Vsi proizvajalci naj plačajo

Namen je, tako MOP, da vsi proizvajalci plačajo stroške ravnanja z odpadno embalažo, kar zmanjša možnost nastajanja kupov.
Fotografija: Nova pravila naj bi onemogočila kopičenje odpadne embalaže in tudi požare. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Nova pravila naj bi onemogočila kopičenje odpadne embalaže in tudi požare. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo dalo osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo.

Na ta način, tako menijo na MOP, bodo podjetja spodbujena, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na naslov gp.mop@gov.si.

Zdaj se odpadna plastika spet kopiči, odvoz ne teče. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Zdaj se odpadna plastika spet kopiči, odvoz ne teče. FOTO: Uroš Hočevar/Delo


V zadnjih letih smo bili pogosto priča kopičenju odpadne embalaže v zbirnih centrih izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter več požarom teh odpadkov. »Da bi prekinili z obstoječo prakso nerednega prevzemanja odpadne embalaže ali celo ustavitvi prevzemanja teh odpadkov, so v uredbi določeni ukrepi, s katerimi naj bi se zagotovilo bolj redno prevzemanje odpadne embalaže, tako da ne bi bili več potrebni interventni ukrepi države za preprečevanje negativnih vplivov skladiščene odpadne embalaže na okolje in zdravje ljudi,« pravijo na MOP.

Več embalaže bo mogoče predelati, manj bo kupov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Več embalaže bo mogoče predelati, manj bo kupov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo


Uredba vsebuje tudi določbe za izvrševanje zakona o varstvu okolja, ki ureja register varstva okolja, ki ga vodi MOP, ter določbe o finančnem jamstvu iz zakona o varstvu okolja.

V Sloveniji imamo predelovalce plastike, vendar je zbrana odpadna embalaža pogosto slabše kakovosti. FOTO: Jure Eržen/Delo
V Sloveniji imamo predelovalce plastike, vendar je zbrana odpadna embalaža pogosto slabše kakovosti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Preberite še:

Komentarji: