zapovrstjo odklonili vrtec prve, druge, tretje izbire ali če so obkrožili tudi točko štiri, ki pomeni, da bi otroka vpisali tudi v katerikoli ljubljanski javni vrtec, bo njihov otrok uvrščen na zadnje mesto CČS, ne glede na doseženo število točk.

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2018/2019, na katerem je 150 otrok manj kot v istem obdobju lani, je tako 600 čakajočih otrok, od tega 571 mlajših in 29 starejših (lani je bilo 710 starejših in 40 mlajših). Med 571 čakajočimi otroki, mlajšimi od treh let, je 76 takšnih, pri katerih imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče v MOL, in sicer od januarja 2017. Med temi pa starostni pogoj za vstop v vrtec 1. septembra, kar pomeni, da so stari več kot 11 mesecev, njihovi starši pa so izbrali možnost vpisa v katerikoli vrtec, izpolnjuje samo pet otrok.

Na MOL še pravijo, da bodo v vrtec sprejeti tudi vsi čakajoči starejši otroci razen tistih, katerih starši bi jih vpisali v natanko določen vrtec, ki pa nima prostih mest. Po izkušnjah iz preteklih let pričakujejo tudi od sto do dvesto odpovedi iz različnih osebnih razlogov staršev, denimo selitve in brezposelnosti, kar čakalni seznam še nekoliko skrajša.


Vključevanje vse šolsko leto


Vključevanje otrok v vrtec traja vse šolsko leto, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov. Ko se v vrtcu sprosti prosto mesto, k podpisu pogodbe pokličejo starše otrok po vrstnem redu na centralnem čakalnem seznamu, in sicer glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi.

V javnih vrtcih je v iztekajočem se šolskem letu vključenih 13.529 otrok. V preteklem šolskem letu je bilo v ljubljanske vrtce vključenih 91 odstotkov vseh ljubljanskih predšolskih otrok, povprečje v Sloveniji je 78,7 odstotka.

Komentarji: