Kolikor šol, toliko različnih cen

Učbeniki, učna gradiva in šolski pripomočki
Fotografija: Nakupovanje učbenikov in ššolskih potrebšščin
Foto Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Nakupovanje učbenikov in ššolskih potrebšščin Foto Leon Vidic/delo

Eno izmed bistvenih vprašanj številnih staršev šoloobveznih otrok v teh dneh je, koliko jih bodo stali učbeniki in šolske potrebščine. Pri založbah, ki se ukvarjajo z učbeniki, pravijo, da na to vprašanje ni mogoče posplošeno odgovoriti. Cena je odvisna od programa vsake posamezne šole in celo posameznega razreda. Zelo posplošeno je mogoče reči le, da utegnejo starše osnovnošolca učni pripomočki stati od nič pa do približno 150 evrov - brez šolskih potrebščin.

Kot je znano, učbenike za obvezne predmete v osnovnih šolah učenci praviloma prejmejo iz učbeniških skladov, medtem ko je nakup delovnih zvezkov odvisen od tega, v kolikšni meri je predpisan s strani šole. Običajno se o tem dogovorijo na svetih staršev že konec preteklega šolskega leta. Cene paketov delovnih zvezkov so zelo različne glede na posamezne založbe, dejstvo pa je, da tudi paketi niso povsem enaki in jih ni mogoče objektivno primerjati. Vse je odvisno od tega, koliko in kakšne delovne zvezke za svoj predmet zahtevajo učitelji. In podobno je tudi s šolskimi potrebščinami, kot so zvezki, ravnila, šestila, barvice itd. To pomeni, da lahko govorimo o toliko različnih cenah, kolikor je šol v Sloveniji, saj vsak učiteljski kolektiv izbere gradivo, s katerim bo poučeval učence v aktualnem šolskem letu.

Tako ugotavljajo tudi pri Založbi Rokus Klett, a so na podlagi izračuna, temelječega na maloprodajnih cenah knjigarn in njihovih popustih ter drugih ugodnostih, prišli do naslednjih povprečnih vrednosti:

Razred        Delovni zvezki        Del. zv. in dod. gradiva

1.               28,05 €                             31,91 €
2.               36,59 €                             41,28 €
3.               40,89 €                             44,56 €
4.               56,93 €                             64,12 €
5.               56,11 €                             64,47 €
6.               68,45 €                             88,93 €
7.               67,50 €                             86,16 €
8.               81,89 €                             99,22 €
9.               64,52 €                             76,81 €

Direktor marketinga založbe Rokus Klett Wojtek Grudzinski k temu izračunu dodaja: Med posameznimi šolami so seveda razlike v vrednosti kompleta za posamezni razred, ki niso odvisne le od osebnega stila poučevanja posameznega učitelja ali osebne prakse. V še večji meri so razlike odvisne od tega, koliko avtonomije je pri izbiri učnih gradiv dopuščene učiteljem. To je povezano s pritiski sveta staršev, ki žal velikokrat gleda samo cene in ne kakovosti pouka. Tu so še samostojni delovni zvezki, ki – za razliko od učbenikov – ostanejo v lasti učencev tudi po koncu šolskega leta in jim lahko učenci koristijo pri pripravi na nacionalno preverjanje znanja. Ti so didaktično najbolj dovršena in najbolj učinkovita oblika učnega gradiva, vendar ta podatek na svetu staršev velikokrat nima odločilnega pomena. So pa tudi sveti staršev, ki imajo posluh ter zaupajo učiteljevi avtonomiji, zato si na takih šolah lahko privoščijo bogatejše komplete učnih gradiv. Hočem reči, da bi veljalo vzeti pod drobnogled tudi primere, ko so stroški učnih gradiv podpovprečno nizki, ne le ko so visoki. Kljub temu šolsko ministrstvo ene kaže kot zgled, druge pa graja."

Za primerjavo navajamo še izračun povprečnih stroškov za nakup delovnih zvezkov, ki so ga napravili pri driužbi Kopija-nova in temelji na podatkih iz leta 2017.

1. razred:        28,03 €
2. razred:        44,35 €
3. razred:        50,88 €
4. razred:        70,93 €
5. razred:        72,04 €
6. razred:        81,60 €
7. razred:        76,58 €
8. razred:        92,03 €
9. razred:        76,36 €


Vrste v knjigarnah ne izumirajo


Šole so sezname gradiv oddale že junija in starši oziroma učenci imajo od takrat možnost nakupa za novo šolsko leto, poudarjajo pri Mladinski knjigi Trgovina (MK), kjer največ nakupov beležijo med 15. avgustom in 10. septembrom. Učne pripomočke lahko kupijo preko spletne knjigarne Emka.si ali pa sezname gradiv in potrebščin s svojimi kontakti pustijo v knjigarni, ki jim najbolj ustreza, ta za njih pripravi vsa gradiva in jih nato pozove k nakupu. Starši pa se lahko, poleg teh dveh oblik nakupa, še vedno tudi postavijo v vrste v knjigarnah in na licu mesta izberejo primerno blago. V obeh primerih so cene enake, razlika je le v porabljenem časa ter poštnini oziroma transportnih stroških.

Ta tretja oblika, klasična, oblika nakupa je še vedno tudi prevladujoča in se zanjo, vsaj ko gre za šolške potrebščine, odloči skoraj 80 odstotkov staršev, pravijo pri MK. Razlog je, menijo, v tem, da lahko otroci v živo izbirajo zvezki z različnimi motivi, da jih lahko tudi potipajo in pogledajo. Enako je seveda z barvicami, svinčniki, radirkami ... Še posebej pri šolskih torbah oziroma nahrbtnikih, ki so ena dražjih potrebščin, je nakup z otipom in pogledom zelo pomemben.

Povpraševanje po neobveznem programu, predvsem po torbah in nahrbtnikih, je veliko, ugotavljajo pri Kopija - nova, kjer nudijo tudi storitev Vse za šolo v paketu, ki ga lahko dostavijo na želeni naslov. Kopija-nova na tak nači sodeluje s takorekoč vsemi, 450 od 452, osnovnimi šolami ter z večino srednjih šol. Ugotavljajo, da se trend spletnih nakupov povečuje in to predvsem zaradi preprostosti kupovanja. Pri njih je bila večina nakupov opravljena že zadnji teden junija, torej ob koncu šolskega leta, kupci pa naročeno blago prejmejo med 5. in 20. avgustom.

 

Komentarji: