Sončne elektrarne za prihranek domov za starejše

Z novimi uredbami je sončne elektrarne preprosteje postaviti tudi na domovih za starejše, prva že omogoča prihranke.
Fotografija: Dom starejših občanov Lenart. FOTO: Nina Alič
Odpri galerijo
Dom starejših občanov Lenart. FOTO: Nina Alič

Ljubljana - Na domu starejših občanov Lenart je SunContract postavil sončno elektrarno in prevzel breme naložbe in vzdrževanja. Gen-I Sonce pa je postavil prvo sončno elektrarno na večstanovanjski hiši na Jesenicah in se ozira tudi po drugih večjih strehah.

»Investicija je najbolj smiselna, če je streha usmerjena na jug brez osenčenosti in poraba na lokaciji čim večja. Seveda pa se na terenu soočamo z odstopanji od prej omenjenega primera zato naša projekta ekipa na osnovi analize oceni vsak projekt posebej in pripravi najbolj optimalno postavitev sončne elektrarne tudi v primeru streh obrnjenih na vzhod in zahod. SONCE energija kot partner platforme SunContract projekt naredi po principu »na ključ«, kar v praksi pomeni, da od odločitve za postavitev sončne elektrarne vse prevzame in v vašem imenu ureja naše podjetje. Poleg tega pa strankam omogočimo tudi vključitev v platformo SunContract v okviru katere lahko spremljajo proizvodnjo in porabo ter se dogovorijo za prenos viškov proizvedene električne energije,« pravi Gregor Novak, direktor SunContracta.

Direktor doma starejših občanov Zlatko Gričnik. FOTO: Nina Alič
Direktor doma starejših občanov Zlatko Gričnik. FOTO: Nina Alič


V Gen-I pritrjujejo, da je pomembna usmerjenost in velikost strehe, pa tudi poraba. Dodajajo, da je pomebna tudi lokacija objekta. Družbe, ki postavljajo sončne elektrarne, namreč opozarjajo, da je treba za svojo napravo dobiti soglasje elektrodistribucijskih podjetij, ki pa teh ponekod zaradi šibkega omrežja ne izdajajo. »Na podlagi pridobljenih podatkov pripravimo projekt sončne elektrarne, ki bo pokrivala potrebe objekta, na katerem je nameščena ali pa bo, v skladu z novo sprejeto uredbo, kot skupnostna sončna elektrarna zagotavljala zeleno električno energijo tudi za sosednje objekte oziroma vlagatelje, ki nimajo pogojev za namestitev elektrarne na svoji strehi,« pravijo v Gen-I.


Vračilo naložbe v osmih letih


SunContract ima sklenjen dogovor z Domom za starejše občane Lenart, kjer so postavili sončno elektrarno z močjo 250 kilovatov (kW). Viške proizvedene elektrike prek platforme prodajajo končnim uporabnikom v Sloveniji. Zlatko Gričnik, direktor doma, je povedal, da so stroške za elektriko znižali za pet odstotkov, poleg tega pa pridobili celovit vpogled v proizvodnjo in porabo elektrike. »Tudi sam projekt je zastavljen kot prenosljiv, za kar je bil izkazan tudi interes na trgu,« pravi Novak.
Naložba v kilovat sončne elektrarne pri SunContractu znaša med 800 in 900 evrov, vračilna doba za naložbo pa je med osem in deset let, s subvencijo še manj.

»Eden prvih korakov na poti širitve in dostopnosti proizvodnje električne energije vseh prebivalcev je bila postavitev prve sončne elektrarne na večstanovanjskem objektu na Jesenicah. Ključno vlogo pri tem projektu so imeli stanovalci, ki so se združili in povezali. Projekt je v celoti podprla tudi jeseniška občinska uprava in s tem podkrepila vzpostavitev zelene transformacije v občini. Povpraševanja za postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo smo dobili od občinskih uprav, komunalnih podjetij, javnih zavodov in drugih ustanov, tudi iz domov za starejše občane. Postopki obravnave teh strank so kompleksnejši, ker so zavezane k javnemu naročanju in se zaradi obsežnejše birokracije postopek izvedbe nekoliko podaljša,« opozarjajo v Gen-I.

Sončne elektrarne osvajajo svet. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters
Sončne elektrarne osvajajo svet. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters


Sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi na Jesenicah ima 36,7 kW moči, na leto bo proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene elektrike. Emisije ogljikovega dioksida bo zmanjšala za 17 ton na leto in omogočila za dobrih 4.500 evrov letnih prihrankov pri rabi električne energije. »Veliko večino proizvedene elektrike bodo porabili stanovalci sami, le manjši del se bo vrnil v omrežje. Elektrarna ima 129 panelov, vrednost naložbe znaša 36.400 evrov, ki se bo povrnila v sedmih letih. Po sedmih letih bo elektrika za stanovalce »brezplačna«, edini strošek bosta prispevka za OVE in SPTE,« pojasnjujejo v Gen-I.


Povezava v sistem


Sončna elektrarna na strehi je za še večjo učinkovitost lahko povezana v sistem. Novak pravi, da po njihovih izkušnjah največ prihranka prinaša kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke. »Tako se gospodinjstvo lahko znebi visokih stroškov ogrevanja in stroškov za elektriko. Naložba je v tem primeru višja in lahko znaša do 20.000 evrov, a se tudi hitreje vrne, dolgoročno omogoča tudi višje prihranke,« pravi Novak in dodaja, da v zadnjem času strankam ponujajo tudi hranilnike elektrike in priključke za električna vozila, ki bodo še dodatno skrajšali vračilno dobo, saj bodo znižali prevozne stroške. Gen-I ima za zdaj v ponudbi kombinacijo sončne elektrarne in toplotne črpalke.


Skupnosti so prihodnost


SunContract povezuje zunanje vlagatelje in porabnike proizvedene energije s platformo SunContract, ki opravlja funkcijo tržnice in temelji na tehnologiji veriženja blokov. Sestavni del platforme je internet stvari. Na platformi spremljajo proizvodnjo in porabo ter izvajajo dogovore med podizvajalci in kupci električne energije. V Gen-I pa pravijo, da bi radi ravno s sončnimi elektrarnami na domovih za ostarele, izobraževalnih ustanovah, občinskih stavbah in tudi na individualnih hišah starejših občanov, podkrepili svoje trditve, da se moramo nujno povezovati v skupnosti ter se zavedati, da postavitve sončne elektrarne ne enačimo s trenutno investicijo, temveč jo obravnavamo kot naložbo za prihodnost.

Preberite še:

Komentarji: