Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Novi program Erasmus+ v 7 letih pričakuje 12 milijonov sodelujočih

Začel se je nov program Erasmus+, za katerega bo namenjenih več kot 26 milijard evrov.
Za celotno Evropo je za Erasmus+ namenjenih nekaj več kot 26 milijard evrov oziroma kar 80-odstotkov več kot preteklemu programu. FOTO: Getty Images
Za celotno Evropo je za Erasmus+ namenjenih nekaj več kot 26 milijard evrov oziroma kar 80-odstotkov več kot preteklemu programu. FOTO: Getty Images
2. 4. 2021 | 08:10
16. 4. 2021 | 14:14
3:49
Objavljen je razpis za nov program Erasmus+, katerega cilj je v sedemletnem obdobju (2021–2027) doseči 12 milijonov sodelujočih, kar je kar trikratnik števila udeležencev v preteklih sedmih letih.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem konkurenčnosti gospodarstva Unije. Novi Erasmus+ poudarja večjo vključenost, saj želi omogočiti sodelovanje čim več posameznikom, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi. Kot ključne pa izpostavlja vsebine in aktivnosti za ohranjanje okolja (zeleni Erasmus+) in za prehod na digitalno družbo.
 

Za Erasmus+ na voljo več kot 26 milijard evrov


FOTO: CMEPIUS
FOTO: CMEPIUS
Za celotno Evropo je za Erasmus+ namenjenih nekaj več kot 26 milijard evrov oziroma kar 80 % več kot preteklemu programu, saj Evropska unija prepoznava Erasmus+ kot ključno orodje za pripravo Evrope na digitalne in zelene spremembe.

Erasmus+ namreč daje poudarek krepitvi sposobnosti učiteljev in drugih izobraževalcev, ki pomagajo razvijati kompetence in karierne možnosti posameznikov ter spodbujajo njihovo aktivacijo na področjih, ki so strateškega pomena za trajnostni razvoj našega planeta. Program bo povečal tudi število mobilnosti na zeleno razvojno naravnanih področjih – posebna pozornost bo namenjena upravljanju naravnih virov, varovanju zemlje, ohranjanju zdravih oceanov itd.

Erasmus+ pa si bo prizadeval tudi za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Mobilnost je namreč eden ključnih mehanizmov programa, zato bodo udeležence z dodatnimi sredstvi spodbujali, da bodo izbirali prevozna sredstva z nizkim ogljičnim odtisom, na primer vlak. Z možnostjo izbire različnih oblik mobilnosti (kratkoročnih, skupinskih, virtualnih in kombiniranih) bo omogočal sodelovanje tudi tistim skupinam, ki se srečujejo z različnimi ovirami v mednarodnem sodelovanju.

Mednarodne učne mobilnosti sicer ostajajo ključen mehanizem programa Erasmus+, bo pa nov program kot odziv na hiter in velik tehnološki razvoj v zadnjem času ponudil še več možnosti za mednarodno sodelovanje na daljavo s spletnimi in digitalnimi aktivnostmi kot tudi v obliki partnerskega sodelovanja med institucijami.


FOTO: CMEPIUS
FOTO: CMEPIUS
CMEPIUS svetuje pri prijavi in izvajanju projektov


Erasmus+ zajema celotno vertikalo izobraževanja – od predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, terciarnega izobraževanja do izobraževanja odraslih.

Vsa področja izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ pa v Sloveniji pokriva CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

 
 

Naročnik oglasnega sporočila je CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine