Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

»Gradimo družbo, kjer svoje identitete ni treba skrivati«

Ob mednarodnem mesecu ponosa se po vsem svetu organizirajo različni dogodki, ki slavijo enakopravnost in spoštovanje raznolikosti spolnih identitet.
Podjetje IKEA se zavezuje, da bo še naprej spodbujala raznolikost in ljubezen kot univerzalni jezik, ter ustvarjala vključujoče okolje, kjer se bodo vsi počutili svobodne in spoštovane. FOTO: Dušan Milenković
Podjetje IKEA se zavezuje, da bo še naprej spodbujala raznolikost in ljubezen kot univerzalni jezik, ter ustvarjala vključujoče okolje, kjer se bodo vsi počutili svobodne in spoštovane. FOTO: Dušan Milenković
26. 6. 2024 | 09:45
26. 6. 2024 | 09:46
11:10

Mesec ponosa je izvorno nastal v spomin na demonstracije za pravice skupnosti LGBTQ+, ki so izbruhnile v lokalu Stonewall v soseski Greenwich Village na Manhattnu v New Yorku leta 1969. To je bila pomembna prelomnica v boju za pravice skupnosti LGBTQ+, danes pa se junija širom po svetu organizirajo številni dogodki, parade in aktivnosti, ki razglašajo enakopravnost, raznolikost in sprejemanje ter spodbujajo zavest o pomenu pravic skupnosti LGBTQ+.

Tudi podjetje IKEA izraža močno zavezanost vključevanju, sprejemanju, izobraževanju in pravični obravnavi vseh. Podjetje se zavzema za raznolikost kot temeljno vrednoto in aktivno spodbuja odprt dialog ter odpravljanje predsodkov. Njihov cilj je ustvariti družbo, ki temelji na spoštovanju, enakosti in pravičnosti, kjer je vsakdo lahko to, kar v resnici je, ne da bi moral skrivati svojo identiteto.

»Naša vizija je svet brez homofobije, transfobije in bifobije in želimo, da se ljudje počutijo cenjene zaradi tega, kdo v resnici so, in ne zaradi tega, kaj so,« je v intervjuju ob mednarodnem mesecu ponosa povedal Otto Van Daal, vodja oddelka Ljudje in kultura za jugovzhodno Evropo, IKEA.

Otto van Daal FOTO: Dušan Milenković
Otto van Daal FOTO: Dušan Milenković

Zakaj je pomembno, da podjetje IKEA sodeluje pri dogodkih, kot sta IDAHOBIT in mesec ponosa?

Naša zavezanost vključenosti, izobraževanju in pravični obravnavi poudarja predanost podjetja IKEA ustvarjanju prijaznega okolja za vse. Zavzemamo se za mnoge od mnogih, skupnost LGBT+ pa je pomemben del te raznolikosti.

Z vzpostavljanjem odprtega dialoga ter »razbijanjem« predsodkov in stereotipov želimo zagotoviti sprejemanje različnosti ter s tem ustvariti temelje za pomembne družbene spremembe in skupnost, ki ceni pravičnost, enakost in spoštovanje. Ta pristop ni le skladen z našo dolgoročno vizijo, temveč prispeva tudi k bolj vključujoči družbi in krepi našo vlogo zaupanja vrednega in transparentnega podjetja, ki resnično ceni ta načela.

Kateri so glavni cilji politik raznolikosti in vključevanja podjetja IKEA?

Enakost je temeljna človekova pravica, ki se odraža v naših vrednotah. Kot humanistično podjetje, ki temelji na vrednotah, verjamemo, da si vsak posameznik zasluži pošteno obravnavo in enake možnosti, ne glede na njegovo poreklo ali identiteto. Naša vizija je svet brez homofobije, transfobije in bifobije in želimo, da se ljudje počutijo cenjene zaradi tega, kdo v resnici so, in ne zaradi tega, kaj so.

Kako se je z leti razvil pristop podjetja IKEA k raznolikosti in vključevanju?

