ATVP svetuje posebno previdnost pri izplačilu dividend

Novi ukrep agencije se nanaša zgolj na borznoposredniške družbe, ne pa tudi na preostale družbe s kapitalskega trga.
Fotografija: ATVP, ki jo vodi Miloš Čas, je izdala novo mnenje glede izplačila dividend. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
 
Odpri galerijo
ATVP, ki jo vodi Miloš Čas, je izdala novo mnenje glede izplačila dividend. FOTO: Uroš Hočevar/Delo  

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala mnenje glede izplačila dividend za borznoposredniške družbe, v katerem tem do 30. septembra svetuje posebno previdnost pri izplačilu dividend.

ATVP je izdal mnenje v skladu s priporočilom odbora za finančno stabilnost. V tem borznoposredniškim družbam (BPD), gre za Iliriko, svetuje, da do 30. septembra ravnajo še posebej previdno pri odločanju o razdelitvi dividend ali nepreklicnih zavezah za razdelitev dividend za leta 2019, 2020 in 2021; odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma omejitev ali previdnost pri izplačilu dobičkov, doseženih v letih 2019, 2020 in 2021, nerazporejenih dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene ter ustvarjanju obveznosti izplačila variabilnih prejemkov prevzemnikom pomembnega tveganja.

BPD naj ravnajo tako, da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti. Pred morebitnim izplačilom dividend ali odkupov lastnih deležev naj se posvetujejo z ATVP, še svetujejo v regulatorju.

S tem preneha veljati mnenje agencije iz lanskega aprila, s katerim je posebno previdnost pri izplačilih dividend svetovala tudi družbam za upravljanje, upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, Ljubljanski borzi in KDD.

Pred izdajo novih ukrepov oziroma priporočil o izplačilih dividend sta tudi Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 

Preberite še:

Komentarji: