Proti geodetom Dolenjci vložili tožbo

Tretja razvojna os: Na MOP pravijo, da po odločitvi evropske komisije prostorski načrt za vzhodno novomeško obvoznico velja, v Društvu Novo mesto so prepričani v nasprotno
Fotografija: Mateja Jaklič FOTO: osebni arhiv
Odpri galerijo
Mateja Jaklič FOTO: osebni arhiv

Novo mesto – Pri umeščanju vzhodne novomeške obvoznice v prostor Evropska komisija (EK) ni prepoznala kršitve evropskega pravnega reda. Medtem ko so na okoljskem ministrstvu prepričani, da to pomeni, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za bodočo cesto od dolenjske avtoceste do priključka Maline ostaja v veljavi, pa v Društvu Novo mesto, ki se je pritožilo na uredbo, pravijo, da ni še nič odločeno.

Uredba je bila sprejeta leta 2012, leto kasneje pa je Društvo Novo mesto skupaj s 70 podpisi krajanov KS Ločna – Mačkovec na EK vložilo pritožbo. V njej so opozorili, da v postopku priprave in sprejema uredbe ni bilo zagotovljenega dostopa do pravnega varstva, da javnost v postopek ni bila vključena in o njem ni bila ustrezno obveščena. Državi so očitali, da je na območje, kjer je bila po veljavnem občinskem prostorskem načrtu predvidena nivojska dvopasovna mestna vpadnica s kolesarskimi stezami in drevoredom, umestila štiripasovnico, na kar javnost ni imela nobenega vpliva.


Macedoni: ovir ni več


»Ker Evropska komisija kršitve evropskega prava oziroma Aarhuške konvencije ni prepoznala, tudi ni sprožila nadaljnjih postopkov pred evropskim sodiščem, temveč je postopek kršitve zaprla. S sprejemom nove prostorske in gradbene zakonodaje so bili namreč uspešno odpravljeni tudi drugi splošni očitki Evropske komisije glede sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju,« so za Delo sporočili z MOP. »Pristojne institucije so odločile, da ni ovir za začetek izvedbe ključnega razvojnega projekta za Dolenjsko in Belo Krajino, ki je po desetletjih čakanja z zagotovljenimi sredstvi za prvi odsek zdaj tik pred realizacijo. Nadaljnje odlašanje z začetkom gradnje bi pomenilo veliko škodo za razvoj tega območja,« je odločitev EK za Delo komentiral novomeški župan Gregor Macedoni.


Problem uredbe o DPN ostaja


Država je oktobra leta 2017 res sprejela nova gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora (veljata od junija letos), toda EK je glede priprave in sprejema sporne uredbe društvo obvestila, da neskladnost z direktivami EU še vedno ostajajo. Komisija namreč ugotavlja, da je Republika Slovenija na podlagi pritožbe sicer svojo zakonodajo res uskladila z evropsko okoljsko, a je stanje uredila le za vnaprej, niso pa rešene težave glede uredbe o DPN iz leta 2012, ki je bila sprejeta na podlagi še stare zakonodaje.

»EK torej pričakuje, da bo država ugotovitve glede neskladnosti uredbe, na podlagi katerih je dobila opomin, upoštevala in kršitve odpravila sama z razveljavitvijo uredbe o DPN oziroma jo spremenila na način, da bo skladna tako z ustavo kakor s predpisi EU,« je za Delo povedala Mateja Jaklič iz Društva Novo mesto. EK je tudi ocenila, da bo lahko društvo svoje pravice uveljavilo po zdaj veljavni novi zakonodaji, in sicer tako, da bo vložilo tožbo zoper gradbeno dovoljenje, in da zato ni potrebe, da EK nadaljuje postopek pred evropskim sodiščem. »In zato je komisija primer zaprla,« je poudarila Jakličeva.
Geodetska uprava je lastnikom zemljišč že izdala odločbe o parcelaciji zemljišč na podlagi sporne uredbe o DPN, zoper katere je društvo Novo mesto pomagalo pripraviti pritožbo in tožbo na upravno sodišče. Upravni spor še ni končan.

Komentarji: