Predstavitvena informacija

Kako slovenska podjetja postajajo vedno bolj samooskrbna

Slovenska podjetja se aktivno obračajo v zeleno smer. Samooskrbnost in varovanje okolja postajata pomembni vrednoti, ki usmerjata marsikatero odločitev.
Fotografija: Družba Petrol postaja ključni akter v prehodu k nizkoogljični družbi pri nas. FOTO: Petrol
Odpri galerijo
Družba Petrol postaja ključni akter v prehodu k nizkoogljični družbi pri nas. FOTO: Petrol

Prihodnost, ki smo si jo zamislili kot skupnost, je vedno bolj usmerjana v varovanje okolja. Podjetja, ki bodo upoštevala trajnostne cilje, si bodo zagotovila uspešno in dolgoročno poslovanje. Ključno je torej, da prevzamejo aktivno vlogo v prizadevanju za spremembe, ki vodijo v čim bolj brezogljično družbo.

Ne le z okoljskega vidika – sodobna podjetja morajo danes razmišljati daljnosežno tudi v luči negotovih energetskih razmer, kakršne so bile pred kratkim. Razmišljati v prihodnost pomeni torej načrtovati pogoje za čim večjo energetsko samooskrbnost.

Izbira zelene energije je hkrati odločitev za čistejše okolje in nižji ogljični odtis. Ta pristop ne le odraža zavezanost podjetij trajnostnim ciljem, ampak tudi utira pot k inovativnemu načinu poslovanja, ki združuje ekološko odgovornost z ekonomsko učinkovitostjo. S prevzemanjem vodilne vloge v energetskem prehodu podjetja ne samo izboljšujejo svoj energetski odtis, ampak postavljajo tudi nove standarde v svoji industriji in širše. V času, ko so okoljska vprašanja vse bolj v središču javne in poslovne pozornosti, je združevanje sončnih elektrarn, hranilnikov in polnilnic za električna vozila jasno sporočilo o zavezanosti podjetja trajnostni prihodnosti. Takšne inovacije krepijo poslovno uspešnost in tudi prispevajo k bolj zdravemu in trajnostno naravnanemu svetu za prihodnje generacije.

Da bi uspešno dosegli ta zeleni prehod, je ključno, da izberejo zanesljivega partnerja, ki jim bo zagotovil celovito rešitev – od svetovanja, izvedbe do hitre in redne podpore.

Pomembna razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. FOTO: Petrol 
Pomembna razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. FOTO: Petrol 

Petrol kot pravi partner na poti energetske samooskrbe

Kje torej začeti? Nedvomno pri partnerju, ki bo pravo zagotovilo uspeha. In v tem kontekstu Petrol nedvomno izstopa kot vodilni ponudnik celovitih energetskih rešitev za podjetja in mesta, ki želijo prevzeti aktivno vlogo v nizkoogljični družbi. Kot stabilno slovensko podjetje z bogato zgodovino in skoraj 80-letnim delovanjem na trgu združuje zanesljivost in inovativnost.

Petrol je s svojim širokim naborom energetskih storitev ponudil primerno energetsko rešitev po meri že več kot 1000 objektom – javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim, objektom za nego in zdravstvo, pa tudi kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim.

V svoji široki ponudbi vključujejo postavitev sončnih elektrarn v kombinaciji z industrijskimi baterijami in električnimi polnilnicami, vzdrževanje in upravljanje samooskrbnih skupnosti.

Pohvalijo se lahko z bogatimi referencami in uspešno izvedenimi projekti tako doma kot v širši regiji. Ti obsegajo tudi vsa področja, ki oblikujejo skupnosti in pametna mesta ter uporabnikom omogočajo večjo kakovost bivanja: daljinsko ogrevanje, pametne vode, pametna javna razsvetljava, pametne stavbe, pametni dom, pametna mobilnost, samooskrba, energetske skupnosti, dobava energentov, upravljanje odjema energije … 

Nova sončna elektrarna na strehi polnilnice Donata odraža zavezanost Atlantic Grupe k trajnostnim praksam ter prispeva k zeleni prihodnosti in okoljski odgovornosti podjetja. FOTO: Arhiv Atlantic Grupa.
Nova sončna elektrarna na strehi polnilnice Donata odraža zavezanost Atlantic Grupe k trajnostnim praksam ter prispeva k zeleni prihodnosti in okoljski odgovornosti podjetja. FOTO: Arhiv Atlantic Grupa.

Tako so na primer v sodelovanju z Atlantic Grupo nedavno zagnali sončno elektrarno, ki bo proizvedla 1,01 GWh energije na leto, kar zadostuje za približno 350 povprečnih gospodinjstev.

Med večjimi projekti velja izpostaviti tudi energetsko prenovo 59 ljubljanskih stavb – s tem so prestolnici pomagali do 3500 ton toplogrednih plinov manj na leto, kar je enako, kot če bi na novo zasadili 170.000 dreves.

Velik pečat so pustili tudi v Mariboru, kjer so s prenovo mestni občini zagotovili 500.000 evrov letnega prihranka, potem so tu še Luče, Kranj, Brežice, Izola, Koper – če naštejemo le nekatere.  

Kot ponudnik storitev pametnega upravljanja so prav v vrhu rešitev za pametne skupnosti in mesta, saj zagotavljajo upravljanje področij, ki so za mesta ključnega pomena: energija, stavbe, infrastruktura, učinkovita javna razsvetljava in mobilnost.

Prva slovenska samooskrbna energetska skupnost

Petrol se v vlogi partnerja, investitorja, izvajalca, upravljavca in vzdrževalca pionirsko postavlja v središče razvoja samooskrbnih skupnosti, pri čemer z inovativnim pristopom pri analizi porabe in projektiranju zagotavlja optimizacijo in maksimalen izkoristek energetskih rešitev. S svojo bilančno skupino ponuja možnost širitve in vključevanja novih virov električne energije ali partnerjev, s čimer povečuje učinkovitost in prilagodljivost projektov. Petrolova celovita podpora, ki sega od razvojne faze do zagotavljanja storitev, naredi sodelovanje v samooskrbnih skupnostih preprosto, zanesljivo in usmerjeno v prihodnost, s čimer se odpirajo nove dimenzije v svetu trajnostne energetike.

Luče FOTO: Petrol
Luče FOTO: Petrol

Takšno inovativno rešitev, ki je pravzaprav edinstven vpogled v mesta, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, je Petrol skupaj s partnerji v sklopu projekta Compile vzpostavil v Lučah. Z njihovo pomočjo je nastala prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji.  

V Lučah so se spopadali z različnimi izzivi, med katerimi je najbolj izstopala redna in zanesljiva dobava električne energije – zaradi razgibane naravne pokrajine so bile namreč v času vremenskih nevšečnosti pogoste prekinitve v dobavi električne energije. Da bi povečali samooskrbo z energijo, so izkoristili tudi naravne in obnovljive vire ter tako omogočili večjo popolno energetsko brezskrbnost. 

Tovrstne skupnosti skupaj neposredno sodelujejo pri prehodu v t. i. zeleno družbo s skupnim vlaganjem v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, njeno prodajo in distribucijo. Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ima taka skupnost številne koristi za vključene deležnike, vključno z razvojem lokalnega gospodarstva, ustvarjanjem delovnih mest, novimi načini vključevanja vseh udeležencev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, cenejšo energijo, samozadostnostjo in zanesljivostjo pri oskrbi z energijo.

Sončne elektrarne in polnilniki za večjo brezskrbnost

Integracija sončnih elektrarn s hranilniki energije in polnilnicami za električna vozila je napredna rešitev, ki podjetjem omogoča, da maksimizirajo svoje naložbe v obnovljive vire in prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Glavna prednost integracije sončnih elektrarn s hranilniki energije je možnost shranjevanja presežne energije za poznejšo uporabo. To omogoča podjetjem, da postanejo bolj samozadostna, saj lahko energijo, proizvedeno v času visoke sončne aktivnosti, uporabljajo tudi ponoči ali v oblačnih dneh. Poleg tega hranilniki energije omogočajo izravnavo porabe energije in s tem zmanjšanje stroškov, povezanih z visokimi tarifami v času največje porabe.

Z integracijo električnih polnilnikov se podjetja ne le odzivajo na rastoči trend električne mobilnosti, temveč tudi krepijo svojo podobo kot trajnostno usmerjene organizacije. Polnjenje električnih vozil z neposredno uporabo sončne energije iz lastnih sončnih elektrarn zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in ogljični odtis podjetja.

Petrol se lahko pohvali z največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji. FOTO: Petrol
Petrol se lahko pohvali z največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji. FOTO: Petrol

Petrol je pred časom uspešno končal pilotni projekt v Kozini, ki vključuje inovativno kombinacijo sončnih elektrarn z baterijskimi hranilniki in e-polnilnicami.

Kot zgleden partner v trajnostnem prehodu tudi Petrol postaja vedno bolj samooskrben. Na primer na vseh svojih polnilnih postajah zagotavljajo elektriko iz obnovljivih virov energije in tako počasi, a vztrajno delujejo v smeri trajnostno naravnane energetske družbe. S kombinacijo e-mobilnosti in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov želijo spodbujati bolj trajnostno mobilnost in prispevati k zmanjševanju onesnaževanja okolja.   

E-polnilnice – za manjšo odvisnost od fosilnih goriv

Elektrifikacija poslovnih in družinskih avtomobilskih flot je temeljni korak proti boljši prihodnosti, ki pa zahteva vzpostavitev ustrezne električne infrastrukture. V Sloveniji je Petrolova mreža e-polnilnic, ki jo uporablja več kot 90 % vseh voznikov električnih avtomobilov, ključni steber te preobrazbe. S skoraj 500 polnilnicami, razporejenimi ne le v Sloveniji, temveč tudi na Hrvaškem, v Črni gori in Srbiji, in s ciljem, da do leta 2025 presežejo 1500 polnilnic, je Petrolova infrastruktura hrbtenica električne mobilnosti v regiji.

V letu 2023 so v sodelovanju s partnerji odprli tri nove polnilne parke na ključnih lokacijah, kar še dodatno prispeva k lažji dostopnosti in uporabnosti. Poleg vzpostavitve pametne polnilne infrastukture pa v Petrolu poskrbijo tudi za elektrifikacijo voznega parka podjetij v obliki poslovnega najema. 

FOTO: Petrol
FOTO: Petrol

Družba Petrol postaja ključni akter v prehodu k nizkoogljični družbi pri nas. To dokazujejo številna impresivna vlaganja v obnovljive vire energije, ki obsegajo dve polji vetrnih elektrarn, številne sončne elekrarne in šest malih hidroelektrarn, s skupno načrtovano inštalirano močjo vetrnih in sončnih elektrarn do 164 MW do leta 2025.

Petrol – vizionarji, ki so začrtali pravo pot za prihodnost

V teku je tudi projekt gradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, s skupno močjo 22 MW, razprostranjene čez tri lokacije na Hrvaškem, ter gradnja nove vetrne elektrarne Dazlina. Petrol Green, projekt namestitve sončnih elektrarn na Petrolovih objektih, že prispeva 4,49 MW čiste energije, s čimer zagotavlja do 50 % energetske samooskrbe svojih prodajnih mest in omogoča zmanjšanje emisij CO2 za 2275 ton letno. Ta iniciativa vključuje tudi kombinacijo baterijskih hranilnikov in e-polnilnic, z načrti za širitev projekta na Hrvaško in raziskovanje možnosti v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Nadaljnje inovacije vključujejo pridobivanje geotermalne energije iz suhe vrtine v Lendavi in sodelovanje pri razvoju zelenega vodika, kar potrjuje Petrolovo vodilno vlogo v regionalnem zelenem prehodu.

FOTO: Petrol
FOTO: Petrol


Naročnik oglasne vsebine je Petrol