Predstavitvena informacija

Schüco obvešča

Pri nekaterih solarnih panelih je lahko prisotna napaka.
Fotografija: FOTO: Shutterstock/Eviart
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock/Eviart

Kot nekdanji proizvajalec kakovostnih solarnih panelov smo pred kratkim v okviru svoje obveze aktivnega in pasivnega spremljanja izdelkov žal ugotovili, da je lahko pri nekaterih naših solarnih panelih prisotna napaka. Ker je zagotavljanje varnosti izdelkov najvišje vodilo našega poslovanja, vedno poskrbimo za vse potrebne ukrepe, da pri uporabi izdelkov, ki jih izdelujemo, ne more priti do telesnih poškodb kupcev ali nepovezanih tretjih oseb.

Zaradi preventivne zaščite pri delu vas s tem dopisom opozarjamo na napako solarnih panelov, ki bi jo lahko povzročila pomanjkljiva poliamidna zadnja folija različnih dobaviteljev. V nadaljevanju opisana napaka se lahko pojavi pri panelih, ki smo jih dobavili med letoma 2011 in 2014.

Družba Schüco je zaradi incidentov na terenu ugotovila, da lahko pri nekaterih vrstah poliamidne zadnje folije različnih proizvajalcev pride do napačnih vzorcev, ki lahko privedejo do razpok v zadnji foliji. Potencialna nevarnost, ki izhaja iz te napake, je odvisna od materiala, lokacije in vrste namestitve, pa tudi od drugih dejavnikov.

V posebnih zunanjih vremenskih in okoljskih pogojih ni mogoče izključiti nevarnosti telesnih poškodb ali smrti zaradi električnega udara.

Od zdaj naprej se ne dotikajte delov sončne naprave, ki bi lahko bili okvarjeni zaradi zgoraj omenjenih napak v zadnji foliji, ne da bi izvedli spodaj navedene ukrepe za zaščito pred električnim udarom.

Prizadeti izdelki

Prizadeti tipi panelov in številke izdelkov

Prizadete bi lahko bile folije na zadnji strani naslednjih solarnih panelov, ki jih je podjetje Schüco prodajalo med letoma 2011 in 2013:

Oznaka Številka izdelka
MPE 225 PS 60 272367
MPE 230 PS 60 272368
MPE 230 PS 60 273178
MPE 230 PS 60 273182
MPE 235 PS 60 272369
MPE 235 PS 60 273179
MPE 235 PS 60 273183
MPE 240 PS 60 273180
MPE 240 PS 60 273184
MPE 245 PS 60 272774
MPE 245 PS 60 273181
MPE 245 PS 60 273185

Prav tako je lahko prizadeta folija na zadnji strani naslednjih solarnih panelov, ki jih je družba Schüco prodajala med letoma 2012 in 2014:

Oznaka Številka izdelka
MPE 240 PG 60 FA 274536
MPE 240 PG 60 FA 274537
MPE 240 PG 60 FA 274538
MPE 245 PG 60 FA 274540
MPE 245 PG 60 FA 274541
MPE 240 PG 60 FA 274576
MPE 245 PG 60 FA 274577
MPE 250 PG 60 FA 274578
MPE 250 PG 60 FA 274582
MPE 250 PG 60 FA 274583
MPE 225 PG 60 FA 274754
MPE 230 PG 60 FA 274756
MPE 255 PG 60 FA 274805
MPE 250 PS 60 FA 274972
MPE 250 PS 60 FA 274977
MPE 255 PS 60 FA 274978
MPE 260 PS 60 FA 274979

Nadalje bi lahko bile prizadete tudi folije na zadnji strani naslednjih solarnih panelov, ki jih je družba Schüco prodajala med letoma 2011 in 2012:

Oznaka Številka izdelka
MPE 210 PS 12 273220
MPE 210 PS 12 273308

Pomembni napotki

Če sami upravljate sončno elektrarno z zgoraj navedenimi solarnimi paneli, obvezno upoštevajte naslednja navodila:

  • Pregled ali nadzor sončne elektrarne izvajajte samo pod naslednjimi pogoji:
  • Solarnih panelov se nikoli ne dotikajte, ne da bi izvedli ukrepe za zaščito pred električnim udarom. Brez ustreznih ukrepov se prav tako ne smete dotikati kablov ali vtičev, podkonstrukcije ali drugih delov sončne elektrarne.
  • Poskrbite, da nima dostopa do sončne elektrarne nobena nepoučena tretja oseba. Strokovnjake je treba pred začetkom dela opozoriti na omenjeno nevarnost.
  • Če ni mogoče zagotoviti, da ne bi imela dostopa do sončne elektrarne nobena nepoučena tretja oseba, morajo to sončno elektrarno strokovnjaki nemudoma demontirati in solarne panele odstraniti med odpadke v skladu z zakonskimi določbami.
  • To opozorilo obvezno in brez izjeme posredujte vsem osebam, ki delajo na sončni elektrarni ali bi lahko kako drugače prišle v stik z njo.


Naročnik oglasne vsebine je Schüco International KG