Ustavni sodniki niso zadržali izvrševanja novele zakona o zaščiti živali


Ustavni sodniki so brez glasu proti zavrnili predlog državnega sveta o zadržanju izvrševanja izpodbijalnih določb novele zakona o zaščiti živali. Pri tem so sklenili, do bodo zadevo obravnavali absolutno prednostno, so sporočili s sodišča. Predsednika komisije državnega sveta za kmetijstvo Branka Tomažiča je odločitev sodišča presenetila.

Državni svet je decembra lani ustavno sodišče pozval, naj oceni ustavnost nekaterih delov novele zakona in mu med drugim predlagal, naj izvrševanje teh določb zadrži, dokler v zvezi z njimi ne bo sprejelo končne odločitve.

Vendar pa je ustavno sodišče ta predlog na petkovi seji zavrnilo. Kot so zapisali v sklepu, so predlog zavrnili, ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču. Ta navaja, da do zadržanja lahko pride, če bi zaradi izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. 

Državni svet je sicer predlagal zadržanje izvrševanja členov 36. b, c in č, ki se nanašajo na kvalificirane prijavitelje domnevnega mučenja živali, ter tretje alineje 43. člena, ki govori o inšpekcijskih ukrepih v primeru začasnega ali trajnega odvzema živali in o razdelitvi morebitnega ostanka kupnine za odvzete živali. Prej je ostanek dobil nekdanji skrbnik, po novem pa med drugim pripada nevladnim organizacijam s področja zaščite živali.

Državni svetniki so predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zadržanje izvrševanja navedenih členov zakona do odločitve sodišča na pobudo komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnavali 6. decembra lani, ko so zahtevo sprejeli s 27 glasovi za in brez glasu proti.

Predsednik komisije državnega sveta za kmetijstvo Tomažič je nad odločitvijo ustavnega sodišča, da se izvrševanje ne zadrži, presenečen, saj po njegovem mnenju o nedorečenosti in škodljivosti navedenih členov zakona pričajo tudi dogodki na kmetiji v Leskovcu pri Krškem. Pričakuje, da bo sodišče končno odločitev sprejelo v čim krajšem možnem času, saj je po njegovem mnenju zakon neustaven in škodljiv za slovensko kmetijstvo.

Več iz te teme:

Komentarji: