Predstavitvena informacija

Odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja

Utekočinjen naftni plin odlikujejo številne lastnosti, zaradi česar je kljub alternativam, še vedno edina in najboljša rešitev.
Fotografija: Utekočinjen naftni plin (UNP) spada med najčistejša fosilna goriva in zaradi manjših obremenitev okolja je to odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja. FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
Odpri galerijo
Utekočinjen naftni plin (UNP) spada med najčistejša fosilna goriva in zaradi manjših obremenitev okolja je to odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja. FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin

Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP) več desetletij združuje najpomembnejše distributerje UNP na slovenskih tleh. Glavno poslanstvo združenja je povezovanje članov, ki delujejo na področju utekočinjenega naftnega plina in s svojim delovanjem težijo k razvoju, varnosti, zdravju ter enotnosti standardov med ponudniki UNP. Predsednik združenja GIZ UNP, gospod Tomaž Grm, nam je odgovoril na nekaj ključnih vprašanj, kaj nam omogoča UNP in zakaj je odločitev zanj res prava.
 
Kaj je pravzaprav UNP, utekočinjen naftni plin, kakšne so njegove prednosti?

Utekočinjen naftni plin (UNP) sodi med najčistejša fosilna goriva in zaradi manjših obremenitev okolja predstavlja odgovor na številne izzive trajnostnega razvoja. Gre za gorivo z nizko vsebnostjo ogljika ter nastane kot stranski proizvod pri črpanju zemeljskega plina in surove nafte (približno 60 % svetovne ponudbe pridobimo tako) ter rafineriranju nafte. V okviru pridobivanja torej izkoriščamo »naravni« proces – ali ga izkoristimo ali izgubimo. V redkih primerih ga črpamo neposredno iz zemlje ter predstavlja mešanico ogljikovodikovega propana in butana. Za pravilno, ekonomično in varno delo z UNP moramo poznati njegove glavne lastnosti, tako tekoče kot tudi plinaste faze. Pri prevozu in skladiščenju je UNP v tekočem stanju, za izgorevanje pa je uporaben samo v plinastem stanju.

Široka uporabnost, preprosta mobilnost in zanesljiva dobava so pomembne lastnosti, zaradi katerih je ta energent nepogrešljiv v sodobnih energetskih sistemih. Poleg tega, da je alternativa kurilnemu olju in trdim gorivom za ogrevanje, prav tako velja za čistejšo rešitev za cestna vozila.

Obstajajo tudi pomanjkljivosti?

Gre za alternativno gorivo, zato je izjemnega pomena njegova zanesljiva dobava in oskrba v trenutku, ko to potrebujemo. Slednjega številni drugi energenti ne morejo zagotoviti. Gre za udoben vir ogrevanja, ki pa zaradi cene morda ni vedno najugodnejša izbira. Slednje je v primeru ogrevanja potrebno razumeti širše kot zgolj primerjave stroška na enoto (litri/kWh ipd.). Uporabnik nima večjih dodatnih stroškov investicije, saj pridobi posodo za hrambo energenta v najem  ipd., prav tako pa ni odvisen od izgradnje dragega plinskega omrežja, druge infrastrukture ipd.

FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin


Zakaj priporočate ta vir energije, kako učinkovit je in kaj vse nam omogoča?

UNP je odličen premični vir energije - za distribucijo torej ne potrebujemo izgradnje nobenega omrežja. Izjemno je priljubljena uporaba plinskih jeklenk in so priročen premični vir energije za kuhanje in v industriji (viličarji ipd.). Njegova uporabnost je razširjena tudi v sistemih ogrevanja - v individualnih gospodinjstvih/hišah ali večstanovanjskih objektih, kmetijstvu in industriji ter za celotno ruralno področje. Prav tako je kompatibilen v sistemih z obnovljivimi viri energije ter sodobnimi energetskimi rešitvami.Več kot 15 mio avtomobilov v Evropi uporablja avtoplin.  V kakšni meri temu zaupamo Slovenci?

V Sloveniji je avtoplin možno napolniti na več kot 144 črpalkah. Tudi ponudba serijsko vgrajenih modelov je razširjena, zato z vidika dostopnosti ni več omejitev, kot so bile v preteklosti. Nenazadnje je UNP priljubljen tudi v športni industriji, denimo tudi v Formuli 1 nekateri tekmovalci uporabljajo vozila s souporabo plinskega pogona ipd. Trenutna cena, ki je praktično razpolovljena glede na ceno bencina ali dizla, je zelo konkurenčna za uporabnike. Naj omenim, da je bilo v Sloveniji v letu 2019 registriranih več kot 6000 vozil na avtoplin, kar tudi priča v priljubljenost tega vira.

FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin

 
Zakaj je UNP malone nujno orodje tudi za sodobnega slovenskega kmetovalca?

UNP predstavlja zanesljivo oskrbo z energijo, sistemi dogrevanja ali ogrevanja se enostavno regulirajo, zato je energent primeren za različne postopke v procesu predelave, sušenja ipd. Prav tako se pogosto uporablja za določene potrebe vzreje živali (predvsem perutninarstvo). Kot najčistejše fosilno gorivo ima minimalen vpliv na naravno okolje, kar je izjemnega pomena v tovrstnih panogah.

Kateri so sicer specifični primeri uporabe UNP?

V Sloveniji denimo imamo veliko planinskih postojank in zelo radi vidimo če nas tam pričaka topel obrok. Za to poskrbi prav plin v jeklenkah. Slednjega se dostavlja tudi na Kredarico in drugih kočah v visokogorju oziroma hribih. Kot že omenjeno je v uporabi v športni industriji (Formula1), nepogrešljiv je tudi v primeru turizma ter preživljanja kakovostnega prostega časa na prostem kot je kampiranje, v avtodomih ipd..

FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin


Kaj pa je osnovno poslanstvo vašega združenja?

Glavno poslanstvo gospodarskega interesnega združenja za UNP je povezovanje članov, ki delujejo na področju tovrstne ponudbe v Sloveniji in s svojim delovanjem težijo k razvoju, varnosti, zdravju ter enotnosti standardov med ponudniki UNP-a. Združenje aktivno zastopa interese članov ob sprejemanju zakonodaje s področja varnosti in dajatev, obenem pa predstavlja Slovenijo s članstvom v evropskih in svetovnih združenjih.

Čemu  namenjate največji poudarek oziroma kako spodbujate vaše aktivnosti pri varovanju okolja?

Zaveza vseh članov združenja je oskrba uporabnikov z energijo, ki ima čim manjši negativni vpliv na naravno okolje. UNP kot eno najčistejših fosilnih goriv je tako v danih razmerah in ob razpoložljivih drugih zanesljivih alternativah še vedno pomemben vir oziroma rešitev. V okviru posameznih članov nastajajo iniciative in programi, ki osveščajo tako zaposlene kot uporabnike na širšem področju varovanja okolja – preventivne pobude – s katerimi lahko vsak posameznik v svojem vsakdanjem življenju veliko prispeva k varovanju okolja (tajnostna mobilnost, ravnanje z odpadki, varčevanje energije ipd.).

FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin


S članstvom v Evropskem združenju za utekočinjen naftni plin in Evropskem združenju za tehnične pline pri GIZ UNP spremljate dogajanje na svetovnem in evropskem trgu energetike ter se zavzemate za raziskave, ki omogočajo nadaljnji razvoj na področju UNP. Kaj pa je trenutno novega tudi na področju zakonodaje ter cen za UNP?

Res je, z združenjem aktivno spremljamo dogajanje tako na nacionalnem kot širšem – evropskem in svetovnem področju. V okviru plinastih goriv se pojavljajo tudi sodobne alternative, kjer je proizvodnja vezana izključno na odpadne surovine oziroma določene procese proizvodnje še čistejšega vira. V Evropi so že na voljo bio alternative UNP, ki se proizvaja iz 100 % obnovljivih virov. Bioplin je mogoče pridobiti iz skoraj iz vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika, glede same uporabe pa je povsem kompatibilen z opremo, ki se uporablja za shranjevanje in uporabo UNP.
 
Na oblikovanje cene UNP vpliva več dejavnikov, poleg politike dobavitelja, na to vpliva predvsem spremembe nabavnih cen naftnih derivatov na trgu ter veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji. V Sloveniji smo odvisni od uvoza energenta, zato smo v veliki meri odvisni od gibanja cen na svetovnem trgu. V letošnjem letu beležimo že številne podražitve naftnih derivatov, kar občutimo tudi potrošniki. Ponudniki se trudimo zagotavljati optimalne nabavne pogoje, vendar na končno ceno v največji meri vplivajo razmere na trgu, ki pa so letos izjemno nepredvidljive.

FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin
FOTO: Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin 

Naročnik oglasne vsebine je GIZ UNP - Gospodarsko združenje za utekočinjeni plin