Na počitnice le z urejenim zavarovanjem

Preverite veljavnost evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Uveljavljanje pravic se med državami razlikuje.
Fotografija: Pred odhodom na Hrvaško je dobro preveriti, kateri izvajalci storitev imajo sklenjeno pogodbo s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Foto: Primož Zrnec
Odpri galerijo
Pred odhodom na Hrvaško je dobro preveriti, kateri izvajalci storitev imajo sklenjeno pogodbo s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Foto: Primož Zrnec

Ljubljana – Če je vaši evropski kartici potekla veljavnost ali kartice sploh še nimate, je čas za naročilo. Opravite ga najmanj teden dni pred potovanjem v tujino, če želite kartico dobiti pravočasno in se tako izogniti neposrednemu plačilu visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Kartico, ki je brezplačna, je mogoče naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Med 15. junijem in 31. julijem na ZZZS pričakujejo povečano povpraševanje, saj bo veljavnost potekla kar 262.509 evropskim karticam.


Kje velja evropska zdravstvena kartica


Obseg pravic med začasnim bivanjem v tujini je tudi med pandemijo nalezljive bolezni covid-19 enak ter vključuje nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah. Do izteka prehodnega obdobja po izstopu Združenega kraljestva iz EU, torej do konca leta, je z evropsko kartico mogoče uveljavljati zdravstvene storitve tudi tam.

V državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zdravstvene storitve v teh državah zavarovane osebe uveljavljajo z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom, v Avstraliji je treba k evropski kartici priložiti tudi potni list. V nekaterih državah se mora zavarovana oseba pred uveljavljanjem zdravstvenih storitev zglasiti na uradu zdravstvene zavarovalnice v kraju začasnega bivanja.

V ZDA, Egiptu, Tuniziji, Turčiji in drugih državah tretjega sveta evropska kartica ne velja, zato na ZZZS svetujejo, naj sklenejo zavarovanci komercialno zdravstveno zavarovanje. V zasebnih zavarovalnicah pa priporočajo tako zavarovanje tudi za države, v katerih evropska kartica velja, saj ta nekaterih stroškov ne vključuje. Vsekakor se je pred potovanjem pametno pozanimati, do katerih storitev ste v določeni državi upravičeni, da potem ne bo neprijetnih presenečenj.

Pri tem so na ZZZS pozvali, naj državljani tudi pri sklenitvi komercialnih zavarovanj preverijo drobni tisk, ali jim polica krije zdravstvene storitve, povezane z epidemijo covida-19, saj jih več zavarovalnic ne krije.


Povračilo stroškov


Če so zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori morale stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same, jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na podlagi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov, v upravičenih primerih, povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Nekatere države so uvedle sistem participacije, ko morajo pacienti iz lastnega žepa prispevati določeno vrednost zdravstvene storitve, ki pa je ZZZS ne vrača.

Tudi lani so nekatere zavarovane osebe ZZZS seznanjale s težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. V zvezi s tem na ZZZS opozarjajo, da tam tako imenovane turistične ambulante nimajo sklenjene pogodbe s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO), zato je treba v teh ambulantah zdravstvene storitve v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Zavarovane osebe lahko izvajalce, ki imajo sklenjeno pogodbo s HZZO, poiščejo na njegovi spletni strani.

ZZZS je na podlagi prejetih zahtevkov zavarovanim osebam v lanskem letu povrnil 297.239 evrov. Najpogostejši razlog za plačilo zdravstvenih storitev in vložitev zahtevka za povračilo pri ZZZS je bilo v EU, EGP in Švici koriščenje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže (npr. pri zdravnikih na smučiščih, plažah, hotelih, turističnih ambulantah …). Najpogostejši razlog za vložitev zahtevka za povračilo plačanih nujnih zdravstvenih storitev v Bosni in Hercegovini je bilo neupoštevanje postopka uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev, ki ga določa Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino. Navedeni meddržavni sporazum namreč določa, da se mora zavarovana oseba z evropsko kartico in spremnim dopisom najprej zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja, samo v nujnih primerih pa se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Poleg tega nekatere zavarovane osebe vlagajo zahtevke za povračilo stroškov participacije, ki pa niso predmet povračila. Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovane osebe plačajo v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju, ZZZS v upravičenih primerih povrne v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Zavarovane osebe morajo zahtevkom za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini predložiti tudi originalne račune in medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, odpustno pismo, recepte za zdravila itd.).

Priporočajo tudi, da zavarovana oseba v zahtevku natančno opiše, kakšne zdravstvene storitve so ji bile v tujini nudene. Če morajo zavarovane osebe v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati same, morajo zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskem pristojnem nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju njihovega začasnega bivanja. V skladu z Meddržavnim sporazumom o zagotavljanju zdravstvenega varstva jim namreč ZZZS stroškov ne more povrniti.

Preberite še:

Komentarji: