Več nakupovalnih središč brez uporabnega dovoljenja, en objekt nelegalen

V nadzoru je bilo deset nakupovalnih središč, med njimi Supernova Rudnik, Hala56 za prireditve in Aleja Šiška v Ljubljani, Park center Koper ...
Fotografija: Pri preverjanju, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. FOTO: Roman Šipić/Delo
Odpri galerijo
Pri preverjanju, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. FOTO: Roman Šipić/Delo

Gradbena inšpekcija je v nadzoru desetih nakupovalnih središč izdala šest odločb zaradi neskladne uporabe objektov, pri čemer so v petih zadevah zavezanci že pridobili uporabna dovoljenja in inšpekcija je postopke ustavila. Izdana je bila tudi ena odločba za nelegalen objekt; odrejena je bila ustavitev gradnje in vzpostavitev prvotnega stanja.

Kot je danes objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, so preverjali nakupovalna središča in stavbe splošnega družbenega pomena Supernova Rudnik (vključno s kinodvorano in novim prizidkom k nakupovalnemu središču), Hala56 za prireditve in Aleja Šiška v Ljubljani, Park center Koper, Ali center Stop shop v Celju, Liberty Spa v Sežani, Nakupovalni center Supernova v Kranju, Nakupovalni center Maximus Murska Sobota, Eurospin Brežice in Europark Maribor.

Inšpektorji so v akciji opravili 50 rednih inšpekcijskih pregledov, uvedli so 18 inšpekcijskih postopkov, v dveh zadevah še ni odločeno.

Preverjali so predvsem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja in ali so zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba gostinskih stavb. Prav tako so preverjali, ali je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje, in skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Izdali so šest odločb zaradi ugotovitve neskladne uporabe objektov in eno zaradi ugotovitve nelegalnega objekta. Z njimi so inšpektorji prepovedali uporabo objektov do izdaje uporabnega dovoljenja. V petih zadevah so zavezanci že pridobili uporabna dovoljenja in inšpekcijski postopki so bili ustavljeni.

Ena odločba je bila izdana za nelegalen objekt. Zavezancu je bila odrejena ustavitev gradnje ter vzpostavitev prvotnega stanja.

Pri preverjanju, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Preberite še:

Komentarji: