Razgledišče na Starem gradu bo treba odstraniti

Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je upravna enota v Kamniku zavrgla, ker da za enostaven objekt ni potreben.
Fotografija: Sprehod na razgledni pomol je z varovalno ograjo obiskovalcem onemogočen. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Sprehod na razgledni pomol je z varovalno ograjo obiskovalcem onemogočen. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Inšpektorat ministrstva za okolje in prostor (MOP) je velenjskemu podjetju »Avto dom in« izdal odločbo, da mora do 20. decembra letos, na svoje stroške odstraniti razgledno ploščad na Starem gradu nad Kamnikom. V kamniški upravni enoti so se zavili v molk, investitor gradnje in lastnik podjetja Stanislav Knez pa napoveduje tožbo zoper državo.

Pisalo se je leto 2018, ko so na kamniški upravni enoti zatrjevali, da tako enostavni objekti, kot je razgledna ploščad, ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Knez je takrat k vlogi priložil kulturno varstveno soglasje, soglasje zavoda za gozdove, odločbo kmetijskega ministrstva o odobritvi posega v varovalni gozd ter mnenje MOP, da glede zahtevnosti objekta ta spada med pomožne objekte in se uvršča med enostavne objekte.

Skratka, objekt torej ne potrebuje gradbenega dovoljenja. »Rušenju ne nameravam nasprotovati, saj je inšpekcijsko odločbo treba spoštovati. Obenem bom uporabil vsa pravna sredstva, vključno z evropskim sodiščem. V objekt sem vložil pol milijona evrov, in če so me zavajali, potem naj nosijo tudi posledice,« je za Delo povedal Knez.


Projektu ne nasprotujejo, toda ...


Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so nam povedali, da ne nasprotujejo zazidljivosti v gabaritih razgledne ploščadi, saj so na projekt že leta 2017 izdali kulturno varstveno soglasje. Dodajajo, da so v tem videli priložnost za ureditev in obnovo ostalin gradu kot osrednjega spomenika na tem območju.

Hkrati pa so v odgovoru poudarili, da njihovo soglasje ne nadomešča morebitnih drugih potrebnih soglasij ali dovoljenj (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje,...) in drugih soglasodajalcev, ki jih mora investitor pridobiti, preden začne graditi in preden se objekt lahko začne uporabljati. Po njihovem prepričanju bi to moral vedeti arhitekt, saj je bilo zemljišče v času gradnje nezazidljivo.

Razgledni pomol na Starem gradu nad Kamnikom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Razgledni pomol na Starem gradu nad Kamnikom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo


Iz kamniške občine so sporočili, da je investitor podal pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča, ki bo po sprejetju spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN) omogočala legalizacijo postavljenega objekta. Toda le v primeru, če bodo vsi nosilci urejanja prostora in ostali soglasodajalci podali pozitivno mnenje. Kamniški župan Matej Slapar je povedal, da je razgledna ploščad dodatna atrakcija in nov turistični produkt v njihovi občini. Razvoj tovrstnih dodatnih vsebin tako za domačine kot tudi za turiste podpira, vendar je treba vse investicije graditi v skladu z veljavno zakonodajo, dodaja Slapar.


Vlogo zavrgli na dan mrtvih


Na vprašanje, kdaj je investitor zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja, so nas na kamniški upravni enoti odpravili z obrazložitvijo, da se vprašanje nanaša na upravno zadevo, ki se je vodila na zahtevo izrecno navedene fizične osebe, kar pa je varovan osebni podatek.

Gradbeni inšpektor je razgledno ploščad označil za nelegalni objekt. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Gradbeni inšpektor je razgledno ploščad označil za nelegalni objekt. FOTO: Bojan Rajšek/Delo


Na inšpektoratu MOP so nam pojasnili, da je vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja s sklepom zavrgla kamniška upravna enota 1. novembra leta 2017, saj za predstavljen objekt, po takrat veljavni zakonodaji, tega upravnega dovoljenja ni bilo treba pridobiti. Vendar je objekt glede na zakonske določbe tako zakona o gradnji objektov (ZGO-1) in gradbenega zakona (GZ) objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pravijo na inšpektoratu.

Po zdaj veljavni uredbi o razvrščanju objektov se namreč ta objekt, na zahodnem delu zgrajen nad prepadom, uvršča med zahtevne objekte. Ustreznosti postopkov upravne enote glede zavrnitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, pa gradbena inšpekcija ne more presojati, so še zapisali. Investitor se je na izdano odločbo o rušenju že pritožil.

Komentarji: