Rehabilitacijski center Soča pred novogradnjo

Lani dokončali prvo fazo s prizidkom, zdaj na vrsti še gradnja nadomestne stavbe, preurejanje parka pa zamuja.

Ljubljana – Na območju Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča lahko že nekaj časa opazujemo težke gradbene stroje, ki odstranjujejo enega od dotrajanih objektov. Na njegovem mestu bodo zatem zgradili sodobnejšega, predvsem pa potresno veliko varnejšega.

Kot so nam sporočili z omenjenega inštituta, gre pravzaprav za nadaljevanje projekta, ki so ga začeli leta 2016. Takrat so ugotovili, da bo treba podreti stavbo iz leta 1954, za katero se je izkazalo, da je statično tako nestabilna, material pa tako dotrajan, da se je ne izplača prenoviti, temveč da jo je smotrneje porušiti in na istem mestu zgraditi novo. Ker so izračunali, da bo gradnja novih prostorov oddelka za rehabilitacijo pacientov po amputacijah in oddelka po poškodbah s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji stala več milijonov, so jo razdelili v dve fazi.

...
...


Etapna naložba


Prvi del objekta so kot prizidek k staremu končali marca lani, pri čemer je pogodbena vrednost te prve faze znašala nekaj več kot dva milijona evrov. Spomladi letos pa so se odločili, da bodo izvedli še drugo fazo posodobitve in širitve svojega rehabilitacijskega centra.

Pogodbena vrednost je 4,8 milijona evrov, s tem delom naložbe pa bodo prenovili celoten bolnišnični del, narejene bodo nove terapije, urejena letna šola hoje in izvedena podzemna povezava z drugimi objekti. Vsa dela naj bi bila končana do februarja prihodnjega leta.
Celotna investicija bo tako z davkom na dodano vrednost znašala kar 6,82 milijona evrov. Pri tem je zanimiv podatek, da bo večino denarja (okoli 60 odstotkov) moral zagotoviti inštitut, preostanek oziroma nekaj manj kot 3,12 milijona evrov pa bo sofinancerski delež ministrstva za zdravje. To je za prvo fazo že zagotovilo 800 tisočakov, za drugo pa jih mora 2,31 milijona evrov.


Vrtnica potrebuje prizidek


S končanjem opisane naložbe bo inštitut pokril dolgoročne potrebe na področju travmatološke problematike. V prihodnosti pa bo nujno dograditi še prizidek k objektu Vrtnica (nevrološki del). Tam jim močno primanjkuje posteljnih zmogljivosti, pa tudi prostora za umestitev ter uporabo sodobne tehnologije za rehabilitacijo, kot sta robotizacija, navidezna resničnost ...
Čeprav je MOL rehabilitacijskemu centru Soča v brezplačno uporabo dala 8365 kvadratnih metrov veliki mestni parceli že leta 2014, približno 100 tisočakov vrednega projekta preureditve parka še niso izvedli v celoti. Ta je nekoliko »zastal« predvsem zaradi finančne zahtevnosti zgoraj opisanih naložb v nove prostore.

Takrat je vodstvo inštituta zagotovilo, da bo nekdanje divje parkirišče, ki so ga do takrat uporabljali predvsem tamkaj zaposleno zdravstveno osebje in reševalci, občasno pa tudi obiskovalci in njihovi spremljevalci, preuredilo. Na 400 kvadratnih metrih naj bi uredili približno 40 parkirnih prostorov za paciente, ki se vozijo na dnevne obravnave, na preostalem delu pa park z letno šolo hoje, v katerem bi pacienti preživljali prosti čas. S tem bi jim ponudili primeren zunanji prostor za dopolnjevanje procesa rehabilitacije.
Čeprav naj bi park končno podobo dobil do konca lanskega leta, se to ni zgodilo, vodstvo pa nam tudi ni posredovalo nobenega novega roka za njegovo ureditev.

Komentarji: