Naša prihodnost so projekti z jasno vizijo in zelenim pospeškom

Od leta 2024 bodo sončne elektrarne pokrivale tretjino potreb v družbi BTC, v trajnostni razvoj so vložili že 50 milijonov evrov.
Fotografija: Želimo si, da bi pri nadaljnjem razvoju območja BTC City Ljubljana, skupaj s strateškimi partnerji, družno podprli trajnostni koncept bodočega t. i. 15 minutnega mesta, pravi Damjan Kralj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Želimo si, da bi pri nadaljnjem razvoju območja BTC City Ljubljana, skupaj s strateškimi partnerji, družno podprli trajnostni koncept bodočega t. i. 15 minutnega mesta, pravi Damjan Kralj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na območju BTC Cityja Ljubljana bodo s centralnim parkom prihodnje leto ozelenili hektar zemljišča. Kot so povedali v družbi BTC, bo to pomembna nadgradnja njihovih dosedanjih prizadevanj za ozelenitev tega območja. Velike načrte pa ima družba BTC po besedah glavnega izvršnega direktorja mag. Damjana Kralja tudi v okviru svojih osrednjih dejavnosti, upravljanja poslovnih nepremičnin in logistike, ter na področju trajnostnega razvoja.

»Želimo, da je BTC City Ljubljana stalno razvijajoče se in trajnostno naravnano središče dobrega počutja s prepletom raznolikih programov in vsebin, kmalu tudi centralnega parka in stanovanjskega dela. Še naprej bomo z naprednimi tehnološkimi partnerji ustvarjali razvojni poligon za kreiranje inovativnih rešitev po principu inoviraj, testiraj in implementiraj. V panogi logistike težimo k nadaljnji rasti z novimi sodobnimi skladiščnimi kapacitetami, širitvijo hladilnih zmogljivosti in kompetenčnim centrom,« je povzel mag. Damjan Kralj.

Kako v BTC občutite energetsko draginjo in izzive v povezavi s tem in kakšne ukrepe ste sprejeli?

V družbi BTC smo se vedno znali odzvati na različne krizne okoliščine, pa naj bodo te vezane na finančno krizo, epidemijo ali letošnje stopnjevanje geopolitičnih napetosti v svetu, energetsko krizo in ohlajanje gospodarstva. Covidna situacija je bila velik šok za poslovanje naših poslovnih partnerjev na območju BTC Cityja in je zahtevala izrazito prilagajanje za obvladovanje denarnega toka. Vse izzive smo uspešno premagali v partnerskem duhu in iskanju skupnih rešitev, tudi s posluhom do najmanjših poslovnih partnerjev. Verjamem, da sta v takšnih okoliščinah ključni kompetenci samozavest in agilnost, torej sposobnost učinkovitega prilagajanja poslovanja novim razmeram, upoštevajoč vpliv krize na lastno podjetje in poslovne partnerje.

To velja tudi za obvladovanje zdajšnje energetske krize. Za blažitev posledic smo na novo definirali energetsko strategijo podjetja do leta 2025 in skladno z njenimi usmeritvami začeli izvedbo projektov, s katerimi bomo povečali lastno proizvodnjo in zmanjšali rabo energentov. Vse to bi tako ali tako delali v duhu trajnostnega razvoja, razmere pa so nas spodbudile k še intenzivnejšemu tempu.

Kako se v teh razmerah obrestujejo že izvedene naložbe na tem področju in kaj še načrtujete?

Uporaba obnovljivih virov energije je naša ključna usmeritev pri energetskem upravljanju. Ponosni smo, da nam je v zadnjih desetih letih z investicijami in ukrepi uspelo zmanjšati porabo električne energije za 20 odstotkov, in to kljub rasti potreb odjemalcev. Nov pomemben korak k zmanjševanju ogljičnega odtisa in energetski samooskrbi je letošnji projekt postavitve dveh dodatnih sončnih elektrarn v BTC Cityju Ljubljana, kar zdaj skupno zadošča za skoraj sedem odstotkov potrebne letne električne energije družbe BTC. Z novimi investicijami pa bomo od leta 2024 dalje s sončnimi elektrarnami proizvedli 30 odstotkov letne električne energije.

Intenzivnejše pridobivanje energije s sončnimi elektrarnami bo zahtevalo tudi rešitve za njeno hrambo.

Dobro je, da smo se s tem področjem že srečali v okviru sodelovanja kot testno območje v mednarodnem projektu pametnih omrežij in skupnosti Nedo, kjer smo v okviru testiranja v BTC Cityju omogočili postavitev električnega hranilnika energije, ki zagotavlja zanesljivost oskrbe z električno energijo za del Ljubljane. Podobno sodelujemo tudi v energetskih razvojnih projektih EU Phoenix, Matrycs in Creators, ki so vezani na energetsko prihodnost.

Investicija v stanovanjski del BTC Cityja, ki bo zagotovila od 150 do 180 novih stanovanj, je ocenjena na več kot sto milijonov evrov, pravi Damjan Kralj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Investicija v stanovanjski del BTC Cityja, ki bo zagotovila od 150 do 180 novih stanovanj, je ocenjena na več kot sto milijonov evrov, pravi Damjan Kralj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Napovedali ste odprtje novega, tehnološko naprednega in trajnostno naravnanega centralnega skladišča za izdelke vsakodnevne rabe. Kaj takšen center pomeni za vas in kakšni so siceršnji načrti družbe na področju logistike?

V družbi BTC v logistiki gradimo svojo zgodbo rasti na strateških partnerstvih, napredni tehnologiji in trajnostni naravnanosti. Razvoj te dejavnosti podpiramo z obsežnimi investicijami, ki sledijo logistiki po meri stranke. Še več pa bo treba v panogi logistike vlagati v trajnostni razvoj; to na primer pomeni energetsko učinkovite objekte, višjo raven avtomatizacije procesov in prehod na okoljsko sprejemljivejše pogonske transportne rešitve.

Svojo logistično dejavnost strateško krepimo s prevzemom upravljanja novega, modernega in trajnostno naravnanega ter energetsko učinkovitega centralnega skladišča Zalog s površino 40.000 kvadratnih metrov. S tem povečujemo svoj tržni položaj enega največjih logistov za izdelke vsakdanje rabe v regiji. Zelo pomembna je njegova strateška lokacija v Ljubljani, na stičišču regionalnih in mednarodnih oskrbovalnih poti, saj bo z vidika optimizacije transportnih poti in obvladovanja stroškov prevoza izhodiščna točka za distribucijo blaga na slovenskem trgu ter v bližnjo regijo Adriatic.

Nov trajnostno naravnani skladiščni objekt bo začel delovati v začetku leta 2024, upravljan pa bo s pomočjo tehnologije, ki vključuje informacijski sistem z naprednimi rešitvami za optimizacijo logističnih procesov. Prevzem in skladiščenje blaga bosta možna v različnih temperaturnih režimih, investicija v opremo pa je ocenjena na sedem milijonov evrov. Prav tako smo v procesu nekaj manj kot pet milijonov evrov vredne investicije v širitev obstoječega skladiščnega dela hladilnice, ki bo konec leta 2024 naše zmogljivosti pri hlajenem blagu povečala za dobro tretjino. S tem bomo postali eden večjih ponudnikov hladilnih kapacitet na trgu. Naš cilj je v portfelju imeti več kot 7500 kvadratnih metrov lastnih hladilnih kapacitet.

Trajnost je danes zaradi različnih dejavnikov izredno aktualna tematika. Kako te izzive naslavljate v družbi BTC?

Trajnosti smo že tradicionalno zvesti, kar potrjujejo tudi vložena sredstva v preteklosti, ki so v zadnjih dvajsetih letih presegla več kot 50 milijonov evrov. Nedavno pridobljeni certifikat trajnostne odličnosti Green Star samo še potrjuje pravilnost in ustreznost naših dosedanjih izvedenih aktivnosti na tem področju. Trajnostnemu razvoju bomo v prihodnje dali še večji pospešek, za kar nameravamo skupaj s partnerji investirati od tri do pet milijonov evrov na leto.

Letos smo ustanovili multidisciplinarno ekipo internih in zunanjih področnih strokovnjakov, ki bo glede na prihodnje trajnostne regulatorne zahteve in druge relevantne makrotrende v družbi in okolju opredelila posodobljene trajnostne cilje in aktivnosti na ravni družbe BTC, skladne tudi z direktivo o korporativnem trajnostnem poročanju CSRD. Hkrati bomo poskrbeli za enovit pristop k digitalizaciji ključnih zalednih procesov v trajnostnem upravljanju in razvoju, kar nam bo omogočilo, da bodo različne aktivnosti in sistemi povezani v sinhronizirano podatkovno in upravljavsko celoto.

Razvijamo se torej v smeri trajnostnega stičišča, v katerem želimo povezati trajnostno napredna podjetja in posameznike ter združiti raziskovanje, razvoj, demonstracijo in promocijo najnovejših zelenih tehnologij in rešitev.

Kako pa se bodo načrtovane zelene iniciative odrazile v ljubljanskem BTC Cityju?

Zaradi svoje zasnove objektov in inovativnosti smo neizmerno prilagodljivi za najrazličnejše trajnostno obarvane pobude naših poslovnih partnerjev. Zato v prihodnje v BTC Cityju pričakujemo še več pisarniških poslovnih prostorov, ki bodo zaposlenim na strehah objektov ponujali rooftop oaze, in še več naprednih trgovcev, ki bodo kupcem lastno trajnostno naravnanost sporočali tudi v obliki ozelenjenih fasadnih pročelij ali sorodnih rešitev.

Aktivni smo tudi v strateških pogovorih, v okviru katerih želimo poiskati prvega trajnostnega prvaka, ki bi bil pripravljen pri nas odpreti svojo reprezentativno prodajalno, flagship store, ki bi bila ogljično nevtralna in s tem demonstracijska. Tudi na tem področju se zaradi prihajajoče regulative veliko govori že danes, kmalu pa bodo takšne pionirje z opravljenimi nakupi še bolj intenzivno začeli nagrajevati tudi vedno bolj okoljsko ozaveščeni kupci.

Upravičeno tudi v tej panogi pričakujem podoben zeleni val, kot se je zgodil pri električnih vozilih. To je dobra popotnica nakupovalnim središčem, še posebej takšnim, ki imamo prilagodljivo infrastrukturo. Po ugotovitvah enega izmed vodilnih mednarodnih upraviteljev poslovnih nepremičnin Simon Property Group ima namreč nakupovanje po spletu 60 odstotkov več negativnega vpliva na okolje kot tisto v nakupovalnem središču.

Vsemu skupaj dodajamo tudi bodočo zeleno oazo, naš načrtovani centralni park južno od trgovine Ikea, ki se bo že v prvem koraku z mogočnimi drevesi raztezal na površini približno deset tisoč kvadratnih metrov, kasneje pa je v okviru projekta Partnerstvo Šmartinska predvidena še dodatna širitev. Prav tako nameravamo zasnovati še prijaznejšo infrastrukturo za lastnike ali souporabnike električnih vozil in koles v obliki »mobilnostih hubov« in bolj trajnostno zasnovane parkirne površine. Še naprej pa bodo pomembno vlogo poleg varnih površin za pešce in kolesarje imele tudi druge aktivnosti za ozelenitev območja in povečevanje energetske neodvisnosti. S tem smo še korak dlje, da bo načrtovana zelena nadgradnja območja BTC Cityja v Ljubljani resnično postala primer dobre trajnostne prakse v regiji.

image_alt
V BTC Cityju prihodnje leto velik park

Napovedali ste tudi gradnjo stanovanj, kar bo nova dejavnost na tem območju.

Da. Razvoju hibridnega središča BTC City bomo poleg centralnega parka dodali še piko na i s stanovanjskim delom. S tem bomo korak bliže konceptu pravega mesta. Obstoječe poslovne, nakupovalne in prostočasne vsebine bi tako nadgradili z rezidenčnim delom, v okviru katerega bi v sodelovanju z našim poslovnim partnerjem Marjanom Bevkom zagotovili od 150 do 180 novih stanovanj. Ocenjujemo, da bi bila investicija za obstoječi idejni projekt več kot sto milijonov evrov. Dodatni stanovanjsko-poslovni razvoj na širšem območju BTC Cityja pa je odvisen tudi od načrtov Iva Boscarola. Želimo si, da bi pri nadaljnjem razvoju območja skupaj s strateškimi partnerji družno podprli trajnostni koncept bodočega BTC Cityja Ljubljana v smeri t. i. 15-minutnega mesta, tj. območja, kjer so vse življenjsko nujne storitve v bližini doma oziroma dostopne na razdalji 15 minut peš ali s kolesom.

Kakšni pa so glavni poudarki razvoja družbe BTC kot celote?

Družba BTC upravlja več kot milijon kvadratnih metrov poslovnih nepremičnin in je v svoji skorajšnji 70-letni zgodovini z diverzifikacijo različnih dejavnosti ustvarila robusten poslovni model, ki je že večkrat uspešno prestal test časa. To je obenem tudi podlaga za stabilno in dolgoročno naravnano lastniško strukturo, ki z dobrim vodstvom omogoča nadaljnji razvoj družbe, lastnikom pa varen donos. Družba BTC v zadnjih letih na trgu ustvarja EBITDA v višini od 18 do 20 milijonov evrov, naše ambicije v obdobju do leta 2030 pa stremijo k 25 milijonom evrov EBITDA.

BTC City Ljubljana bo tako še naprej ostal trajnostno naravnan hibridni koncept razvijajočih se vsebin in prostora dobrega počutja za obiskovalce in rezidente. S povezovanjem zagonskih, tehnoloških podjetij in mednarodnih korporacij bomo še naprej uresničevali vizijo tehnološkega stičišča v duhu naše trenutne razvojne strategije BTC 5.0, ki v ospredje postavlja človeka, in s pomočjo partnerjev, kot je npr. Ljubljana.tech, na takšnem poligonu ustvarjali dinamičen tehnološki utrip. Krepili bomo kompetence in širili poslovanje tako pri zahtevnih operacijah logistike izdelkov vsakdanje rabe, kjer že danes predstavljamo enega vodilnih logistov na tem področju v regiji, kot v okviru poslovne enote, ki za velike naročnike zagotavlja prvovrstne storitve v upravljanju nepremičninskega portfelja.

Vsekakor pa bo tako kot do zdaj ključno sodelovanje z MOL in negovanje strateških poslovnih partnerstev po principih delovanja, ki smo jih v vseh teh letih vzpostavili z najpomembnejšimi igralci na posameznih področjih, kot so Spar Slovenija, Petrol, Atlantic Grupa, Big Bang, Merkur, Intersport, Ikea, Magistrat International, Unicredit, Zavarovalnica Triglav, Microsoft, 13I37 in IBM. Podobnih odnosov si želimo tudi pri sodelovanju z različnimi zagonskimi podjetji, zlasti tistimi, ki so se že uveljavili na trgu in pridobivajo nove posle, kot so CargoX, OriginTrail in Kings of Games.

Preberite še:

Komentarji: