Prihodnje leto v Ljubljani le 90 najemnih stanovanj

Na neprofitna stanovanja lahko računajo tisti, ki bodo na seznamu občinskega stanovanjskega sklada. 
Fotografija: Trenutno največjo stanovanjsko sosesko Novo Brdo je republiški sklad začel graditi oktobra, dokončali naj bi jo leta 2021. FOTO: Roman Šipić/Delo
Odpri galerijo
Trenutno največjo stanovanjsko sosesko Novo Brdo je republiški sklad začel graditi oktobra, dokončali naj bi jo leta 2021. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – »Leta 2020 ne bomo končali nobenega projekta oziroma gradnje najemnih stanovanj,« pravijo na republiškem stanovanjskem skladu pod vodstvom Črtomirja Remca. Bodo pa leta 2021 skupaj z občinskim skladom zgradili največjo sosesko (Novo Brdo), kjer bo na voljo 647 stanovanj. Ker v Ljubljani primanjkuje vsaj 4000 javnih najemnih stanovanj (po nekaterih podatkih pa celo 10.000), bo potrebnih kar nekaj let, da se bo razlika med ponudbo in povpraševanjem po teh stanovanjih vsaj nekoliko zmanjšala.

Ob številnih gradnjah zasebnih investitorjev po Ljubljani, ki stanovanja gradijo po predvsem (pre)visokih tržnih cenah, se pojavlja vprašanje, koliko stanovanj z neprofitno in stroškovno najemnino bosta prihodnje leto zgradila državni in mestni stanovanjski sklad. Oba že gradita sosesko Novo Brdo: republiški sklad bo za 90 milijonov evrov (z DDV) zgradil 498 stanovanj, občinski pa 174 in za to namenil 19,6 milijona evrov (z DDV).

Sklada bosta za gradnjo največje tovrstne soseske v Ljubljani (skupaj z davkom) namenila kar 110 milijonov evrov. »Javni stanovanjski sklad MOL si prizadeva zmanjšati nekajletni velik presežek povpraševanja po neprofitnih oziroma javnih najemnih stanovanjih nad ponudbo. Ob odsotnosti učinkovite politike na državni ravni žal tega manka ne bo mogoče odpraviti v kratkem času,« ugotavljajo na skladu, ki ga vodi Sašo Rink.Na vprašanje, koliko neprofitnih stanovanj se leta 2020 obeta v prestolnici, so na mestnem skladu odgovorili, da bo za nove najemnike na voljo okoli 90 novih neprofitnih stanovanj. V začetku prihodnjega leta bodo namreč končali gradnjo stavbe na Pečinski v Polju s šestimi stanovanji, na Rakovi jelši bodo začeli graditi sosesko s 156 stanovanji, z obnovo in spremembo poslovnih prostorov na Kunaverjevi pa bodo pridobili še tri stanovanja. Za soseski Novo Brdo in Rakova jelša II ter za stanovanja na Kunaverjevi in Pečinski bodo na občinskem skladu skupaj namenili okoli 15 milijonov evrov.

V soseski Novo Brdo bo republiški sklad zgradil 498 javnih najemnih stanovanj, občinski pa 174. Računalniški prikaz Republiški stanovanjski sklad
V soseski Novo Brdo bo republiški sklad zgradil 498 javnih najemnih stanovanj, občinski pa 174. Računalniški prikaz Republiški stanovanjski sklad


Republiški sklad stavi na leto 2021


»Trenutno gradimo 498 najemnih stanovanj v soseski Novo Brdo, gradimo pa tudi Skupnost za mlade na Gerbičevi s 109 bivalnimi enotami. Zaključek obeh projektov je predviden leta 2021. Pripravljamo še projekt stanovanjske gradnje na Dolgem mostu, kjer bo 40 javnih najemnih stanovanj, gradnja se bo predvidoma končala leta 2021,« pravijo na republiškem skladu. Ker sta državni stanovanjski sklad in DUTB konec oktobra sklenila pogodbo o nakupu zemljišč v Ljubljani, smo jih vprašali tudi, ali bodo v prihodnje v prestolnici še odkupovali zemljišča v lasti slabe banke.

»Iz junijskega sklepa vlade je razvidno, da naj bi obstajala možnost odkupa primernih nepremičnin v Ljubljani od DUTB še na Parmovi, v Rožni dolini, Podutiku in v Zgornjih Gameljnah. Vendar sklep o tem še ni sprejet,« odgovarjajo na republiškem skladu.

Na Parmovi, denimo, načrtujejo gradnjo do 330 stanovanj. Gre za 12.909 kvadratnih metrov veliko zemljišče v lasti slabe banke, občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je že sprejet, s projektom se bodo začeli ukvarjati prihodnje leto, gradnja pa naj bi bila končana leta 2025. Na podlagi ankete iz leta 2018 v mestni občini trenutno primanjkuje 4000 javnih najemnih stanovanj, 270 drugih najemnih stanovanj, 192 bivalnih enot in 20 oskrbovanih stanovanj.

Ljubljana potrebuje najmanj 4000 javnih najemnih stanovanj, po nekaterih ocenah pa vsaj še enkrat več. Trenutno v prestolnici gradijo zgolj stanovanja, namenjena za trg. FOTO: Blaž Samec/Delo
Ljubljana potrebuje najmanj 4000 javnih najemnih stanovanj, po nekaterih ocenah pa vsaj še enkrat več. Trenutno v prestolnici gradijo zgolj stanovanja, namenjena za trg. FOTO: Blaž Samec/Delo


Sklada upravljata več kot 4000 stanovanj


Občinski stanovanjski sklad v Ljubljani upravlja 4212 stanovanj, od tega je 3896 neprofitnih, za 316 pa zaračunavajo tržno najemnino. Vsa neprofitna stanovanja, razen 123 stanovanjskih enot, je oddanih, v njih prebiva okoli 11.000 ljudi. Povprečna najemnina je 3,11 evra za kvadratni meter, s spremembo stanovanjskega zakona pa se bo stroškovna najemnina podvojila in naj bi znašala od pet do sedem evrov za kvadratni meter. Republiški sklad v primerjavi z občinskim na območju Ljubljane upravlja bistveno manj stanovanj. Oddaja namreč 125 stanovanj s stroškovno najemnino, ki v povprečju znaša 6,90 evra za kvadratni meter.

Komentarji: