Predstavitvena informacija

Sodba v imenu ljudstva in sklep

Sodba v imenu ljudstva in sklep.
Fotografija: FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
FOTO: Getty Images/istockphoto

Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi opr. št.: IV P 1171/2014 tožeče stranke: Veno Taufer, ki ga zastopa odvetnik Svit Svetina iz Ljubljane, zoper toženo stranko: Boštjan Marko Turk, ki ga zastopa odvetnik Radovan Cerjak iz Ljubljane, zaradi varstva osebnostnih pravic in plačila odškodnine, dne 7. 4. 2017 odločilo:

I. Objektivna sprememba tožbe se dovoli.

II. Toženec Boštjan Marko Turk je dolžan v roku 15 dni po pravnomočnosti te sodbe tožniku Venu Tauferju, zaradi posegov v njegovo čast in dobro ime, plačati odškodnino v znesku 7.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od 6. 5. 2014 do plačila, vse pod izvršbo.

III. Kar zahteva tožnik več, se zavrne.

IV. Boštjan Marko Turk preklicujem svoje navedbe, objavljene v kolumnah v časniku Reporter, v intervjuju z naslovom: Dante bi jih postavil v deveti krog pekla, v časopisu Demokracija in v knjigi z naslovom Dvanajstero zidov, analitična kronika slovenske družbe, da: – je bil Veno Taufer poslan vohunit na BBC, – je bil Veno Taufer živa kontinuiteta partijskega izročila v kulturi, – je bil Veno Taufer del zarote proti Majniški deklaraciji, – je bil Veno Taufer udbovski ovaduh s stažem, dolgim več desetletij, – je Veno Taufer desetletja služil SDV in marljivo ovajal, – je Veno Taufer Udbi za male novce obljubil zvestobo, – je Veno Taufer kot pesnik ničla, da je njegova poezija šlamastika, vezenje otrobov, – je bil Veno Taufer plačan špicelj tajne komunistične policije, – je Veno Taufer zavestno, odločno in kontinuirano sodeloval s Službo državne varnosti, ji priznaval prvenstvo v ideološkem opredeljevanju in bil zanjo pripravljen opravljati tudi najbolj umazana dela, – je bil Veno Taufer edini, ki je Udbo sprejemal v neke vrste erotičnem razmerju, kar doma, kot ljubico, – je Udba oblikovala Vena Tauferja, – je Veno Taufer sodeloval z Udbo iz razlogov koristoljubja, to je denarne rekompenzacije, – je sprevrženost Tauferjevo naravno stanje, – so dejanja Vena Tauferja kot člana Koks-a strašljivo podobna početju italijanskih fašistov oz. taboriščnih kapov med drugo vojno, – je denar sveta vladar tudi in predvsem Tauferjevega, – je bil Veno Taufer pesniška ničla, – je Tauferjeva poezija nič od nič, ter se Venu Tauferju opravičujem za protipravne posege v njegove osebnostne pravice, storjene s temi navedbami.

V. Tožencu Boštjanu Marku Turku se prepoveduje, da v bodoče s takšnimi navedbami, kot so navedene v prejšnji točki izreka sodbe, posega v osebnostne pravice ter čast in dobro ime tožnika Vena Tauferja, sicer je za vsako posamezno kršitev dolžan tožniku plačati znesek 2.000,00 EUR, s 15-dnevnim rokom zapadlosti.

VI. Toženec Boštjan Marko Turk je dolžan tožniku Venu Tauferju povrniti pravdne stroške tega postopka v višini 1.012,24 EUR, v primeru zamude s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od poteka 15-dnevnega paricijskega roka do plačila, vse pod izvršbo.