Predstavitvena informacija

Izzivi pri povezovanju pametnega omrežja

Razogljičenje proizvodnje električne energije je nujno.
Fotografija: Foto Beein
Odpri galerijo
Foto Beein

Na ta način bo Slovenija dosegla podnebne cilje iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Pripravljeni na 55, mora brez odlašanja izvajati razogljičenje proizvodnje električne energije. Pri tem je elektroenergetski sistem (EES) pred velikimi izzivi, ki so posledica predvsem masovne integracije razpršenih obnovljivih virov in novih načinov rabe električne energije – elektrifikacija ogrevanja s toplotnimi črpalkami in elektrifikacija osebne mobilnosti. Vsi ti dejavniki vsekakor močno vplivajo na delovanje in razvoj celotnega elektroenergetskega sistema. Še posebej je izpostavljeno distribucijsko omrežje, saj se vanj integrira velika večina razpršene proizvodnje in naprav novih načinov rabe električne energije. Posledično pa se povečuje potreba po razvoju in spremembah EES v obliki decentralizacije in digitalizacije.

Pri tako zapletenem ekosistemu ni enotnega pristopa za zagotavljanje povezljivosti. Ključni elementi omrežja so že dobro povezani z optičnimi povezavami. Drugi elementi, kot so števci, vremenske postaje in posamezni senzorji IoT, so veliko bolj množični in porazdeljeni na velikem geografskem območju, zato niso primerni za povezovanje z optiko. Razvoj industrijskega interneta stvari (IIoT) povečuje standardizacijo povezljivosti teh naprav. Tu se ponuja priložnost telekomunkacijskim podjetjem pri vzpostavitvi varne, zanesljive in zmogljive brezžične povezljivosti med napravami (M2M).

Enotna IKT-platforma se lahko uporablja na različnih praktičnih primerih, kot so odčitavanje števcev, nadzor vegetacije, lociranje napak na nizkonapetostnem omrežju in upravljanje razpršenih elektrarn, ter zagotavlja učinkovit način povezovanja. Hkrati pa omogoča visoko odzivnost omrežja ter njegovo varno in stabilno delovanje.

Enotna IKT-platforma Foto Depositphotos
Enotna IKT-platforma Foto Depositphotos

Družba BeeIN je namenski mobilni operater za industrijo, ki se osredotoča predvsem na energetiko, pametne tovarne in logistiko. Aktivno proučuje različne primere uporabe v EES, ki zahtevajo nove pristope povezljivosti na podlagi posameznih ključnih kazalnikov delovanja. To so na primer maksimalna dovoljena zakasnitev, pasovna širina, razpoložljivost, potrebe po časovni sinhronizaciji in redundanci.

BeeIN ne želi biti samo ponudnik povezljivosti, temveč je tudi ponudnik digitalnih rešitev. Zato se povezuje v ekosistem s partnerji in skupaj z njimi oblikuje portfelj storitev. Prepričani smo o pomembnosti našega poslanstva in da je razmere v EES mogoče uspešno obvladovati le z uporabo sodobnih rešitev pametnih omrežij, ki seveda temeljijo na IKT.

Če je bilo 20. stoletje elektrificirano, bo 21. stoletje hiperelektrificirano: pametno, porazdeljeno in povezano tako rekoč v realnem času. To bo preprosto edini način.


Naročnik oglasne vsebine je BeeIN