Z leti smo postali pogumnejši, ne bojimo se spregovoriti in začeti dialoga. Na začetku smo se osredotočali predvsem na enakost spolov, saj je ta zakoreninjena v švedski družbi in je v DNK podjetja IKEA že od prvih začetkov. Pozneje smo v svoj program »Ljudje in planet« dodali še druge teme, najprej interno, nato pa tudi javno – LGBT+, ljudje z oviranostmi in begunci. Zakaj? Ker bi moral imeti vsak človek enake pravice in ker si vsi zaslužijo enake možnosti.

Družba IKEA je sprva poudarjala enakost spolov, kasneje pa je dodalo še teme, kot so pravice LGBTQ+, ljudi z oviranostmi in beguncev. FOTO: Dušan Milenković
Družba IKEA je sprva poudarjala enakost spolov, kasneje pa je dodalo še teme, kot so pravice LGBTQ+, ljudi z oviranostmi in beguncev. FOTO: Dušan Milenković
Katera izkušnja ali pobuda, povezana z raznolikostjo in vključevanjem, je v času vašega službovanja v podjetju IKEA na vas naredila največji vtis?

Da bi sodelavcem pomagali bolje razumeti in spoštovati raznolikost, smo med lansko kampanjo IDAHOT (Mednarodni dan proti homofobiji, bifobiji in transfobiji – angl. The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) uporabili metodo človeških knjižnic. Ta inovativni pristop jim je omogočil, da so si osebo »izposodili« kot knjigo, prisluhnili njenim osebnim zgodbam in postavljali vprašanja, kar je spodbudilo globlje razumevanje, podporo in vključenost.

Poleg tega smo se osredotočili tudi na doseganje in ohranjanje uravnotežene zastopanosti spolov na vseh vodstvenih ravneh. Trenutno 58 % vodstvenih funkcij v družbi IKEA Slovenija zasedajo ženske, kar odraža naš cilj uravnotežene zastopanosti spolov 50 : 50 v vseh državah in funkcijah organizacije.

Zelo sem ponosen tudi na našo pobudo veščine za zaposlitev, katere cilj je okrepiti položaj beguncev in njihove zmožnosti za vključevanje na trg dela in v družbo. Več kot polovica udeležencev na naših trgih je v šestih mesecih po programu našla zaposlitev bodisi v podjetju IKEA bodisi drugje.

Katere posebne dejavnosti je podjetje IKEA načrtovalo za mesec ponosa za spodbujanje vključevanja in sprejemanja v domovih in skupnostih?

V preteklih letih smo si pridobili ugled kot zagovorniki pravičnejšega in enakopravnejšega sveta, v katerem se pripadniki skupnosti LGBT+ počutijo dobrodošli, spoštovani in cenjeni zaradi tega, kdo so. Letos smo za IDAHOBIT in mesec ponosa predstavili našo platformo »Skupaj smo boljši«, ki se osredotoča na boj proti predsodkom in strahu ter spodbuja strpnost in vključenost. Ta pobuda odraža našo stalno zavezanost tem načelom kot delu naše dolgoročne strategije. V okviru stalnih prizadevanj aktivno podpiramo skupnost LGBT+ s sodelovanjem na različnih dogodkih, dvigovanjem mavrične zastave in spodbujanjem zavezništva znotraj naše organizacije.

Na kakšne načine podjetje IKEA spodbuja bolj vključujoče delovno okolje in ali lahko navedete nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko posamezniki v vsakdanjem življenju postanejo učinkoviti zavezniki skupnosti LGBT+?

V podjetju IKEA imamo politiko ničelne tolerance do vedenja, ki ni v skladu z našimi vrednotami, in pri nas ni prostora za diskriminacijo. S spodbujanjem raznolikosti in vključenosti podpiramo vse, da so, kar so, kar vsem omogoča rast in uspeh.

Ker se zavedamo, da lahko pride do razkoraka med vključenostjo v družbi IKEA in družbo na splošno, podpiramo vključevanje in sprejemanje tako doma kot na delovnem mestu. Ta zaveza sega tudi onkraj našega neposrednega okolja, saj navdihujemo zaposlene, da sprejmejo naše vrednote ter postanejo zagovorniki in zavezniki vključevanja LGBT+ v svojih skupnostih. Tako zmanjšujemo vrzel in krepimo našo predanost tem načelom v širšem smislu.

Verjamemo v nežno opozarjanje na žaljiv jezik, da bi spodbudili bolj spoštljivo in vključujoče okolje, ter poudarjamo pomen potrpežljivosti in ustvarjanja toplega, varnega okolja, v katerem se lahko vsakdo izraža svobodno, kar posameznikom omogoča, da se odprejo, ko se počutijo pripravljene. Ta celoviti pristop nam pomaga zagotoviti, da naša zavezanost vključevanju ni le politika, temveč praksa, ki se kaže v vseh vidikih našega dela in sodelovanja s skupnostjo.

Ena izmed pobud družbe IKEA je bila metoda človeških knjižnic med kampanjo IDAHOT, kjer so sodelavci lahko prisluhnili osebnim zgodbam in tako bolje razumeli in spoštovali raznolikost. FOTO: Dušan Milenković
Ena izmed pobud družbe IKEA je bila metoda človeških knjižnic med kampanjo IDAHOT, kjer so sodelavci lahko prisluhnili osebnim zgodbam in tako bolje razumeli in spoštovali raznolikost. FOTO: Dušan Milenković

Kako podjetje IKEA namerava obravnavati in se spopasti s trendi naraščajoče sovražnosti do oseb LGBT+ po vsem svetu?

To nas ne bo ustavilo; predani smo zavezništvu, pripovedovanju zgodb ter navdihovanju in izobraževanju naših sodelavcev za spodbujanje družbenih sprememb. Naš cilj je ozaveščati javnost o izzivih, s katerimi se soočajo pripadniki LGBT+, in spodbuditi čim več ljudi, da svoje domove in skupnosti spremenijo v vključujoč prostor za vse.

Kakšno sporočilo bi radi posredovali v zvezi z vlogo podjetja IKEA pri spodbujanju pravic LGBT+ in vključenosti na delovnem mestu in širše?

Vsi bi morali imeti svoja prepričanja, ideje in misli. Vendar bi se morali vsi počutiti spoštovano in varno; najti bi morali skupne točke. Začeti in spodbujati bi morali odprt dialog, da bi bolje razumeli drug drugega. To nas bo pripeljalo do medsebojnega spoštovanja kljub našim razlikam. Naše razlike ne smejo nikoli voditi v nespoštovanje, če imamo enake vrednote. Te vodijo k osebni rasti in širšemu pogledu na družbo, človeštvo in kulturo.

S kakšnimi dodatnimi ukrepi namerava podjetje IKEA pospešiti svoja prizadevanja za raznolikost in vključevanje?

Raznolikost nas dela edinstvene, ljubezen pa je univerzalni jezik, ki nas povezuje. Ne smemo dovoliti, da predsodki omejujejo našo sposobnost sprejemanja in spoštovanja raznolikosti, temveč se moramo osredotočiti na to, kar nas združuje, in vedno pustiti ob strani tisto, kar nas ločuje. Prepričan sem, da lahko z razumevanjem, podporo in ljubeznijo zgradimo svet, v katerem bo vsakdo tisto, kar je najpomembnejše – svoboden. V podjetju IKEA z vsem srcem podpiramo pravico naših LGBT+ sodelavcev, da so to, kar so. Zavedamo se, da so enakost in pravice LGBT+ temeljne človekove pravice. Vendar se ne bomo ustavili pri tem spoznanju. Aktivno si prizadevamo za ustvarjanje vključujočega okolja in spodbujamo pozitivne spremembe v našem podjetju in širši skupnosti.

Ta zaveza se odraža v naših internih raziskavah, ki so pokazale, da se kar 82 odstotkov naših sodelavcev pri delu počuti svobodno, da so to, kar so. Podobno, 79 odstotkov sodelavcev meni, da so obravnavani spoštljivo, ne glede na razlike, 78 odstotkov pa, da je podjetje IKEA odličen kraj za delo. Ti podatki so spodbudni, vendar je naša naloga, da se zavedamo in sprejmemo, da proces vključevanja ni zaključen, dokler se vsak sodelavec ne počuti svobodnega tako v podjetju IKEA kot zunaj njega.


Naročnik oglasne vsebine je IKEA

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine