Pomen in cilj strokovnih usposabljanj v športu in veljavnost licenc

Fotografija: ni podpisa
Odpri galerijo
ni podpisa

Področje športa, tudi področje fitnesa, je v vedno večjem globalnem in lokalnem razvoju. Ta je viden na strokovnem kot tudi vsebinskem programskem področju, kaže se na vsakem koraku, najbolj pa izstopajo marketinško podprte 'modne fitnes vadbe' in hitri seminarji.

Na teh se podeljuje t.i. licence, pri katerih pa udeleženci žal niso dovolj informirani o tem, da le-te ne omogočajo resnega strokovnega dela v športu, temveč predstavljajo bolj nekakšno 'dodatno trendovsko izpopolnjevanje'.

Pomen rednega strokovnega usposabljanja

Pri vseh prizadevanjih Fitnes zveze Slovenije (FZS) in ostalih institucij, ki so odgovorne za področje strokovnega usposabljanja in licenciranja v športu, še vedno prihaja do napačnega razumevanja in pomena rednega strokovnega usposabljanja. Imamo veliko primerov, ko mnogoštevilni posamezniki opravijo 'vikend strokovno usposabljanje' (Zumba, LessMills, vaditelj aerobike XY organizacije...) in so prepričani ter verjetno tudi verjamejo, da imajo s tem izpolnjene vse pogoje za strokovno delo v športu.

Redno usposabljanje strokovnih delavcev v športu se izvaja z namenom in ciljem, da posamezniki pridobijo določeno stopnjo strokovne usposobljenosti za delo v športu (strokovni delavec I., strokovni delavec II., strokovni delavec III.). Pridobljena strokovna usposobljenost je permanentna in je pogoj za pridobitev licence.

Licenco za strokovno delo v športu torej lahko dobimo če imamo: strokovno usposobljenost ali izobrazbo športne smeri (študij na Fakulteti za šport ali kakšni podobni izobraževalni instituciji). Licenca se podeljuje za določeno časovno obdobje (običajno nacionalne športne zveze podeljujejo licence za obdobje 1 leta), zato jo je potrebno stalno podaljševati.

V čem je smisel tega podaljševanja? Podaljševanje licenc za delo v športu se izvaja predvsem iz enega razloga – zagotoviti aktualno (osveženo) znanje strokovnim delavcem. Brez licenc bi se namreč lahko kaj hitro zgodilo, da bi nekdo opravil strokovno usposobljenost, nato pa bi se "časovno strokovno upokojil" in bi svoje udeležence v športni vadbi učil po metodah in vsebinah, ki so že zastarele oz. niso aktualne ali še huje, so nepravilne (možnost poškodb).

Pogoji za samostojno delo v športu

Na FZS se žal prepogosto srečujemo s primeri, ko se posamezniki ne zavedajo, kakšni so pogoji za samostojno strokovno delo v športu. Poštena informiranost je vsekakor velikega pomena, vendar je odvisna od zainteresiranosti posamezne osebe.

Potrebno se je zavedati, da pri redni športni vadbi kompleksno posegamo in vplivamo na človeško telo, ki je unikatno in nikakor ni nepomembno, kako ga obravnavano. Napačna obravnava oz. napačni treningi (vadbe), lahko povzročijo več škode kot koristi.

Zakonodaja na področju športa v Republiki Sloveniji je jasna. Delo v športu lahko opravlja le oseba, ki ima za to ustrezno strokovno usposobljenost ali športno izobrazbo ter veljavno licenco. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj s Strokovnim svetom RS za šport potrjuje nacionalnim športnim zvezam (tudi FZS) le tista strokovna usposabljanja, ki zadostujejo predpisanim merilom za obseg predavanj, strokovne vsebine, zahtevnost, kompetence.

Brezplačni informativni fitnes dnevi

Na FZS se trudimo, da bi s pomenom strokovnih usposabljanj seznanili tudi širšo laično javnost, predvsem zaradi slabe informiranosti tistih, ki obiskujejo fitnes vadbo, ter posledično nastajanju nepotrebnih poškodb.

Prav zato smo se odločili, da organiziramo informativne fitnes dneve, ki bodo brezplačno dostopni prav vsem. Javnost želimo obvestiti o pomenu strokovnosti, pravilnih izvedbah vaj, zdravemu načinu življenja in seveda razlikah med franšiznimi marketinško obarvanimi "licencami" in licencami, ki so veljavne na trgu dela v RS.

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju: obiščite nas na razpisanih terminih, ki jih najdete na uradni spletni strani Fitnes zveze Slovenije (pod prihajajočimi dogodki), ter na strokovna usposabljanja (akcijski paket vaditelj + inštruktor), s pričetkom 22. oktobra 2016.

Ne pozabite, vaše telo je le eno, zato je pomembno, kako in na kakšen način boste skrbeli zanj.

ni podpisa
ni podpisa

Več iz te teme:

Komentarji: