Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zdravje

Domovi upokojencev: Škodljiv razpis ministrstva za zdravje naj umaknejo

S projekti za 6,1 milijona evrov načrtuje ministrstvo medikalizacijo starejših, kar je korak nazaj v dolgotrajni oskrbi.
Pomoč starejšim doma
Pomoč starejšim doma
Milena Zupanič
23. 4. 2018 | 11:12
23. 4. 2018 | 13:00
5:29
Skupnost socialnih zavodov, ki vključuje predvsem domove upokojencev, zahteva umik razpisa ministrstva za zdravje, vrednega 6,1 milijona evrov, od česar je 80 odstotkov evropskih sredstev. Razpis je škodljiv in zakonsko dvomljiv, pravijo, zato se skupnost pripravlja na tožbo, če ga ministrstvo ne bo umaknilo.

Podlaga za razpis neprimeren zakon o dolgotrajni oskrbi

»Ob objavi razpisa smo izjemno začudeni, saj izhaja iz delovnega osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga deležniki zavrnili kot povsem neustreznega. Še več, zdaleč prevladujoče je bilo mnenje, da pomeni velik korak nazaj glede na trenutno raven skrbi za starejše in druge uporabnike dolgotrajne oskrbe,« so sporočili iz skupnosti socialnih zavodov.

Starejši kot telo brez socialnih potreb?

Poudarjajo, da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je predlagala ministrica, medikalizira dolgotrajno oskrbo, kar pomeni, da bi bil »uporabnik obravnavan zgolj kot fizično telo, na katerem se izvajajo različni zdravstveni postopki. Takšen pristop je povsem zastarel in neprimeren, saj ob skrbi samo za osnovne fiziološke potrebe zanemarja uporabnike kot posameznike z različnimi fizičnimi in socialnimi potrebami,« piše sekretar skupnosti Jaka Bizjak.

Dvom v zakonitost

Skupnost dvomi o zakonitosti in preglednosti razpisa, kajti objavilo ga je ministrstvo vlade v odstopu, ki lahko opravlja le tekoče posle. Skrajno nenavaden je način objave, menijo, saj je bil objavljen zgolj v uradnem listu (13. aprila), ne pa tudi na spletni strani ministrstva, kot je to običajno. Hkrati razpisno besedilo določa, da so lahko vodilni partnerji izvajalci patronaže, torej zdravstveni domovi in izvajalci pomoči na domu, kar krepi očitke, da se ministrstvo za zdravje še vedno ni odreklo zgrešeni medikalizaciji dolgotrajne oskrbe.


Razpis na kožo nekaterih?

»Način objave in razpisni pogoji vzbujajo dvom, da pripravljavci razpisa dajejo prednost točno določenim prijaviteljem. Težko si je drugače razlagati dejstvo, da je en zdravstveni dom že na dan objave razpisa na televiziji lahko povedal, da se bo nanj prijavil, in že predstavljal rešitev, ki je bila zelo podobna razpisnim predlogom. Predstavljeni razpis se ne loteva glavnega problema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, to je dejstva, da uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe te pretežno plačujejo iz lastnega žepa. Čeprav je delež plačil iz žepa eden največjih v Evropi, se ta še vedno povečuje, razpis pa se bistvu problema, ki ga politika ne zna rešiti, spretno izogne in se ukvarja s podrobnostmi, ki ne bodo v ničemer izboljšale položaja upravičencev,« pravi Bizjak.

Če ministrstvo razpisa ne bo umaknilo, bodo v skupnosti razmislili o prijavi ustreznim institucijam, da bodo preverile njegovo transparentnost in zakonitost, napoveduje Bizjak. Ali ga bo?

Ministrstvo: Razpisa ne bomo umaknili

»S predlogom skupnosti socialnih zavodov za umik javnega razpisa za izbor operacij Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, uradno nismo bili seznanjeni,« so z ministrstva za zdravje odgovorili včeraj na vprašanje Dela. In tudi: »Razpisa ne nameravamo razveljaviti. Po našem mnenju bodo pilotno preizkušeni pristopi ključni za boljšo integracijo sistema dolgotrajne oskrbe.«

Cilja: vstop v sistem dolgotrajne oskrbe in koordinacija med izvajalci

Pojasnjujejo, da »lahko pilotni projekti pomembno pomagajo pri nadaljnji pripravi zakonodajnih rešitev z odgovori na ključne dileme, ki so bile izpostavljene tudi v javni razpravi. Med drugim vstopanje v sistem dolgotrajne oskrbe, potrebne storitve v dolgotrajni oskrbi in ustrezna koordinacija med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter dolgotrajne oskrbe.«

Kakšen je bil postopek?

Na ministrstvu so pojasnili, kako je potekal postopek objave razpisa, ki se je začel 18. junija 2016, nato pa: »Trinajstega februarja 2018 smo vlogo za javni razpis v usklajevanje poslali na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in o njih po odstopu predsednika vlade tudi pridobili mnenje, da vse aktivnosti v zvezi z evropsko kohezijsko politiko spadajo v tekoče posle. Kot rečeno, so sredstva za izvedbo pilotnih projektov zagotovljena in predvidena v proračunu,« odgovarjajo z ministrstva.

V razpisu piše, da bo 6,1 milijona evrov – 80 odstotkov denarja je iz evropskega sklada, 20 odstotkov pa slovenskega – porabljeno za razpisane projekte do junija 2020. Namenjen bo urbanemu, polruralnemu in ruralnemu okolju severovzhodnega dela države.
 

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine