Popravek k članku: lz Salonita se manj praši, strupov pa je več

Delniška družba Salonit Anhovo se odziva na članek, objavljen na Delovi spletni strani 18. novembra.
Fotografija: Salonit Anhovo, d. d., na Arso ni podal vloge za povečanje sosežiga letne količine odpadkov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Salonit Anhovo, d. d., na Arso ni podal vloge za povečanje sosežiga letne količine odpadkov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V članku z naslovom Iz Salonita se manj praši, strupov pa je več, ki je bil objavljen dne 18. 11. 2019 na spletnem naslovu https://www.delo.si/novice/slovenija/iz-salonita-semanj-prasi-strupov-pa-je-vec-250357.html, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki o delovanju in posledicah delovanja Salonita Anhovo, d. d.

Ne držijo trditve, da se je spremenila sestava emisij, da so emisije bolj škodljive in da zdaj Salonit Anhovo, d. d., obremenjuje okolje s kemikalijami. Emisije v Salonitu Anhovo, d. d., so ves čas izražene z istimi parametri (snovmi) in vse izmerjene vrednosti so ves čas bistveno pod mejnimi vrednostmi. Pokazatelj stanja v okolju je kakovost zraka, ta pa je v Anhovem boljša kot v večini krajev v Sloveniji.

Zavajajoča je relativna primerjava mejnih vrednosti cementarne in sežigalnice za izbrane parametre. Kljub bistveni razliki v tehnologijah so mejne vrednosti večine parametrov emisij enake za cementarne in sežigalnice, razlika je le pri mejnih vrednostih nekaterih posameznih parametrov, odvisnih od tehnologije, narave procesa in surovin. Kljub določenim razlikam med mejnimi vrednostmi cementarn in sežigalnic pa je treba izpostaviti, da so dejansko izmerjene emisije Salonita Anhovo, d. d., bistveno nižje od mejnih vrednosti.

Ni res, da se emisije Salonita Anhovo, d. d., z leti povečujejo. Ne drži tudi, da več uporabe odpadkov samo po sebi pomeni tudi večje emisije. Gre za strogo nadzorovano uporabo le določenih vrst odpadkov, ki so primerni za termično izrabo v cementarnah.

Nadalje tudi ne drži, da ni še nihče proučil, kako v daljšem času »enormne količine snovi« vplivajo na zdravje ljudi. Zdravstveno stanje se stalno spremlja, tudi skozi daljša časovna obdobja, obstajajo pa tudi strokovne študije o zdravstvenih tveganjih emisij iz cementarn.

Zavajajoče in neutemeljeno je navajanje in primerjanje ocenjenih letnih emitiranih količin posameznih snovi, brez strokovno ovrednotenega prispevka cementarne in brez upoštevanja drugih bolj pomembnih virov emisij (npr. individualnih kurišč, prometa itd.), ki bistveno bolj vplivajo na kakovost zraka v okolju.

Ne drži, da je Salonit Anhovo, d. d., edino presojo vplivov na okolje doslej opravil v letu 2007. To ni bila edina presoja o vplivih na okolje, povezana z dejavnostjo Salonita Anhovo v občini Kanal ob Soči, sicer pa je bilo okoljevarstveno soglasje iz leta 2007 izdano za proizvodno kapaciteto cementarne, ki še ni bila dosežena.

Ne držijo tudi navedbe, da je Salonit Anhovo, d. d., podal Arsu vlogo za dovoljenje za povečanje letne količine sosežiga odpadkov. Salonit Anhovo, d. d., na Arso ni podal vloge za povečanje sosežiga letne količine odpadkov. Postopek, ki poteka, je šele prijava nameravanih sprememb naprave IED (cementarne), ki je združena s predhodnim postopkom. To je predpostopek, ki še ničesar ne dovoljuje, ampak razjasnjuje in določa nadaljnje upravne postopke ter potrebnost presoje o vplivih na okolje.

Preberite še:

Komentarji: