Zmagovalci in poraženci trga dela

Podjetja, ki so bila v preteklosti do delavcev korektna, poštena, spoštljiva, pravična, zdaj, ko kadrov primanjkuje, žanjejo rezultate.
Fotografija: V prednosti so podjetja, v katerih vodje zaposlene ne samo slišijo, temveč jih tudi poslušajo ter jih spodbujajo, da s svojimi idejami prispevajo k rasti in razvoju organizacije. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
V prednosti so podjetja, v katerih vodje zaposlene ne samo slišijo, temveč jih tudi poslušajo ter jih spodbujajo, da s svojimi idejami prispevajo k rasti in razvoju organizacije. FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki, ki delajo na različnih področjih trga dela, odgovarjajo, kaj je v zadnjem letu prinašalo uspeh zaposlenim, iskalcem zaposlitve in podjetjem ter na drugi strani, katere stvari, ki morda izvirajo že iz dejanj v preteklih letih, so bile njihov minus.
 

Edita Krajnović, Inženirke in inženirji bomo!:


Med zmagovalce vsekakor uvrščamo podjetja, ki so se izziva pridobivanja sodelavcev in ustvarjanja odnosa z njimi lotila že pred leti – ta danes žanjejo rezultate. Poraženec pa je celotna slovenska družba, ki v (spolnem) predalčkanju študijev in poklicev izgublja dragocene talente, potencialen razvoj in večjo družbeno blaginjo.

Edita Krajnović: V (spolnem) predalčkanju študijev in poklicev izgubljamo dragocene talente. FOTO: osebni arhiv
Edita Krajnović: V (spolnem) predalčkanju študijev in poklicev izgubljamo dragocene talente. FOTO: osebni arhiv


Podobno vidim leto 2019: če ne bomo znali kot posamezniki, družba in podjetja aktivno zavračati stereotipov o »moških in ženskih« fakultetah in poklicih, bomo države in konkurenco, ki razumejo pomen raznolikosti za inovativnost in rast, gledali v hrbet. Z vidika podjetij bodo zmagovalci podjetja, ki razumejo, da imamo danes dva trga: poleg trga kupcev, ki jim prodajamo svoje izdelke ali storitve, tudi trg, ki »se mu prodajamo«. In to je prav tako treba znati – z razumevanjem zakonitosti marketinga in sposobnostjo razlikovanja od drugih. Miza za biljard in namizni nogomet v podjetju nista več dovolj.


Radovan Kragelj, Kadrovski in karierni center:


Od konca »krize« se je tudi na področju trga dela in zaposlovanja marsikaj spremenilo. Govorim predvsem o zahtevnejših delovnih mestih, s katerimi imamo v našem podjetju največ izkušenj. V obdobju »krize« smo pri iskanju sodelavcev na večino objav prejeli zelo veliko vlog, prijav in življenjepisov. Delodajalci so imeli na voljo veliko večji bazen kandidatov. Ne tako redki so ta položaj izkoriščali, na primer s podstandardnim plačilom, nespoštovanjem dogovorov, nespoštljivimi odnosi …

Radovan Kragelj: Podjetjem, ki so v preteklosti izkoriščala premoč na trgu dela, se to zdaj maščuje. FOTO: Blaž Samec/delo
Radovan Kragelj: Podjetjem, ki so v preteklosti izkoriščala premoč na trgu dela, se to zdaj maščuje. FOTO: Blaž Samec/delo


Danes je marsikje zelo drugače. Dobri kadri lahko izbirajo delodajalca in veliko večji odziv na objave opažamo pri tistih delodajalcih, ki so bili tudi v »kriznem« času v odnosu do zaposlenih korektni, pošteni, spoštljivi in pravični. Najboljši kandidati na trgu se danes pogosteje odzovejo na objave teh podjetij, ki jih v tem smislu zagotovo lahko označimo za zmagovalce. Poznamo pa seveda tudi precej takšnih, ki poskušajo pritegniti najboljše kadre, vendar zaradi delovanja in odnosa v preteklosti pri tem niso najbolj uspešni.


Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager:


Najnovejša raziskava Združenja Manager o sodobnem voditeljstvu, v kateri je oktobra in novembra sodelovalo 153 podjetij, je pokazala, da so slovenska podjetja v povprečju še vedno v fazi učeče se organizacije in še niso razvila inovacijske kulture.

Saša Mrak: Nekatera podjetja še ne razumejo, da je treba bistveno prilagoditi organizacijsko kulturo. FOTO: Leon Vidic/delo
Saša Mrak: Nekatera podjetja še ne razumejo, da je treba bistveno prilagoditi organizacijsko kulturo. FOTO: Leon Vidic/delo


Na trgu dela so tako poraženci podjetja, ki prepočasi razumejo, da je treba bistveno prilagoditi organizacijsko kulturo. Zmagovalci pa so in bodo podjetja, ki bodo od osredotočenosti na stranko in kakovost napredovala v misleče, inovativno okolje ter v središče postavila človeški kapital, ustvarjalnost in moč sodelovanja.

Za Združenje Manager so zmagovalna tudi podjetja, ki rastejo in so vsako leto znova sposobna povečati tako produktivnost kot dodano vrednost – ne le z digitalizacijo in novimi tehnologijami, temveč tudi z razvojem ljudi. Mladi, ki prihajajo na trg dela, imajo namreč »detektorje« za neučinkovito porabljen čas ali obratno: čas in denar, ki ni vložen v rast in razvoj.


Saša Boštjančič, portal Mojazaposlitev.si:


V letu 2018 so bili zmagovalci iskalci zaposlitve, saj je večina lahko izbirala, kje bo delala, in nemalokrat tudi, za koliko denarja. Med delodajalci so bili zmagovalci tisti, ki vlagajo v zaposlene, skrbijo za njihovo dobro počutje ter razvoj, gradijo blagovno znamko podjetja na dejanskih prednostih ter nenehno dvigujejo kulturo v podjetju. Tisti, v katerih vodje zaposlene ne samo slišijo, temveč jih tudi poslušajo, so razvojno naravnani in sodelavcem omogočajo participacijo ter jih spodbujajo, da s svojimi idejami prispevajo k rasti in razvoju podjetja. Zelo jasno imajo definiran namen podjetja in sodelavci vedo, zakaj hodijo v »službo«.

Saša Boštjančič: Zmagovalci so zaposlene postavili na prvo mesto in vedo, da so ti največja naložba. FOTO: osebni arhiv
Saša Boštjančič: Zmagovalci so zaposlene postavili na prvo mesto in vedo, da so ti največja naložba. FOTO: osebni arhiv


Zmagovalci so tisti, ki so svoje zaposlene postavili na prvo mesto in se zavedajo, da so ravno sodelavci največja naložba. Zaposlenim omogočijo dostojno plačo, da se ti ne ukvarjajo s preživetjem, temveč s prispevkom podjetju. Zmagovalna podjetja še vedno nimajo večjih težav s pridobivanjem novih sodelavcev, poraženim pa je zmanjkalo idej, kako sploh še iskati kader. Še vedno so naravnani k idealom in v nedogled iščejo profil človeka, ki ga ni, medtem ko zmagovalci med drugim zaposlujejo tudi starejše delavce, zaposlene starejše sodelavce pa spodbujajo, da bi ostali dlje.

Med iskalci dela so zmagovalci tisti, ki se proaktivno lotijo iskanja nove zaposlitve, se zavedajo moči mreženja, imajo posodobljen profil na linkedinu in so usmerjeni v iskanje rešitev. Poraženi še vedno pošiljajo slabe predstavitve, niso aktivni na družbenih omrežjih in na spletu, kjer se objavlja največ prostih delovnih mest.

Preberite še:

Komentarji: